Tämä on tekstivastine Businesskumppanit-podcastin jaksolle. Voit kuunnella kaikki jaksot klikkaamalla tästä.

Matti Laitinen: Tervetuloa Business Center Pohjois-Savon kumppani-podcastiin, jossa kuullaan näkökulmia liiketoiminnan kehitykseen, verkostoihin ja ilmiöihin. Tänään meillä teemana on oikeastaan ulkopuolisen asiantuntijan käyttö uuden liiketoiminnan rakentamisessa ja muutoksessa, ja myös hieman semmosta asiakkaan kokemusta konsultoinnista. Eli liittyy konsultointiin, tuotteistukseen, myyntiin ja markkinointiin ja palvelujen kehitykseen. Lähdetään vieraista. Keitä te ootte ja mitä teette, ja miks teette sitä työtä, mitä nyt teette?

Reeta: Tervehdys, eli minä oon Reeta Ahosilta Kuopiosta yrityksestä nimeltä TulkkausILONA Oy. Me tuotetaan kommunikaation asiantuntijapalveluita, ja semmosena ydintuotteena on viittomakielen tulkkaus ja puhevammaisten tulkkaus sekä kommunikaatio-opetus. Nyt sitten täällä siitä syystä, että on kehitelty vähän uutta palvelua sit näitten vanhojen tuttujen rinnalle.

Jenni: Moikka. Minä oon Rissasen Jenni Paju Consultingista. Me tarjotaan konsultointi-, fasilitointi- ja valmennuspalveluita. Halutaan auttaa meidän asiakkaita luomaan kannattavaa ja merkityksellistä liiketoimintaa ja autetaan erilaisissa kasvun kohdissa.

Matti Laitinen: Erittäin mielenkiintoisia palveluita kummatkin. Miten te näätte, että miks tämä on teidän mielestä tärkeetä tää palvelu, mitä tuotatte ja tää yritystoiminta?

Reeta: TulkkausILONAhan tuottaa tosiaan sitä tulkkauspalvelua, jotta jokaisella meillä tässä yhteiskunnassa ois mahdollista tuoda omia ajatuksia ja mielipiteitä omalla kielellään ja omalla tavallaan esille ja saada äänensä kuuluviin. Lähinnä meidän idea on semmonen tasavertainen tiedonsaanti ja vaikuttaminen niihin omiin päätöksiin, että muut ei päätä sinun puolesta.

Matti Laitinen: Erittäin hyvä. Voi ajatellakin nykypäivänä… Esimerkiks saavutettavuus ja juuri nämä seikat on erittäin tärkeitä, kun myös sitä informaatiota on paljon, mutta onko se saatavilla ja ymmärrettävissä. Entäs Jenni?

Jenni: Tietysti siinä omassa roolissa ja omassa työssä meitä sytyttää se, että saadaan muita auttaa ja antaa vauhtia eteenpäin tai ylöspäin tai miten se halutaan ajatellakin, mutta kyl mä ite nään… Sen oman työn merkityksellisyys tulee kyllä sit tosi paljon myös asiakkaitten kautta, että just esimerkiks tää TulkkausILONAn palvelu, niin mä ite koen kans tosi vahvasti sen, et se on hirveen tärkee ja vaikka omassa lähipiirissä on esimerkiks sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä enää ymmärrä kauheen pitkiä kirjoitettuja tekstiohjeita tai muuta, niin näen kyllä sen, että tosiaan tollaisilla kuvien avulla kerrottuna tää maailma avautuu sitten meille kaikille.

Matti Laitinen: Kyllä, eli tää on tosi tärkee pointti ja mielenkiintoinen pointti, että näkee tosiaan sen palvelun arvon merkityksen ihan jopa silleen arkisesti tai ymmärtää, kenelle asiakkaalle se sitten käy. Jos lähetään siitä, että miks sä Jenni olit mukana tässä TulkkausILONAn prosessissa ja miten se oikeastaan tapahtui?

Jenni: Mä voisin ehkä sillä lailla tässä kohtaa kuitenkin antaa puheenvuoroa tuonne Reetan suuntaan, koska ihan tässä tän uuden palvelun alkumetreillä mä en vielä ollut mukana. Mä tulin vähän myöhemmin mukaan, niin haluutsä Reeta kertoo siitä, että mistä tää ajatus lähti?

Reeta: Joo, elikkä niinkin ikävä asia kuin korona silloin -20 keväällä kuritti meitä kaikkia ja koko tätä yhteiskuntaa, niin silloin me lähettiin meillä yrityksessä miettimään, että miten me saataisiin tasavertaisesti tietoa kaikille ihmisille tästä koronasta. Jos et pysty kunnolla lukemaan, jos et ymmärrä kuuntelemaasi, et mikä ois semmonen väylä. Siinä tietysti takaraivossa koputti myös se saavutettavuusdirektiivi, mikä oli aikaisemmin tullu voimaan. Sitten me lyötiin yrittäjät Ilonassa viisaat päämme yhteen ja lähettiin pohtimaan, et mikä ois tällästä uutta palvelua, jotta tätä tiedonsaantia me voitais osaltamme parantaa näille meidän asiakkaille. Myöhemmin sit huomattiin, et meidän asiakkaitahan onkin ihan valtavan paljon enemmän kuin se kapea marginaali näitä tulkkauspalvelun käyttäjiä eli tähän kuvioon tuli mukaan maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla suomen kieli ei ole äidinkieli. Iäkkäät. Muistisairaat henkilöt. Lapset, joilla ei ole vielä lukutaitoa. Elikkä lähti laajenemaan tämä meidän niin sanottu asiakaskunta valtavasti siitä meidän ideasta, että me saatais tällästä kuvitettua selkokieltä markkinoille. Sitten kun tämä korona tosiaan tuli, niin järjesti myöskin aikaa. Eli se oli toisaalta myös positiivinen asia, että kerrankin meillä kaikilla yrittäjillä kaiken kiireen keskellä oli ykskaks aikaa miettiä asioita ja luoda tyhjästä tällänen innovatiivinen idea.

Matti Laitinen: Kyllä. Ex nihilo.

Jenni: Sit oikeestaan sen jälkeen, kun te olitte sillä Business Finlandin korona-ajan tuella saaneet sen palvelun ikään kuin perusteet kuntoon, niin sitten Reeta lähit hakemaan apua siihen seuraaviin vaiheisiin eli tuotteistamiseen, myyntiin, markkinointiin. Siinä sitten minä ja Paju tultiin mukaan. Oikeestaan siinä välissä oli sitten vielä ELYn tarjoamista kehittämispalveluista tälläinen analyysivaihe. Analyysiä vois ajatella vähän niin kuin sellaiseks… Kun autoilla on aina välillä katsastus, niin siinä analyysissä tehdään vähän sellainen yrityksen katsastus, et missä mennään, missä on kehityskohteet, mihin suuntaan pitäis mennä. Siitä sit seuraavana vaiheena lähettiin käyttämään näitä ELYn tukemia konsultointipäiviä, joissa sitten mietittiin, että mitenkä tätä selkokielipalvelua voitais viedä markkinoille. Reeta tuossa puhui niistä loppukäyttäjistä, niin sit vähän mietittiin, et kuka ois sit se maksava asiakas näille selkokielisesti kuvitetuille ohjeille esimerkiks. Sellaista yhteistyötä tehtiin.

Matti Laitinen: Tuossa tuli tosi hyviä näkökulmia, että se ulkopuolinen ehkä rysäykselläkin tullu muutos ja muuta, niin siinä toteutuu toisaalta se, että yrittäjä tunnistaa mahdollisuuksia kuitenkin myös sen kaiken muutoksen keskellä ja myös sitten tämä toisaalta, että siinä alkaa ehkä palautteen tai tämmösen näkemyksen kautta avautua just semmoset kehityssuunnat, että mihin voisi tarttua. Mutta ihan totta, että tuossa tuotteistuksessa ja muussa on monia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Jos kysyt, että mikä on erilaisten kehittämistukien merkitys liiketoiminnan kehittämiselle ja… Mitäs teillä on TulkkausILONAlla kokemuksia tästä Business Finlandin kehittämistuesta ja mikä sen merkitys on ollut?

Reeta: Kyllähän tämä Business Finlandin tuki oli hyvinkin ratkaiseva tässä meidän tilanteessa. Kun tämä hyvä idea saatiin jalostettua ja sitä vähän kehitettyä, niin tehtiin sitten hakemukset Business Finlandille. Sitten sieltä hyväksyvä päätös tuli, niin kyllähän se oli ratkaisevaa siihen nähden, että kun yhteiskunta menee kiinni, niin meillähän tulkkaukset loppu kokonaan käytännössä ja henkilöstöä kun on kuitenkin… Meitä on melkein 25 tulkkia, niin siinä jouduttiin sitten pohtimaan, että mitäs nyt tehdään ja entäs jos tämä kestää pitkäänkin, niin se tavallaan antoi vähän semmosta vauhtia sitten meille yrittäjille pohtia, että jotain muutakinhan tässä varmasti osataan tehdä kuin pelkästään tulkata.

Matti Laitinen: Kyllä. Mihin te haitte sitten oikeestaan apua tai miten se prosessi alkoi? Vähän tuossa käytiinkin läpi sitä analyysiä ja se oli hyvä vertauskuva tuosta, mutta miten se… Mihin te haitte erityisesti? Tunnistitteko te sitä ite vai miten se löyty?

Reeta: Joo, elikkä kun me saatiin tämä Business Finlandin ikään kuin projekti päätökseen, niin mehän saatiin sitten yhteistyö tuonne ELY-keskukseen auki ja siellä Jari Vitikainen sitten osasi ohjata meitä tietyntyyppisille henkilöille keskustelemaan. Tosiaan Jenni oli yks heistä ja sitten oli Ryyminin Petra tuolta Business Savolta. Petran kans ensin siinä analyysivaiheessa tavallaan avattiin silmiä siihen, et mitä kaikkea meidän korkeasti koulutetut työntekijät osaakin tehdä muuta kuin tulkata. Se oli ehkä silmiä avaava myös itselle, että hyvänen aika, miten suppeasti tässä tätä maailmaa on edes katsottu, koska se osaaminen on todella laajaa ja vahvaa, ja siellä on 30 vuotta töitä tällä alalla tehneitä ihmisiä, joilla on kyllä tarttunut takkiin vaikka minkälaista osaamista. Se tavallaan aukas sitä näkemystä siihen, että me osataan, me pystytään ja miksei me lähettäs kokeilemaan. Se analyysi oli hyvin semmosta konkreettista keskustelua ja konkreettisia asioita nostettiin sieltä esille, et mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota ja ikään kuin tehtiin suunnitelma siitä, et mitkä on ne seuraavat stepit. Sitten kun se analyysivaihe oli ohi, niin sitten Vitikaisen Jarin kanssa, jolta sain todella palvelua ELY-keskukselta… Hirveen helposti lähestyttävä henkilö, niin hän ohjasi seuraavassa vaiheessa sitten tuonne Jennin tykö, ja me aloitettiin vähän pidempi yhteistyö sitten vielä Jennin kanssa. Se tavallaan oli hyvää jatkoo sille ensimmäiselle analyysivaiheelle tämä konsultointipalvelu.

Matti Laitinen: Erittäin hyvä aspekti tämä, josta paljon keskustellaankin, että mikä se osaaminen on näkyvillä ja osataanko me sitä aina tunnistaa, ja täälläkin ympäristössä aina siihen yllättyy välillä, että täällä on vaikka mitä osaamista ja joskus se on sitä kytkemistä. Mitenkäs Jenni? Jos mennään tähän… Mitä Kehpat on ja miten niitä haetaan? Jos siirrytään nyt sitten tähän alueelle.

Jenni: Kehpa, tämä kryptinen sana, on lyhenne kehittämispalveluista. ELY-keskukset on kilpailuttaneet joukon asiantuntijoita, jotka sitten näitä ELYn palveluita tarjoavat. Siellä on tosiaan oikeestaan kolme, et siel on se analyysi, konsultointi ja sit vielä koulutukset. Homma menee sillä tavalla, että yritys voi itse etsiä sieltä yli 700 konsultin joukosta sen, jonka kanssa ryhtyy yhteistyöhön. Jos ei itse halua tehdä, niin ELYltä myös annetaan sit vinkkiä. Analyysipäivän hinta on 260 euroo per päivä ja se päivä tarkoittaa siis sitä, että siinä konsulttiyrityksen kanssa työskentelee, jututtaa ja kirjoittaa siitä raportin. Konsultointipäivä maksaa asiakkaalle 325 plus alv per päivä. Meillä tais tässä TulkkausILONAn projektissa olla kolme päivää eli ne tunnit oli ikään kuin sitten siihen keväälle useamman kuukauden ajalle jaettu. Sähköinen hakuprosessi, joka on tosi simppeli ja asiakasyritys tekee itse ikään kuin sen ensimmäisen vaiheen haun. Sitten ELYllä on siinä semmonen tarkistusvaihe, minkä jälkeen konsultin kans tehdään vähän semmonen tarkempi suunnitelma, että mitä konsultoinnissa tehdään. Sit siellä loppupäässä on raportointi. Se on kyllä mun nähdäkseni tehty niin helpoksi kuin ikinä mahdollista, et sitä byrokratiajuttua ei siinä kannata pelätä. Käytännössä esimerkiks meillä on toki repussa kaikenlaisia työkaluja ja niitä sitten aina asiakaskohtaisesti sieltä sopivia käytetään. Nää konsultointiprojektit on aina räätälöity siihen asiakkaan tarpeeseen. Käydään keskustelua projektin alussa ja projektin aikanakin, että sitten suunnataan sitä tekemistä varmasti oikeisiin asioihin.

Matti Laitinen: Kyllä, ja justiinsa tämä… Jos ajattelee yrittäjyydessäkin, että on ne tuntosarvet ja näkymän avaaminen, mut just tämmösessä konsultatiivisessa suhteessakin ja näin. On hienoo kuulla, että kun on eri vaiheet ja muuta, että ne kaikki tulee tarpeeseen ja liittyy toisiinsa. Miltä se tuntuu ostaa asiantuntijuutta ja tämmöstä palvelua?

Reeta: Sehän oli tosi tärkeä osa tätä meidän alun perin itse luomaamme ideaa ja sen toteuttamista, koska meillähän ei ollu osaamista näihin asioihin, mitä me sitten ostettiin, niin se on ihan luonnollista, että sellaista palvelua, mitä toinen osaa tehdä, on turha lähtee ite opettelemaan. Meille tämä on ollu todella tärkeetä. Tää on ollu semmonen silmiä avaava kaikkinensa ja myöskin saadaan se ulkopuolisen henkilön kommentti siitä meidän omasta ideasta, mitä me on tuolla neljän seinän sisällä korona-aikana työstetty. Se on fiksu, se on järkevä, teidän kannattaa viedä sitä eteenpäin. Ikään kuin saatiin semmonen varmistus siitä, et hei, te ootte keksiny tosi hienon jutun ja sitä kannattaa viedä eteenpäin. Ite kun työstää jotakin pientä asiaa, niin monesti sitä sokeutuu sille omalle tekemiselle, niin tää on kyllä upee juttu ja myös auttaa sit luomaan verkostoja. Konsultilla yleensä on hyvinkin laajat verkot vesillä. On löytyny monenlaista apua Jenninkin kautta esimerkiks henkilöstön palkkaamiseen, et Jennillä oli hyviä vinkkejä siihen, että mistä löydetään meille palvelumuotoilija, graafikko. Ja kappas kappas, sehän on nyt Savonian opiskelija, joka meille on palkattu. Tääkin oli ihan mahtava juttu, että me löydettiin tämmönen helmi Jennin verkostojen avulla.

Matti Laitinen: Kyllä, eli tommosta liitospintaa löytyy ja ehkä hyvänkin konsultoinnin ja konsultatiivisen suhteen ominaisuudet, että siinä sitten avautuu se konsultinkin potentiaali, verkostot ja kaikki. Oliko jotain ennakkoajatuksia, odotuksia tai pelkoja, mitään tämmösiä tähän prosessiin liittyen?

Reeta: Kyllähän ne… Kun ei oo kaupallisen alan koulutusta itsellä, niin ne suurimmat pelot on tietysti siinä, että osaanko minä, ymmärränkö minä? Miten mä osaan täyttää hakemuksia? Miten minä ymmärrän, mitä siellä kysytään? Ne oli ne kaikkein suurimmat pelot, mutta loppujen lopuks nyt kun nämä vaiheet on jo ohi, niin on kyllä pakko todeta, että ne on tehty ihan kaikille meille ne lomakkeet mahdolliseks täyttää, et siinä ei tartte kauheen paljon miettiä mitään vaikeita asioita. Toki apua on saatavilla, mutta että ei missään nimessä oo ylivoimaisia nämä paperit. Kun monesti tää paperibyrokratia on sit se, minkä takia ihmiset heittää hanskat tiskiin, mutta tässä nämä ELY-keskuksen hakemukset on tehty kyllä niin simppeleiks, että niitä osaa ihan jokainen Matti Meikäläinen käyttää, jos vaan se idea siellä on ja se tarve löytyy.

Matti Laitinen: Kyllä. Erittäin hyvä. Tuossa tulikin niitä ehkä just vähän, mitä useetkin miettii. Itekin oon kuullu useesti sen, että onkohan se nyt liian suuri työ. Mitäs Jenni ajattelet, mihinkä tämmönen hyvä konsultatiivinen suhde pohjautuu ja mitä oot ite havainnut? Tässä tulikin jo hyviä esimerkkejä.

Jenni: Kyllä siellä pitää olla se selkeä kehitystarve ja ehkä vielä niin, et sen itse tarpeen ei tarvitse olla vielä hyvin selkeä. Sitä voidaan sit yhessä palastella ja kirkastaa, mutta kuitenkin se semmonen kehittämisen halu ja tarve, niin siitä päästään sitten sutjakasti eteenpäin. Toki kannustan semmosia yrityksiä, jotka ettii asiantuntijapalveluita, niin vähän vaikka jututtamaankin useampaa henkilöä ja useampaa vaihtoehtoa. Mä aattelen, et kuitenkin näissä konsultointijutuissakin on tärkeätä, että kemiat pelaa hyvin yhteen. Voi tosiaan soittaa, jututtaa ja vaikka vähän referenssejäkin sitten kysellä. Yritysten kannattaa luottaa siihen, että ne projektit räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja työskentely pohjautuu aina siihen luottamukseen eli minä en TulkkausILONAn asioita sitten tuolla muille kertoile enkä muuta. Se on yks tavallaan sen työn niistä perusoletuksista, että se on sitten luottamuksellista työskentelyä.

Matti Laitinen: Kyllä, ja tuosta tulikin erittäin hyvä esimerkki, että varsinkin kun luodaan uutta ja myös tilanteissa, joissa on paljon muuttuvia asioita, niin kyllä se luottamus on… Että päästään myös niihin kysymyksiin ja joskus kiperiinkin asioihin, että mitenkä tästä nyt mennä eteenpäin ja näin. Tuossa tulikin hyvikin tuosta Kehpa-palvelujen… Voi soittaa ja kilpailuttaa eri toimijoita, kysyä referenssejä. Onko muita vinkkejä asiantuntijapalvelun käyttämiseen?

Jenni: Ehkä se, että niitä kannattais käyttää.

Matti Laitinen: Plain and simple.

Jenni: Plain and simple. Niin. Me ite käytetään omassa yrityksessä aina sillon tällön jotakin vähän myllyttämässä ajatuksia. Kyl se aina helposti rakentuu se semmonen tietty oma kupla ja oma tekemisen tapa. Musta on tosi virkistävää. Ihan ainakin omaan toimintaan saanu paljonkin siitä, että on joku vähän kyseenalaistamassa ja just mitä Reetakin sanoit, raottamassa ehkä semmosia uusia ikkunoita, että hei, tommostakin vois tehä. Ehkä just sen oman osaamisen tunnistaminen, se on kyllä itelle konsulttina tullu tosi monessa projektissa vastaan. Aika moni, joka on pitkäänkin tehny jotain juttua, niin saattaa olla vähän silleen, et minä nyt täällä tämmöstä hommastelen ja sit se saattaa kuitenkin olla ihan sellasta maailmanluokan osaamista. Mä en ehkä kauheesti välttämättä tykkää sanasta voimaantuminen, mutta ehkä sitäkin sit saattaa tapahtua tämmösessä konsultoinnin projektissa.

Reeta: Kyllä, ja se on ihana, että on tämmönen ulkopuolinen ihminen, joka tulee ja sanoo, et “hei, lopeta se itsesi mitätöinti, sä oot tehny tällästä ja tällästä, ja tää on niin hienoo työtä, mitä sä oot tehny, että nyt vaan porskutellaan eteenpäin”, niin se antaa vähän semmosta boostia yritykselle ja meille yrittäjille, että me oikeesti… Vahvistuu se tunne, et me ollaan oikealla tiellä tässä asiassa. Se ulkopuolinen tavallaan kattelee vähän kauempaa sitä meidän pientä yritystämme, niin se kyllä antaa valtavasti energiaa, antaa uusia ideoita ja tosiaan antaa uusia verkostoja ja kaikkee hyvää. Lämpimästi suosittelen kyllä tämmöstä palvelua.

Matti Laitinen: Kyllä, ilo kuulla. On sydäntä lähellä mikro- ja PK-yrityskenttä. Usein puhutaan myös vaikka tämmösestä muutoskyvykkyydestä ja ketteryyshän on oikein trendikäs sana, mutta ehkä tässä se osittain todentuu sitten, että miten se yhteistyöllä tapahtuu. Missä te sijaitsette? Miten teidät saavuttaa? Mistä teihin saa… Toki täältä Kehpan kautta ja muuta, mutta mistä teihin saa yhteyden parhaiten?

Jenni: Pajun yhteystiedot löytyy vaikkapa sieltä pajuconsulting.fi osoitteesta helpoiten.

Reeta: TulkkausILONA tosiaan on nyt saanut markkinoille tämmösen uuden tuotteen kuin selkosivut.fi ja siellä on nyt esimerkkejä näistä meidän ensimmäisistä kuvin tuetuista selkosivuista. Siellä on mahtavia referenssejä, esimerkiks Kuntolaakson uimahalli, joka on tosiaan lapsille, aikuisille, maahanmuuttajille, vanhuksille ja monille muillekin meille kaikille kiireisille ihmisille hyvä paikka. Siellä on selkeät ohjeet, että mitenkä se homma siellä toimii, paljonko lippu maksaa, aukioloajat ja muuta. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa, et se on sitä tulevaisuuden saavutettavuutta. Kun nykypäivänähän nuoriso kommunikoi kuvilla ja hyvin lyhkäisillä lyhenteillä, niin tää on… Mä uskon, että tässä on tulevaisuutta näissä kuvitetuissa selkosivuissa. Meihin saa yhteyttä meidän nettisivujen kautta, tulkkausilona.fi.

Matti Laitinen: No niin, erinomaista. Tälleen tulevaisuusterveisin vois jatkaa. Jatketaan sitten seuraaviin. Erinomainen keskustelu ja olkaahan tosiaan yhteydessä, jos tarviitte näitä palveluita. Kiitos mun puolesta. Jatketaan seuraaviin vierailijoihin. Kiitoksia.

Reeta: Kiitos Matti.

Jenni: Kiitos.

Businesskumppanit, jakso 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *