Tervetuloa mukaan Kestävyyttä nurmesta -hankkeen podcast -sarjaan! Kestävyyttä nurmesta -hankkeessa selvitetään karjanlannan pitkäkestoisia vaikutuksia nautakarjantuotannossa, tulevaisuudessa hyödynnettäviä nurmi- ja valkuaiskasvi -lajikkeita sekä mob -laidunnuksen vaikutuksia maaperään.

Kestävyyttä nurmesta -hankkeen rahoittajana toimii Euroopan Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä yksityis- rahoittajina Yara Oy, Hankkija Oy, Boreal kasvinjalostus Oy sekä laidunyhdistys.

Voit kuunnella podcasteja Laari.infon SoundCloud tai Spotify tileiltä.

Tervetuloa Kestävyyttä nurmesta -hankkeen podcastiin. Minä olen Henna Hyttinen Savonia-ammattikorkeakoululta ja tänään jatketaan syysöljykasvien viljelyn haasteista ja mahdollisuuksista.

Keskustellaan asiasta tutkimuksen näkökulmasta. Paikalla meillä täällä keskustelussa tänään ovat Luonnonvarakeskus Maaningalta tutkijat Arja ja Sari.

Esittelisittekö itsenne tähän alkuun.

Hei. Olen Mustosen Arja Luonnonvarakeskuksen Maaningan toimipaikalla

työskentelen täällä nurmitutkijana

ja väitöskirjatutkijana. Painopiste on agronomisessa

tutkimuksissa nurmen puolella. Mutta sitten

myös peltokasveista

syysvehnää, syysrypsiä on tullut yhdeksi tutkimusalueeksi.

Ja minä olen Kajavan Sari toimin myöskin täällä Luke Maaningan toimipaikassa tutkijana

eläinravitsemus

ryhmässä.

Päätutkimuskohteena on lypsylehmien ruokinta

ja rehuntuotantoon liittyvät asiat.

Eläimen näkökulmasta täällä tänään erityisesti paikalla.

Tervetuloa vaan.

Lähdetään puhumaan

öljykasveista niin ihan ensimmäisenä kysymyksenä

ovatko öljykasvit yleistymässä?

Syysrapsin kylvöala

vuodesta 2016 eteenpäin on ollut keskimäärin noin 5100 hehtaaria ja kyllä tässä viime vuosina on ollut havaittavissa semmonen trendi että yleistymään päin olisi.

Kaiken kaikkiaan syys- ja kevätkylvöisten öljykasvien viljelyala on ollut noin 44 000 hehtaaria eli

reilu 10% on ollut syysrypsin

osuus siitä.

Vuosi 2021 oli

kun katsoo noita tilastoja niin aika poikkeuksellinen eli siellä innostuttiin ihan todenteolla

kylvämään syysrypsiä

se ala kaksinkertaistui,

mutta sitten valitettavasti sattui vielä vaikea talvi siihen

perään ja tuhosi valtavasti kasvustoja ja ainoastaan noin 20 prosenttia siitä syysrypsi alasta sitten loppujen viimeksi selvisi

Sen seurauksena seuraavan satovuoden kylvöalat olivat

pienemmät.

Syysrypsin osaltahan on paljon luomuviljelyä

ja

2016 alkaneet tilastoinnin jälkeen

luomuviljelyn osuus oli useita vuosia noin 20%.

3 vuoden jaksolla

päästy jopa niinkin korkeisiin lukemiin kuin

45 %.

Eli vaihtelua on ollut aloissa. No jos vaihtelua on noissa kylvömäärissä ja näin päin pois niin miten sitten alueittain? Missä viljellään enemmän ja missä vähemmän?

Luomun osalta innokkaimmat syysrypsin viljelijät ovat olleet tuolla Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa

Vuonna 2022 osuudet oli jo reilua neljännestä koko luomusyysrypsin

sadonkorjuualasta.

Sitten taas täällä meidän seutukunnilla  Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa viljelyä on oikeastaan vasta aloiteltu. Ainakin jos verrataan näihin

Etelä-Savoon ja Kaakkois-Suomeen, että tilastoissa täällä taas syysrypsin sadonkorjuu alat oli vuonna 2020 10 prosenttia.

Mutta tämä siis luomunosalta,

tavanomaista rypsiä viljellään eniten tuolla Varsinais-Suomessa

ja

jopa

40% oli osuus sadonkorjuu alasta silloin

vuonna 2021.

Seuraavaksi eniten syysrypsiä korjattiin Uudellamaalla,

mutta valitettavasti  viljely innostus sitten

lopahti hieman siinä suurien talvituhojen jälkeen.

Vuonna 2022 viljelyn painopiste oli Etelä-Pohjanmaalla ja siellä satoa korjattiin

reilu kolmannes Suomen syysrypsi alasta kaiken kaikkiaan.

Minkälaisia nämä keskisadot sitten keskimäärin ovat olleet?

Luomurypsin osalta niin tilastoidut keskisadot ovat olleet

noin 1000 kg/ha

sadoissa ja

heikommat sadot on ollut reilu 500 kg/ha, mutta paras keskisato Varsinais-Suomessa vuonna 2020 oli 1900 kg/ha.

Tavanomaisen syysrypsin osalta sitten sadot ovat vaihdelleet noin 1200 kg/ha:sta 2400 kg/ha.

Parhaat sadot sitten vuonna 2021

saatiin Varsinais-Suomessa ja siellä sato oli peräti

3300 kg/ha että ihan

isojakin määriä on onnistuttu korjaamaan.

Mielenkiintoista, no nyt on puhuttu siitä että

tuonne naudan ruokintaan pitäisi saada

enemmän kotimaista valkuaista lisää. Onko rypsi sellainen yksi lähde tai öljykasvit yleensä mitä sinne voisi lisätä

nautojen ruokintaan?

Valkuaisrehu ja ihan kaiken kaikkiaan ylipäätänsä

esimerkiksi lypsylehmien ruokinnassa käytetään sen maidontuotosvasteen takia ja tässä nyt

taustani takia aion nyt keskittyä  lähinnä lypsylehmien maidontuotannosta puhumiseen.

Pakko tähän alkuun

puhua ylipäätänsä märehtijästä hieman, että osataan suhteuttaa nämä valkuaisrehut tähän märehtijän hienoon fysiologiaan, mutta

märehtijähän pystyy muodostamaan sen valkuaisen  mitä ne tarvitsevat niin pelkästään sillä nurmirehulla. Mutta se lisävalkuainen on siellä ruokinnassa mukana, sen takia että kun se on taloudellisesti järkevää.

Valkuaisruokinta lisää

aina tiettyyn pisteeseen asti kuitenkin lehmiä syöntimäärä ja sitä kautta

sitten taas sitä maitotuotosta ja silloin kun maidon hinta ja rehun hintasuhteet näin sanoo niin

tiettyyn pisteeseen asti niitä valkuaisarehuja kannattaa ruokinnassa käyttää. Mutta valkuainen on aina tosi kallis rehukomponentti joten

aika tarkkaan saa sitten laskea se

kuinka paljon nyt esimerkiksi tarvitsee rypsirouhetta sinne ruokintaan kannattaa

laittaa mukaan ja valkuaisen yliruokinta ei missään nimessä ole järkevää ympäristön eikä talouden kannalta.

Aina se ylimääräinen ja sulamaton valkuainen eritetään sonnassa ja virtsassa pois.

Märehtijöillä kuitenkin on hyvinkin omalaatuinen ruuansulatus

kuin verrattuna sitten vaikka yksimahaisiin eläimiin.

Suoraan se rehujen valkuais sisältö ei kerro ihan hirveästi siitä että paljonko sille

lehmälle oikeasti tulee käyttöön sitä valkuaista ja minkä laatuista se on. Se kaikki siellä rehussa oleva valkuainen ei ole suoraan sille märehtijällä kuitenkaan käytettävissä vaan siitä aina osa ohittaa pötsin

hajoamatta

tai siis osa toki ohittaa pötsin hajoamatta ja imeytyy siellä ohutsuolessa, mutta

osa ei ja hajoaa pois.

Oleellista aina muistaa että tärkeä valkuaisen lähde pötsimikrobien tai siis on pötsimikrobien muodostama mikrobi valkuainen ja

näiden pohjalta kun lähtee miettimään sitä

lisä valkuaisruokintaa niin pääsee jo pitkälle.

Suomessahan käytetyimmät lypsylehmien valkuaisrehut on rypsi- ja rapsi.

Ja minkä takia niitä nyt käytetään niin se syy on yksinomaan siinä että niillä on hyvä biologinen arvo

eli tuotosvaste.

Aikaisemminkin jo sanoin

maidon ja

rehun hinta

on ollut siinä suhteessa että

on kannattanut käyttää

lisävalkuaista.

Jos ajatellaan ihan rypsin näitä

rehuarvoja

rypsissä on korkea raakavalkuaispitoisuus kuin esimerkiksi jos verrataan vaikka härkäpapuun.

Rypsin osalta myöskin oleellista muistaa se että siinä on hajoavan valkuaisen osuus

pienempi kuin esimerkiksi härkäpavussa ja säilörehussa.

Rypsissä se on noin 63 prosenttia ja  härkäpavulla ja

säilörehulla on tuolla 80-85 prosentissa että siinä aika iso ero.

Ja kun se pötsi hajoavuus on suuri niin se heikentää sitä valkuaisen käyttökelpoisuutta. Ja taas se valkuainen hajoaa siellä pötsissä

ja pötsimikrobit ei kuitenkaan hyödynnä kaikkea ja ylimääräinen

eritetään pois.

Mutta tottakai aina kun sitten vertaillaan vaikka rypsiä ja

palkokasveja niin pitää toki muistaa että palkokasveissakin on omat ilonsa ihan viljelykierron ja luonnonmonimuotoisuuden ja typensidonnan ja tällaisten

aspektien kautta että ettei voi

ainoaa asiaa tässäkään vaan tuijottaa.

Suomessa sinänsä ihan noita tuotosvastekokeita mitä on tehty lypsylehmillekin kun verrataan

rapsia, härkäpapua, sinilupiinia niin on päästy hyvinkin niinku samankaltaisiin

tai lähes samaan maitotuotokseen

joissain tapauksissa jopa

samoihin tuotosvasteisiin että se ei aina ihan

helppoa ole se vertailu.

Nautojen valkuaislähteiden suhteen ollaan pitkään haluttu, että

omavaraisuutta lisättäisiin.

Ihan huoltovarmuuden ja ruokaturvan näkökulmasta erityisesti ja sitten on hyvä muistaa että

90% kuitenkin rypsistä tuodaan ulkomailta.

Eli se on hyvin

tuonti-intensiivinen

rehu.

Viime vuosina on puhuttanut

paljon se että valkuaisrehujen hinnat ovat nousseet kovasti.

Aikalailla on sitten maidontuottajat saanet sitten laskea sitä

missä se optimaalinen

taloudellinen tulos sitten on. Mutta toki pitää muistaa, että myös maidon hintakin on noussu että valkuaislisä vieläkin on sinänsä kannattanut käyttää. Että rypsinkin osalta ne ensimmäiset kilot

sieltä saa sen suurimman hyödyn ja kannattaa muistaa sen jälkeen ne

tuotosvastekäppyrät kuitenkin

pienenee.

Että suurista valkuais määristä ei ole kyllä hyötyä sinne rehukatteeseen.

No Arja,

mikä on öljykasvin otollinen viljelyalue?

Yleisesti ottaen viljelyvyöhykkeet 1 ja 2 ovat syysrypsi lajikkeille ja myös sitten syysrapsi lajikkeille suositeltua

viljelyaluetta.

Yleisenä periaatteena on että viereisen viljelyvyöhykkeen edullisimmat alueet tässä siis kolmos vyöhykkeen

kasvustot voisi tuottaa lähes

yhtä hyviä satoja kuin siinä kakkosvyöhykkeellä.

Toisaalta sitten tämä pitkä talvi voi olla haaste pohjoiseen mentäessä, että

mitä pohjoisemmaksi mennään sitä aikaisemmin syysrypsi on päästävä kylvämään.

Rypsin pitää ehtiä varttua riittävän suureksi, jotta sen energiavarat riittää sitten kairaistumiseen ja sen jälkeen pitkään talveen.

Syysrypsille haitallisinta on lumisuojan puuttuminen ja veden kertyminen ja jäätyminen pellon pintaan eli siellä tilan sisällä paikka pitää valita huolella.

Koska juuri nämä seikat aiheuttavat suurimmat talvituhojen riskit

Toisaalta sitten myös liian myöhäinen kylvö heikentää selviytymismahdollisuuksia sillä kasvit eivät ehdi karaistua riittävästi

pitkään talveen. Meillä tällä hetkellä on käytössä viisi syysrypsilajiketta

Legato ja Largo ovat lajikekokeiden mittarilajikkeita, mutta sitten siellä on

muutamia uudempia lajikkeita esimerkiksi

Arrive ja Retur.

Arja miten paljon öljykasvitutkimusta on Suomessa?

Suomi ei ole öljykasvien viljelyn mahtimaa ja

tutkimukset tehdään pitkälti projektiluonteisesti.

Viimeisimpänä esimerkkinä on RypsiRapsi 2025 -hanke.

Siinä näitä kokeita on keskitetty

öljykasvien päätuotanto alueelle eteläiseen Suomeen ja rannikkoseudulle.

Ruutukokeita siellä on tehty

muun muassa

Västankvarnissa Inkoossa.

Toisaalta sitten meillä on ollut jonkun verran tämmösiä paikallisia kehittämishankkeita

ja sieltä sitten ehkä hyvänä esimerkkinä on tuo 2016-2019

Luken ja ProAgria Etelä-Savon yhdessä toteuttama Peltohavaintoja -hanke Etelä-Savossa.

Mikä voi olla yhtenä tekijänä siinä että sitä luomurypsiä viljellään siellä Etelä-Savossa

aika paljon.

Toisaalta sitten näissä projekteissa painopiste on nykyisin enemmänkin täällä syysrapsissa.

Syysrapsissa siksi että se on syysrypsiä satoisampi laji.

Mutta toisaalta sitten siinä ainakin tänne meidän pohjoisemmalle alueelle tultaessa talvituho riskit kasvavat kyllä merkittävästi.

Sitten MTK:n öljy- ja valkuaiskasvit -verkosto avustaa yhdessä  kylvösiemensäätiön kanssa

perustetussa kehittämistyöryhmässä öljykasvien lajike kirjon kasvattamista

erilaisissa hankkeissa.

Tässä sitten rahoitus tulee täältä

viljelijöiltä kerättävinä vapaaehtoisina TOS -maksuina eli tätä kautta viljelijät itsekin ovat rahoittamassa sitä

tutkimusta, jota

tällä öljykasvisektorilla tehdään.

Luonnonvarakeskus Maaningalla tehdään aika paljon kaikenlaisia nurmitutkimuksia, mutta mitä öljykasveihin liittyvää tutkimuksia teillä on käynnissä tai suunnitteilla

Öljykasvien osalta

meillä on aika rajoitetusti tutkimuksia, mutta nyt sitten ollaan täällä Maaningalla käynnistetty syysrypsin testausta osana karjatilan viljelykiertoa tässä Kestävyyttä nurmesta -hankkeessa.

Tässä hankkeessa meillä osatoteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Itä-Suomi joiden kautta sitten tähän hankkeeseen tulee myös pilottitiloja.

Sitten täällä Luke Maaningalla toteutetaan

kenttäokeita ja myös pelto mittakaavan

havaintokokeita.

Kenttäkokeessa meillä on tällä hetkellä kaksi lajiketta

joita viljellään kahdella eri lannoitusstrategialla

sekä väkilannoituksella

että karjanlannalla syyslannoitettuja

syysrypsi

lajikkeita.

Tässä

kokeessa ne on osana viljelykiertoa eli nämä syysrypsit on siellä kokeessa kylvetty

nurmeen, joka kesällä päätettiin ja sitten kylvettiin

heinäkuun loppupuolella.

Tässä tutkimuksessa seurataan rypsin talvehtimista ja mitataan sen sadon määrää ja laatua.

Tosiaan meillä on kolmella eri lohkolla

peltomittakaavan kokeita Luke Maaningalla

ja lisäksi sitten

on näitä pilottitiloja tuolla maakunnissa

ja

näillä lohkomittakaavan kokeilla sekä Luke Maaningalla että tuolla pilottitiloilla  testataan erilaisia esikasveja ja kylvörivivälejä,

lajikkeita ja erilaisia lannoituksia.

Lisäksi maatiloilla testataan erilaisia luomumenetelmiä, Luonnonvarakeskus Maaninka ei ole luomutila,

joten on todella hienoa että me ollaan saatu

luomutiloja tähän hankkeeseen mukaan.

Voisin lisätä vielä tähänä, että

Hiilimaito -hankkeessa on tehty tämmönen

karttapohjainen

sovellus tuolla Google Mapsilla, mistä

voi käydä katsomassa että

miten nämä maatilan mittakaavan lohkot

on perustettu ja miten on mennyt. Nyt sitten

keväällä raportoidaan siellä

että miltä näyttää.

Sellaisen nettisivun kautta www.luke.fi/maaninkakoetila

niin sieltä löytää sitten näitä

lohkotason havaintoja.

Sitten Lukella on muita toimipaikkoja ja siellä sitten rypsiin liittyviä hankkeita esimerkiksi

Flexigrobots -hanke

testaa automatisoitua rypsin tuholaisten tunnistusta ja torjuntaa ruiskutusdrooneilla.

Toisessa hankkeessa on tutkittu

pölyttäjähaittojen minimoimista

tuholaistorjunnan yhteydessä.

Toki tärkeä osa Luken tutkimusta ovat nämä viralliset lajikekokeet joita

toteutetaan useammalla paikkakunnalla.

Tutkimuksia tehdään

paljon

öljykasveille. No nyt kun teillä on

syysöljykasvikoe niin mitä haasteita te olette huomanneet viljelyssä tutkimuksen kannalta?

Eniten jännitetään tällä hetkellä että miten

syysrypsit talvehtii.

Talvenkestävien

lajikkeiden suppea valikoima on

se suurin

haaste johon on osattu  ennakolta varautua.

Juuri sen takia meillä ei täällä Maaningalla ole tähän kokeeseen otettu syysrapsia vaikka se olisi

suurempi satopotentiaaliltaan,

koska sillä on heikompi talvenkestävyys.

Toinen haaste sitten liittyy tähän syysrypsin siemenen saatavuuteen

ja sitten tosiaan

että lajikkeita

on vain viisi

käytettävissä. Eli

syysrapsilajikkeiden tarjonta on huomattavasti suurempi että siinä

viljelijällekin sitten kun näitä päätöksiä kylvöoistä tekee

niin helpompaa on ikäänkuin

löytää niitä

lajike vaihtoehtoja tuolta rapsin puolelta kuin sitten rypsin puolelta jossa on sitten

niukkuutta lajikkeissa kuin siemenen saatavuudessa.

Toisaalta sitten viljelykokemukset syysrypsistä on näillä korkeuksilla

vähäisiä

ja

yksi haaste onkin sitten se oikean kylvöajankohdan löytäminen.

Lähinnä nyt sitten mietitytti

kokeen perustamisvaiheessa että uskaltaako kylvön jättää elokuuhun

mitä aika pitkälti tuolla eteläisimmässä Suomessa käytetään kylvö ajankohtana vai tehdäänkö kylvö jo heinäkuussa ja me päädyttiin sitten tekemään tämän kokeen kylvö heinäkuussa.

Tavoitteena tässä aikaisemmassa kylvössä oli että saadaan varmasti lämpösumma tavoite 455 astetta

täytettyä.

Ja tämähän me sitten kyllä ihan reilusti ylitettiin.

Siinä  tietysti jännitettiin kun  lämpösummatavoite meni yli, että

lähteeköhän kasvupiste nousemaan liian ylös.

Kun se nousee sieltä maanrajasta

useampia senttejä

ylöspäin niin altistuu talvituhoille.

Sitten näytti siltä että tuossa rypsillä se

pysyi

paremmin alhaalla kuin mitä rapsilla.

On todennäköisempää että

talvituhoja ei sitä kautta synny.

Tämä pitkä talvi joka on meillä nytkin

eli tämän huhtikuun

alkupuolta tosin vielä, mutta meillä on vielä paksut hanget tuolla kenttäkokeilla.

Tässä on ajateltu, että kun kasvusto on riittävän suurta, jota sitten mitataan tämmösellä 8x8x8 säännöllä niin silloin

siellä olisi paremmat mahdollisuudet tämän kasvuston selviytyä tästä talvesta

Tämä sääntöhän tarkoittaa sitä, että

siinä

talven tullessa siinä kasvissa on 8 lehteä, sen juurenniskan paksuus

maan pinnassa on 8 mm

ja juurella on pituutta vähintään 8 cm.

Kevät sitten oikeastaan vasta näyttää että oliko tämä

kylvöajankohdan valinta tuohon heinäkuuhun

oikea.

Oikeastaan siinä nyt on se keskeisin  haaste, mitä osataan nyt odottaa tällä kolmos vyöhykkeellä.

Ja kuulijoille tiedoksi, että mehän olemme käyneet tässä Kestävyyttä nurmesta- hankkeessa

tekemässä videon tästä

kokeesta. Aiomme sitten keväällä käydä uudestaan ja koko kasvukauden nyt 2023 vuonna. Käymme kuvailemassa ja laittamassa teille tietoa tuonne meidän

Kestävyyttä nurmesta- hankkeen nettisivuille ja nämä videot löytyy tuolta Laari.infosta niin käykääpä kurkkaamassa.

Hyvää materiaalia tulossa. Siinä videolla jo näkyykin sitten

yksi kesäpuolen haaste eli mihinkä ei sillä tavalla ehkä osattu varautua.

Siellä kokeella

ja myös näillä peltomittakaavan

havainto lohkoilla

iski tällainen massiivinen

rapsipistiäisten toukkien invaasio

ja ne oli syödä koko kasvuston.

Onneks meillä silloin oli taimet jo aika isoja, niissä oli jo silloin 4-5 lehteä

eli ne toipuivat

tästä

hyökkäyksestä, kun oli tehty

kaksi kertaa ruiskutukset. Jouduimme tekemään tuholaistorjuntaan aika nopeasti

tässä kokeessa

Ilmeisesti tavanomaisen puolella näitä rapsi pistiäisiä pystytään  torjumaan mutta luomussa ilmeisesti on hiukan hankalampi tilanne? Luomussa on rajallisesti niitä vaihtoehtoja mitä siellä

voi torjua. Yleisesti tuholaiset

taidetaan torjua siellä pyretriinillä jos tällainen

välitön uhka

on päällä.

Miksi öljykasvit kannattaa ottaa viljelykiertoon? Mitä hyötyä öljykasveista on?

Öljykasvit eroaa siinä mielessä näistä karjatilan normaalissa viljelykierrossa olevista kasveista niin että heinät ja viljat ovat yksisirkkaisia kasveja, mutta sitten öljykasvit ovat kaksisirkkaisia.

Ja sen takia niillä on sitten aikalailla erilaiset taudit ja tuholaiset.

Tästä sitten seuraa se että myös niiden kasvinsuojelu käytänteet poikkeaa toisistaan aika paljon.

No sitten myös tästä perustavaa laatua olevasta erosta seuraa myös se että esikasvi vaikutukset ovat yleensä parempia, koska siinä tulee sitten

maata puhdistavaa vaikutusta kun siinä täydellisesti katkaistaan

yksisirkkaisten kasvien viljelykierto kaksisirkkaisilla kasveilla.

Toisaalta myös kasvinsuojelu

puolelle voidaan saada

kasvinsuojeluaineitten valikoimaan

eroavaisuuksia eli tällä tavalla vähentää.

tämmöisten resistenttien

kasvi ja tuholais kantojen syntymistä siellä viljelyssä.

Se mikä on haasteellista täällä

öljykasvien tuotannossa on että sitä kasvinsuojelu tarvetta voi olla yllättävän paljonkin eli öljykasvien viljelijän kannattaa kyllä pitää kasvinsuojeluruisku kunnossa koko kasvukauden ajan.

Yllättäviä tarpeita voi kyllä syntyä

monessakin kohtaa sitä

rypsin kasvatusta ja

kehityksessä.

No nyt kun puhutaan että ollaan täällä karjantuotannon

alueella

miten jos on monivuotinen nurmi niin mitä siinä

öljykasvien kasvinsuojelussa otetaan huomioon? Mikä siellä on isompana riskinä,

jos perustetaan nurmeen?

Nurmikasvien jälkeen

siellä saattaa olla aika iso

paine etanoista.

Ja sen takia suositellaankin, että jos

syysrypsi kylvetään urmen jälkeen niin käytettäisiin kyntöä koska se vähentää etana

painetta.

Yleisesti ottaen suorakylvö alat on syysrypsillä aika alhaisia

juurikin näiden etana ongelmien takia. Toisaalta, jos siellä niitä etanoita tulee niin niitä voi torjua sitten tällä rautafosfaatti valmisteella.

Tämän valmisteen käyttö on myös luomuhyväksyttyä.

Etanat ovat yksi haaste siellä viljelyssä. Mutta tuli mieleen tässä että, öljykasvien rikkatorjunta milloin se kannattaa tehdä?

Rikkatorjunta öljykasveilla ja oikeastaan syysöljykasveilla kannattaa tehdä siinä ennen kylvöä.

tai sitten viimeistään siinä kylvön jälkeen että

rypsi pääsee sitten

vapaasti

nauttimaan

auringonvalosta. Ei tarvitse kilpailla ravinteista ja auringosta rikkojen kanssa.

Tämä on tärkeää, että saadaan energiavaroja sinne pitkään talveen ja karaistumiseen.

Erityisen tärkeää on huolehtia juohlavehnänen torjunnasta.

Toisaalta juolavehnä voidaan torjua toisin kuin monista viljakasvustoista

juolavehnä voidaan torjua rypsistä myös valikoiduilla torjunta-aineilla.

Tämä voi olla ehkä sitten joskus tulevaisuudessa, jos glyfosaatti esimerkiksi kielletään.

Yksi tällainen paikka nurmitilalle pitää kurissa

juolavehnää

viljelykierrossa.

Tuli mieleen että jos nyt

verrataan vaikka kevät- ja syysöljykasveja keskenään. Miten siellä, kun puhutaan rapsikuoriaisista ja kaalikoista, ne ovat erilaisia tuleeko syysöljykasveille enemmän kuin kevätöljykasveille? Onko näissä eroja?

No kyllä niillä on eli yleisesti syysöljykasveilla ei

ole kirppa ongelmaa

tai rapsikuoriaisongelmaa ole niin paljon kuin kevätöljykasveilla.

Rapsikuoriaiset lentävät syysöljykasveilla

vasta juuri ennen kukinnan alkua.

Myös mahdollinen kaalikoi ongelma voi olla syysöljykasveilla kevätöljykasveja vähäisempi.

Torjuntakynnys näissä

on että torjunta tehdään tuossa aikaisessa nuppuvaiheessa

niin että siellä on 2-3 kuoriaista/kasvi,

kun puhutaan rapsikuoriaisesta, tai sitten myöhäisessä nuppuvaiheessa

silloin jos siellä on 5-6 kuoriaista/kasvi.

Pidemmälle kehittynyt kasvusto kestää vähän paremmin

kuoriais

painetta eli siinä ehkä on

syy miksi syyskasvit vähän paremmin kestää

näitä

hyönteistuhoja.

Ne ehtii jo keväällä olemaan isompia jo siinä vaiheessa

kun

hyönteiset lentävät ja aiheuttavat tuhoja

kevätkasveille.

Aikaisemmin tuossa keskusteltiin näistä rapsipistiäisistä ja teillä oli ongelmia syyskasvikokeilla näissä öljykasveilla. Entäs ne?

Miten niitä tarkkaillaan?

Rapsipistiäisten toukkia

on käytävä säännöllisesti

katsomassa ihan muutaman päivän välein.

Tietysti on mahdollista myös liittyä Luonnonvarakeskuksen KasKas

tietokantaan jossa sitten viljelijät

antavat apin kautta tietoja näistä

erilaisista tuholaisista ja sitä kautta tiedetään etukäteen varautua

että ykkös ja kakkos -vyöhykkeillä alkaa rapsipistiäiset esiintyä niin

muutaman ajan päästä yleensä sitten tulee myös tänne pohjoisempaan Suomeen.

Rapsipistiäisten

torjunnan kannalta kynnys on yksi toukka/kasvi eli aika paljonhan ne siinä mielessä kestää. Mutta jos siellä toukat ovat jo isoja niin kyllä ne myös todella nopeasti

syö lehdistöä eli silloin tulee välittömästi lähteä

torjuntahommiin jos sitä

toukkaa sinne

runsaasti ilmestyy.

Aika viheliäinen tuholainen on ja pitää kyllä itsekin sanoa että Luke KasKas -sovellus on todella kätevä. Suosittelemme seuraan sitä itsekin. Sieltä saa kyllä hyvin tietoa ja sinne pystyy itsekin merkitsemään jos omalla alueella on tuholaisia.

Juurikin näin.

Vaikka tuholaisista on aina niin kiva puhua, mutta siirrytään kasvitautien puolelle öljykasveissa. Mitä sinulle tulee mieleen? Oliko tällainen kuivamätä yksi niistä?

Joo kyllä, eli syysrypsillä

kuivamätää voidaan torjua aika hyvin

kasvunsääteen

ruiskutuksen yhteydessä

metakonatsoli valmisteilla tai vastaavilla.

Tosiaan kuivamaädän torjunta-aine toimii silloin kasvunsääteenä samalla ja erityisesti tällä rapsilla olisi siitä hyötyä.

Ehkä sitten enemmänkin vielä meidän alueella

ja rypsillekin

koskettaa pahkahomeen torjunta.

Pahkahomeen riskiähän kasvattaa

kostea sää

noin 3 viikon jakso

ennen kukintaa, jos

sadetta tulee säännöllisesti yhteensä 30 mm ja maa pysyy siinä tasaisen kosteana ja kasvusto on rehevää.

Silloin yleisesti ottaen

pahkahomeen torjunta pitäisi tehdä.

Ruiskustus tehdään täyskukinnan aikaan.

Sitten vielä tietysti on möhöjuuri ja möhöjuuren torjunnan osalta niin  taas viljelykierto on se tärkein torjuntakeino eli

syysöljykasveja

tai öljykasveja ylipäätään ei tulisi viljellä samalla lohkolla useammin kuin joka viides.

Tämä on kyllä hyvä muistaa,

että joka vuosi samalle lohkolle ei kannata öljykasveja laitta. Riski siellä kasvaa.

Mistä viljelijä voi saada näitä tietoja? Mistä kaikista parhaiten viljelijä voi saada tietoa erilaisista

taudeista tai tuholaisista?

Tai öljykasvien viljelystä yleensä?

Eli

viimeaikaisissa hankkeissa on tehty valtavan hyvää työtä. Esimerkiksi tuolla RypsiRapsi 2025 -hankkeen

rypsirapsi.fi -sivuilta löytyy paljon

sekä koetulos- tietoa että sitten hankkeessa pidettyjä esitelmä -materiaaleja.

Vilja-alan yhteistyöryhmän sivuilla eli VYR.fi

löytyy viljelyopas -osio ja siellä on myös tosi hyviä kasvinsuojelu -ohjelmia tarjolla.

Tuholais tilanteen osalta löytyy

tietoa Luken Maatalousinfo -sivulta.

Sieltä sitten tämän kasvinterveys osion ajankohtaistiedotteet ovat sellaisia, joista on apua ainakin siinä vaiheessa kun pitää sitten lähteä tunnistamaan niitä ötököitä. Sinne tulee aika nopeastikin sitten ihan kuvien kanssa tietoa siitä minkälaista ötökkää siellä

mihinkin aikaan on liikkeellä.

Eli sieltä kannattaa käydä katsomassa jos haluaa öljykasvien viljelystä lisää tietoa.

Voita sivuja kannattaa seurata ja käydä katsomassa niin löytyy varmasti tietoa.

On puhuttu paljon nyt tässä tämän keskustelun aikana miten voidaan

itse viljellä ja mitä kannattaa ottaa huomioon, siellä on negatiivisia ja positiivisia asioita.

Nyt jos tila päättääkin, että aloitan itse viljelemään öljykasveja niin milloin se rypsin tuotanto tilalla kannattaa?

Jaahas.

Tämä onkin vaikea kysymys siinä mielessä,

että ehkä yleissääntönä pitää aina ajatella

että pitää olla tietysti halvempi kuin sen tuotteen myyntihinta.

Siinä mielessä se

hinta kehitykset mitä meillä markkinoilla on, jos ajatellaan kuitenkin niin että karjatilatiloilla aika harvoin on itsellään mitään

öljyn puristuslaitteistoa. Rypsihän on

kuitenkin ensisijaisesti öljykasvi.

Naudoille siitä käytetään tätä sivutuotetta eli

puristetta tai rypsirouhetta.

Useimmille

nautakarjatiloille olisi sitten luonnollisinta että

rypsisato myytäisiin

hyvään hintaan

eteenpäin.

Tavallaan se myyntihinta kattaa ne tuotantokustannukset. Eli periaatteessa toimitaan ihan samoilla periaatteilla kuin kasvintuotantotilatkin. Toki sitten on tiloja joilla voi olla sitten

omaa

puristuslaitteistoa ja silloinhan siellä sitten myyntiin lähtee ehkä öljy

biodieseliksi tai sitten parhaassa tapauksessa erityisesti sen lisäarvo tuotteissa niinku luomu rypsin osalta

rypsiöljy on hyvin arvokas.

tuote

ihmisravinnon puolella.

Karjatilan näkökulmasta niin, jos on

sitä peltoalaa ihan

riittämiin

ja ylikin siitä perus rehuntuotannosta

peltokasvien

hyödyntäminen sitten lisätulojen saamiseksi tai

tilan rehuomavaraisuuden kasvattamiseksi voi

olla

kannattava vaihtoehto. Savoniahan

tässä Kestävyyttä nurmesta -hankkeessa näitä laskelmia juurikin tekeekin.

Niitäkin tuloksia

ja

jos sitten ajatellaan ihan tällaista

nautakarjatilna nurmikiertoa,

periaatteessa syyspeltokasvit voi aivan hyvin sopia esimerkiksi sellaisessa tilanteessa kun vaikka säilörehun toista satoa ei enää haluta

korjata ja

työvaiheet menevät

ihan hyvin

tilan toimintaan, että jos siellä ajatellaan

ihan vanhan nurmen päättämistä ja tarvittaessa

karjanlannan ajoa.

Hyvin saa sinne sopimaan

nurmen jälkisatojen korjuu.

Varmastikin haasteet on täällä lajike valinnassa, lannoituksessa,

talvituhoissa. Toki myös sitten

että saadaan puinti onnistumaan ja miten on

laitteita  ja koneita käytössä ja kuivatus.

Mutta niitäpä tässä yritetään myös

näihin liittyen

hankkeessa tuottaa tietoa.

Juurikin näin eli

karjatilalla on niin

monia kohteita joissa sitten ikään kuin

sen oman tuotannon tehostamiseen, vaikka ravinnekierron tehostamisen kautta sitten

saada ikään kuin

säästöjä tietyllä tavalla ja monipuolistaa sitä viljelykiertoa.

Ja sen monipuolistamisen kautta saada

parempia satoja vastaavasti niistä

viljoista ja nurmista sitten myöhemmin.

Sitä kautta voi tulla sellaisia vähän vaikeammin arvioita hyötyjä jotka eivät ole ihan niin suoraviivaisesti

katsottavissa siitä, että mikä on myyntihinta ja mikä on tuotettu kustannus.

Ainakin kannattaa harkita sitä öljykasvin viljelyä omalla tilalla,

vaikka se nyt vaikuttaa

että on vähän sellainen ongelmallinen kasvi, mutta paljon hyvää siinä kuitenkin on.

Kuten Sari ja Arja sanoitte

tässä Kestävyyttä nurmesta -hankkeesta nyt sitten

koetetaan etsiä lisää tietoa ja

ratkaisuja näihin ongelmiin.

Tämä on hieno juttu.

Meillä aika alkaa olemaan kortilla, mutta tosiaan tänä keväänä on tulossa ja kasvukaudella tästä

syysöljykasvien tutkimuksesta video niin kannattaa

tämä meidän

hanke ottaa seurantaan ja sieltä löytyy lisää tietoa myös muistakin aiheista.

Tässä vaiheesta Arja ja Sari Oikein paljon kiitoksia, kun tulitte kertomaan tutkimuksen näkökulmasta että

miten syysöljykasveja tai öljykasveja yleensäkin tutkitaan ja mitä haasteita sieltä löytyy.

Oikein paljon kiitoksia teille.

Kiitoksia (Sari ja Arja)

Syysöljykasvien viljelyn mahdollisuudet -podcast

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *