Tämä on Suuntana Savonia -podcastin jakson tekstivastine. Kaikki jaksot löydät SoundCloudista klikkaamalla tästä.

Anu: Tervetuloa kuuntelemaan Suuntana Savonia –podcastia. Tätä podcast-sarjaa kuuntelemalla pääset tutustumaan tarkemmin Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusaloihin. Jaksoissa on luvassa opiskelijoiden ääntä eri aloilta. Podcastin hoasteina toimii kolmannen vuoden liiketalouden opiskelijat Anu ja Jasmiina. Tässä Suuntana Savonia -podcastjaksossa pääsemme tutustumaan liiketalouden tutkinto-ohjelmiin. Savonialla on mahdollista opiskella liiketaloutta suomen– sekä englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa, ja lisäksi valikoimasta löytyy Wellness-liiketalouden tutkinto-ohjelma sekä uutena alkava tietojenkäsittelyn tradenomin tutkinto-ohjelma. Ihan ensimmäisenä esittelyssä on Savonialla alkava tietojenkäsittelyn liiketalouden tutkinto-ohjelma. Kertoisitko Jasmiina vähän tämän tutkinto–ohjelman sisällöstä?

Jasmiina: Joo. Eli tää tutkinto-ohjelma on täysin verkko-opetuksena ja sen suunniteltu kesto on se noin kolme ja puoli vuotta, mikä muissakin tradenomin tutkinnoissa, ja se on laajuudeltaan sitten noin 210 opintopistettä. Tää koulutus ei vaadi aiempaa osaamista mistään niinku tietoteknisistä asioista tai datan analysoinnista, että ne kyllä oppii sitte ihan tossa tutkinto-ohjelman aikana. Ja tässä opetuksessa painottuu etenkin liiketoiminnan tuessa tarvittavan datan käsittely. Että niille on varmasti kovasti kysyntää sitten tulevaisuudessa. Ja sitten näissä valinnaisissa opinnoissa on mahollisuus syventyä mielenkiinnon mukaan eri näihin liiketoiminnan osa-alueisiin tai sitten esimerkiks niihin IT-taitojen laajentamiseen.

Anu: Kyllä.

Jasmiina: Minkäslaisia työskentelymahdollisuuksia on sitten tietojenkäsittelyn tradenomilla?

Anu: No heillä on hyvin monipuoliset mahollisuudet työllistymiseen, että muun muassa liiketoiminnan kehittämisen parissa, hallinnossa, tietohallinnossa tai ICT-palveluiden asiantuntijatehtävissä. Et muun muassa näitä tehtävänimikkeitä, millä voi työllistyä, on sitten data-analyytikko, konsultti, tietojärjestelmäasiantuntija, liiketoiminta-analyytikko tai Business Solution Developer, että kaikenlaista on, et on pikkasen tämmönen erilaisempi koulutus, niin ihan varmasti löytyy monenlaisia työtehtäviä.

Jasmiina: Kyllä. Ja varsinki, ku kaikki liiketoiminnan toimenpiteet, ni pitää yleensä perustua johonkin dataan tai tietoihin, niin sitten kun on se, tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka osaa niitä käsitellä ja analysoida.

Anu: Nimenomaan. Seuraavaksi päästään kuulemaan niin sanotusta normitraden tutkinto-ohjelmasta ja meillä täällä studiossa vieraana on taloushallintoon suuntautunut opiskelija Laura Kupari. Tervetuloa mukaan Laura.

Laura: Kiitos kiitos.

Anu: Kertositko tähän alkuun vähän sun koulutustaustasta tai mikä sut sai hakeutumaan tähän liiketalouden tutkinto-ohjelmaan?

Laura: Joo, elikkä tuota niin, mähän oon siis alanvaihtaja, mä oon käyny alun perin lähihoitajaksi. Siitä on jo tovi, 2005 vuonna oon valmistunut lähihoitajaksi. Sen jälkeen kävin sitten vielä kätilön tutkinnon, että kätilöks valmistuin 2010. Siit on 12 vuotta. Että oon niinku hoitoalan, hoitoalan käynyt, et vain sitä opiskellut ja sitä työtä tehnyt. Ja nyt sitten oon täällä taloushallinnon puolella. Ja lähin sitten tuota niin näistä alanvaihtosyistä, että rupes kiinnostamaan muut hommat ja sitten mietin niinku, tai kattelin Savonian sivuja muun muassa, että minkälaisia mahollisuuksia oli, ku ei ollu mitään semmosta tarkkaa, että mihin haluais lähteä opiskelemaan tai mitä tekemään, ni lähin sitte Savonian sivujen, sivujen kautta tutustumaan, että mitä ois tarjolla, ja siinä vaihees aika monikin ala kiinnosti ja moni vaihtoehto kiinnosti. Mutta sitte bongasin sen Wellness-tradenomin koulutuksen, jossa siis alun perin olinkin ja kävin sen ensimmäisen vuoden siinä, kunnes vaihdoin sitte tuohon taloushallinnon puolelle. Mutta tosiaan se tradenomiopinnot, ni ne valitsin siitä syystä, et mä koin, että ne oli niinku tosi monipuoliset, että oli paljon niinku vaihtoehtoja sit, et mihin voi työllistyä, ku ei kuitenkaan ollu semmosta tarkkaa, tarkkaa suuntaa, että mitä haluais tehä tai mitään semmosta erityistä intohimon kohdetta, ni sitte lähinnä sen monipuolisuuden takia valitsin niinku liiketalouden opinnot.

Jasmiina: Kyllä. Oliko joku erityinen syy, minkä takia se taloushallinto sitte valikoitu?

Laura: No joo, siis sillon ensimmäisen vuoden kävin niitä Wellness-tradenomin opintoja ja sitte tuota ni siinä, ensimmäisenä vuonna tuli jo näitä taloushallinnon kursseja, kirjanpitoa, ja se oli itelle se kaikista hankalin, että ne oli hirvittävän haastavia ja alkuun tuntu tosi vaikeilta, ni ehkä siinä oli sitte semmonen, että kun niitä opiskeli, ni heräskin se mielenkiinto sitte siihen taloushallinnon puolelle, että tämähän ehkä kiinnostaa kuitenkin lopulta enemmän. Ja varmaan se, että kun se oli semmosta haastavaa ja vaikeaa, ni itelle tulikin semmonen, että tämän asian mä niinku haluan oppia ja tämän mä haluan osata. Ja tosiaan sitten, että vaikka ehkä kirjanpito saattaa kuulostaa tylsältä jonkun mielestä, mutta mun mielest se oli tosi mielenkiintosta, ja sitte tuota sitä oli vaan jotenkin koukuttava opetella ja harjotella ja. Se Wellness-puoli oli sitten semmonen, et vaikka se aluks kiinnosti niin kun lähtökohtasesti paljon enemmän, ni sitte kuitenkin se opintojen sisältö, ni se sitte sai mut kiinnostumaan siitä taloushallinnosta.

Anu: No tässä tulikin mainittua jo, että oot alottanu siinä Wellnessin puolella ja sitte taloushallintoon vaihtanu, niin mitä muita suuntautumisvaihtoehtoja tässä liiketalouden alalla on?

Laura: No sittenhän ois kolmantena se myynti ja markkinointi. Saattaa olla, et se myynti ja markkinointi on ehkä semmonen suosituin suuntautumisvaihtoehto, mun käsityksen mukaan sinne kuitenkin enemmän halutaan, mutta.

Jasmiina: Kyllä. Ja tänne Wellnessiihän haetaan siis erikseen ja sitte tradenomissa periaatteessa suuntaudutaan sitten taloushallintoon tai sinne myynti ja markkinointiin, mutta niinku sun tapauksessa, niin on myös mahollista sitte tehä se vaihos siinä, jos alkaakin joku kiinnostamaan, niin.

Laura: Joo, ja se, ensimmäisen vuoden jälkeen pysty vielä vaihtamaan, että sitte siinä Wellness-puolella jos ois jatkanu, ni sitte todennäkösesti sen toisen vuoden jälkeen enää ei ois pystyny vaihtamaan, ku ne kurssit ja sisällöt eroaa niin paljon sitten toisistaan, ni.

Anu: Kyllä. Taitaa ollakin silleen, et ensimmäinen vuosi on aika lailla sama kaikille liiketalouden opiskelijoille, ni.

Laura: Joo, kyllä, että se ensimmäinen vuosihan on niitä perus-, perusopintoja, että saa yleiskuvan siitä taloushallinnosta ja yrityksen perustamisesta ja sisältää talousmatematiikkaa ja taulukkolaskentaa ja juridiikkaa ja kansantaloutta ja kieliä ja… Ne on kaikilla niinku aika lailla yhteneväiset.

Jasmiina: Kyllä. Ja toi ensimmäinen vuoshan on vähän semmonen, että siellä saattaa olla niitä tylsiäkin opintoja tai et joutuu käydä vähän kaikkia ainakin omasta näkökulmasta, ni voisin näin sanoa. Mutta sieltä tosiaan löytyy niitä sitten myös niitä mielenkiintosia kursseja, niin sitten siitä voi hyvin sitten sitä omaa suuntautumista lähteä kehittämään.

Laura: Niin, kyllä.

Anu: No tässä tulikin aika hyvin käytyä läpi jo, että mitä siihen ensimmäiseen vuoteen sisältyy, mutta minkälaisia muita kursseja teillä on ollut opintojen aikana, jos niinko ajatellaan just näin, vaikka taloushallinnon puolta?

Laura: No toisena vuotena sitte tietenkin vähän syvemmin ja niinku laajemmin noita ensimmäisiä vuoden opintoja, kursseja ruvettiin käymään, että, tai niitä sisältöjä, että toisena vuonna on ollu semmosia rahoitukseen liittyviä kursseja ja kustannuslaskentaa. On tehty tilinpäätöstä ja budjetointia. Investointilaskelmia ja verotuksen kursseja ja englantin, englanninkurssi tuli vielä uuestaan, tai niitä on itse asiassa sisällytetty kahteen eri opintojaksoon niinku semmonen perusenglanti, englannin kurssin lisäksi. Ja tuota niin, varmasti osittain niinku teilläkin on näitä jotain samoja kursseja, mutta sitten taas taloushallinnon puolella, ne on varmasti vähän sitten perusteellisemmin käyty läpi. Ja sitte toisena vuonna myös on noita valinnaisia kursseja sitten voinu oman mielenkiinnon mukaan käydä. Ja sitte kolmantena vuonna opinnoissa keskitytään vielä enemmän niihin osaamisen syventämiseen ja tehään tilinpäätöstä ja tilinpäätöksen tämmösiä erityiskysymyksiä, tilintarkastustyötä ja esimiestyötä opiskellaan, että niitä tulee viimesenä vuonna ja sitten paljon keskitytään siihen opinnäytetyön tekemiseen ja kirjotusprosessiin ja sitä alotetaan sitte kovastikin. Voi alottaa jo toisena vuonna, mutta sit kolmas vuosi on erityisesti siihen opinnäytetyön tekemiseen. Ja myös itselleni tuo työharjottelu on nyt kolmantena vuonna, että kolmen ja puolen vuoden kouluhan tämä on, mutta noin kolmessa vuodessa ite tuota ni tuun valmistumaan. Viiden kuukauden työharjottelu. Teen sen yhdessä jaksossa. Sen vois tehdä myös kahessa eri osassa kahteen eri paikkaan, mutta ite teen, niinku sen jälkeen, kun kaikki teoriaopinnot on käyty, niin meen viideks kuukaudeks työharjotteluun.

Jasmiina: Kyllä. Ja tää liiketalouden alahan on hyvin joustava, ni se mahollistaa tosi paljon tota, varsinkin tuolla viimesellä vuodella sitä harjottelun suorittamista myös jossain muualla kun täällä Kuopiossa.

Laura: Joo, kyllä.

Jasmiina: No, minkälaiset verkostoitumismahollisuudet opintojen aikana on tällä tradenomin alalla?

Laura: No toisena vuonna tehtiin tuota ni semmonen projektityö, jonka pysty tekemään jollekin yritykselle, että suoraan sitten, jos oli jotain tämmösiä yrityksiä, kenen kanssa tehdä, niin pysty sitä projektia toteuttaan heidän kans. Ja sitte tuota ni, verkostoitua voi tietenkin kaikkien muitten opiskelijoitten kanssa täällä koululla ja harjoittelun kautta tietenkin sitten saa noita verkostoja myös niinku työelämän puolelle. Mutta sitten täällä on tosi hyvin mun mielestä noita opiskelijatapahtumia ja niitä on niinku täällä Kuopiossa, mutta sitte on tuota niin ihan ympäri Suomenki semmosia opiskelijajuttuja. Niitä tuntuu olevan kyllä kaikille ihan riittävästi. Tuntuu, et joka viikko jonkunlainen opiskelijatapahtuma ja opiskelijabileitä on, että se on mun mielest semmonen tosi, vaikka en ite niihin oikeestaan ole osallistunu, mutta mukava seurata sitte tuota niin että, niitä kyllä riittää ja. Ne on kyllä kivoja ja tärkeitä juttuja varmasti sitte monelle opiskelijalle. Ja sitte täällä kampuksella on vieraillu paljon kuitenkin eri yrityksiä ja, esittelemässä niinku omaa toimintaansa ja semmosia pieniä tapahtumia, että sitten on pystynyt niissä niinku haastattelemaan eri yrityksiä ja heiän niinku, tai tämmösistä, et ottaako vaikka harjottelua ja työmahollisuuksista ja semmosta, että. On kyllä, on myös hyviä verkostoitumismahollisuuksia näin jo opiskeluaikana.

Anu: Kyllä. Et se on kyllä kiva, että tuossa kampussydämessäkin, et siit on tullut vähän semmonen kohtaamispaikka. Et siellä on monesti just jotain tapahtumaa tai yritystä, et sit sinne voi, tai voi saada hyvän mahollisuuden just päästä juttusille jonkun työpaikan henkilön kanssa ja sitte sieltä saaha, vaikka sitä harkkapaikkaa tai työpaikkaa tai vastaavaa.

Laura: Niin kyllä.

Jasmiina: Kyllä ja sitten tän kampuksen ympärilläkin on tosi paljon näitä yrityksiä, ni niistäkin varmasti saa hyviä verkostomahdollisuuksia.

Anu: Jep, ja sitten varmaan niin kun, mikä liiketalouden alalle varsinkin on hyvä, ni tuo Business Center, mikä on tässä kampuksen yhteydessä, et sinne niinku on helppo sitte mennä, jos saa jotain ideaa tämmöseen niinku yrittäjyyteen tai vastaavaan niin, siellä sitten voipi vierailla.

Laura: Joo ja tämä koulu on muutenkin, tai niinku liiketalouden ala, että jos on semmonen ihminen, että on joku, vaikka yritysidea, ni kyllä yrityksen voi perustaa kyllä ihan kuka vaan, ilman, käymättä mitään kouluja, mutta sitten tuota ni jos kokee, että tarvittee siihen jonkunlaista, tai haluaa opiskella, ni tää on kyllä todella hyvä, että nyt ois kyllä ihan valmiudet perustaa ihan oma yritys, että todella hyvä koulu.

Anu: Kyllä. Turvaa luo se, että on sitä tieto-osaamista siellä taustalla.

Laura: Niin, kyllä on se, jos vaikka yritystä lähtee perustamaan, ni se on kuitenkin iso asia, todella monta asiaa siinä pitää huomioida, että mitä nyt ite ei todellakaan ois tienny ennen tätä koulua, ni.

Anu: Näinpä. Ja tosi monella alalla, niinku tulevaisuudessakin, siis ihan melkein mikä tahansa ala pohjautuu just niinku liiketalouteen ja on joka alalla myyntiä melkeinpä, niin on silleen niinku tosi monipuolinen.

Laura: On kyllä tällä koulutuksella pystyy hakeen varmasti yritykseen ku yritykseen töihin, että.

Jasmiina: Kyllä. Tosta taloushallinnon puolesta tulee usein mieleen se kirjanpitäjä, tai joku tämmönen talousihminen, mutta minkälaisissa työtehtävissä sitte taloushallinnon tradenomi voi työskennellä valmistuttua?

Laura: No taloushallinnon puolelta ku valmistuu, ni tehtävänimikkeenä voi olla muun muassa se laskenta-assistentti, taloussihteeri, palkanlaskija, kirjanpitäjä, reskontranhoitaja tai verovalmistelija. Että ne on niinku semmosia ehkä, niin kun ne ensimmäiset tämmöset työmahollisuudet taloushallinnon puolelta, mutta sitten kun kokemusta karttuu lisää, ni sitten voi toimia ihan yrityksessä talouspäällikkönä, erilaisissa kontrollerin tehtävissä ja sitten voi hakea lisää, kun on työkokemusta ni lisää koulutusta myös. Ja esimerkiks tilintarkastajan tehtävissä ja, vaikka justiinsa verohallinnossa, että. Aika monenlaista, mutta sitten myös tällä taloushallinnon koulutuksella pystyy varmastikin sitten, jos kiinnostusta, ni hakea, vaikka ihan sitten niihin myynnin ja markkinoinnin puolen tehtäviinkin, että vaikka sitä koulutusta ei oo käynykään, niin kuitenkin tradenomin tutkinto on, ni jos onkin kiinnostusta ja osaamista sitten sinne myynnin ja markkinoinnin puolelle, ni varmasti voi myös sille puolelle lähtee vielä.

Jasmiina: Niin, kyllä, että se perusosaaminenhan kaikilta tradenomeilta löytyy kuitenkin näihinkin.

Laura: Kyllä.

Anu: Monenlaisia, kaikkia erilaisii tehtävänimikkeitä voi kyllä olla, mutta onko joku semmonen tietty, mikä nyt ois ittelle jo tullu, että minkälaisissa tehtävissä haluis työskennellä?

Laura: No tuota ni, mitään työkokemusta tältä alalta ei vielä oo, ni ei oikein osaa semmosta sanoo, että mikä nyt on se oma juttu, et missä sitä tulis viihtymään ja missä ois niinku hyvä, mutta tuota ni, oon menossa harjotteluun ihan tilitoimistoon tekemään kirjanpitoa. Että se oli se, mitä ensimmäisenä haluskin, että pääsis tekemään, et sitä peruskirjanpitoa ja tilitoimiston työtä, et sieltä niinku hakea sitä kokemusta ja osaamista, että sen jälkeen sitte, ku kokemusta on, ni vähän jotain haastavempia tehtäviä varmasti, että myös sitte tuommoset kontrollerin tehtävät jossain yrityksessä, että enemmän semmosta yrityksen sisäistä laskentaa pääsis tekemään ja talouspäällikön töitä mahollisesti, mutta. Saa nähä.

Jasmiina: Sen näkee sitten.

Laura: Niin, kyllä.

Anu: Näinpä ja harjoitteluissa just hyvin pääsee sitte tunnustelemaan sitä, että mikä tuntuu omalta jutulta, ni se on kyllä ihan hyvä.

Jasmiina: No minkälaisena sä koet Savonian olleen näin opiskelijan opiskeluympäristönä?

Laura: No tuota ni, minä oon ainakin tykännyt täällä opiskella. Että vaikka täällä on korona-aikana oonkin alottanut, että joutu paljon, joutu tai sai paljon etänä opiskella, että mulle se etäopiskelu oli ihan mukava vaihtoehto, että sai kotoa käsin käydä, käydä kursseja, mutta sitten oli myös semmosia justiinsa, kun talousmatematiikka ja nämä kirjanpidon kurssit, ni kyllä niitä oli ihan mukava sitte päästä koulullekin opiskelemaan, että ne oli ehkä kuitenki semmosia haastavia, että kaipas sitä semmosta ihan lähiopetustakin niihin, että sitte saattaa olla, että siinä etäopinnoissa on niinku hankalempi keskittyä ja seurata sitä luentoa, varsinkin, jos on pitkä päivä. Mutta tuota ni, oon tykänny sinänsä tästä lähi- ja etäopetuksesta ja kampus täällä on tosi viihtysä, että mun mielestä, ku on uudet tilat, ni täällä on todella nätit, nätit ja hyvät tilat, ja sit muutenkin semmonen rento ja ystävällinen ilmapiiri, ni on kyllä, oon tykännyt opiskella täällä.

Anu: Oisko sulla tähän loppuun vielä jotain terveisiä sellasille, jotka on kiinnostunut liiketalouden tutkinto-ohjelmasta?

Laura: jos on kiinnostusta liiketaloudesta, ni ihan rohkeesti vaan hakemaan, että hirveän paljon mahollisuuksia tämä tutkinto tuo, että ei tarvi tietää tässä vaihees, tai ko hakee kouluun tai opiskellessakaan vielä, ni ei tarvi tietää, että mikä se tuleva työtehtävä mahollisesti ois tai mille uralle haluais, että niitä vaihtoehtoja on kuitenkin niin paljon ja se varmasti selkiytyy vasta sitte työkokemuksenkin ja koulun myötä, että jos yhtään kiinnostusta on, ni kannattaa hakea. Kuitenkin semmonen tosi monipuolinen, monipuolinen koulutus ja sitte mahollisuus myös sitte jatko-opintoihin tuolla ylemmän ammattikorkean puolella. Ja sitten myös maisteriopintoihin pystyy päästä, jos hyviä, hyvä koulumenestys täältä tulee, ni sitten voi hakea niihin maisterintutkintoonkin suoraan tämän jälkeen ja. Että ehkä ala saattaa jollekin kuulostaa tylsältä tai haastavalta. Minä ainakin oon joskus aikasemmin ajatellu jotain toimistotyötä tai kirjanpitoa, ni ehkä jotenkin todella kuivan tai tylsän kuulosena, mutta sit ku sitä pääsi opiskelemaanki, ni sehän on ihan älyttömän mielenkiintosta ja haastavaa, että. Eikä tarvi osata ennakkoon mitään matematiikkaa tai semmosta, että pärjää kyllä vaikkei olis mikään matikkanero, että ei sitä semmosta laskennallista osaamista niin paljoa kuitenkaan vaadita siinä.

Jasmiina: Kyllä. Kiitos Laura, että pääsit meiän kanssa keskustelemaan tästä liiketalouden koulutusohjelmasta.

Laura: Kiitos teille. Tämä oli mukava vierailla täällä.

Jasmiina: Seuraavaks ollaan saatu tänne studioon Wellness-liiketalouden opiskelija Tinja Käräjäoja kertomaan opinnoistaan. Tervetuloa Tinja.

Tinja: Kiitos.

Jasmiina: Kertositko tähän alkuun vähän sun koulutustaustasta.

Tinja: Joo. Eli mä oon valmistunu myynnin ja markkinoinnin merkonomiksi. Ja sitten tein siinä töitä ja reissasin ja mietin, että mitä haluan elämältä. Ja neljä välivuotta pidin, ja sitten olin silleen, että okei. Nyt mä haluan jotakin uusia haasteita. Ja aattelin, että okei, tää on ihan kiva ala, että vois jatkaa tradenomiksi, mutta sitte löysin tällasen, kun Wellness-tradenomi ja olin silleen, et okei. Wou, mikä tää on. Ja tutustuin aiheeseen ja sitte hain. Ja täällä sitä ollaan.

Jasmiina: Kyllä. Koetko sä, että tosta merkonomin taustasta on ollu hyötyä näihin liiketalouden opintoihin?

Tinja: Siis ehottomasti kyllä. Tai silleen, että löyty, vaikka eka vuonna silleen perustietoo niihin kaikkiin peruskursseihin ja myöskin niinku käytännöstä, niinku työelämästä, niin on kyllä ollu tosi paljon hyötyä.

Anu: No monia varmasti nyt mietityttää, että mitä tämä sana wellness pitää sisällään, niin haluisitko vähän avata sitä?

Tinja: Nytpä silleen suht laaja kysymys, mutta että vähän riippuu mistä näkökulmasta kattoo. Mutta niin kun vaikka tässä koulutuksessa tuo wellness näkyy siinä, että me käydään näitä asioita niin kun hyvinvointialan näkökulmasta. Esimerkiksi käyään läpi eri hyvinvointialan yrityksiä, kuten hotelleja, liikuntapalveluita, kauneudenhoitoa, kylpylöitä, urheiluseuroja ja muita tämmösiä hyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä ja tahoja. Ja mitä itelle henkilökohtasesti se merkitsee, niin sellasta kokonaisvaltasta hyvinvointia. Niin psyykkistä kuin fyysistä, ja sitten kaikkiin perustarpeisiin, kuten hyvä ravinto ja uni ja urheilu ja muita hyviä, hyvää mieltä tuottavia juttuja arjessa ja, harrastukset ja ystävyys- ja perhesuhteet. Tää on niin siis pitkä niinku litania, että ehkä me mennään seuraavaan kysymykseen.

Jasmiina: Joo, no täähän on siis, sana wellness, tosi monipuolinen ja itekkin muistan, kun on tän koulutuksen alottanu ja sitte ollu semmonen tehtävä, että kaikkien pitäny jotain omaa tuoda siihen, että mitä se itselle tarkoittaa, niin kyllä siellä niinku tosi monipuolisesti löyty kaikkia eri asioita.

Anu: Kyllä iso A3 tuli ihan täyteen tekstiä, kun mietittiin siinä porukalla.

Tinja: Kyllä, ja ehkä se oli myöskin semmonen silmiä avaava, muistan sillon, että se niin kun on tosi paljon laajempi, mitä sillon aluks aatteli, ko tietyt jutut vaan sillon kiinnosti, mutta, että mitä kaikkea siihen liittyy.

Jasmiina: No miten toi Wellness-liiketalous eroaa niin sanotusta normaalin tradenomin opinnoista?

Tinja: Joo, tää onkin semmonen kysymys, mitä tosi usein kysytään. Ku esittelee, että opiskelen Wellness-tradenomiksi, niin se on vähän niinku sellanen keskitie siitä myynnin ja markkinoinnin ja taloushallinnon koulutuksesta. Että me opiskellaan niin kun perusasiat molemmista, kuitenkin ehkä syvennytään enemmän tohon myynti ja markkinointiin. Ja sitten vähän niinku opiskellaan kaikki nämä asiat silleen niinku tähän hyvinvointialaan liittyen, eli meille tulee semmonen niin kun asiantuntijuus nimenomaan tähän niin kun hyvinvointialaan ja sitten valmistumisen jälkeen tai ihan koulutuksen aikanakin on hyvät mahollisuudet, hyvät mahdollisuudet lähtee esimerkiksi yrittäjäksi, koska se on niin erilainen se koulutus ku normitradeilla.

Anu: Tossa vähän mainitsitkin jo tosta, että miten tuo wellness tulee esille noissa opinnoissa, mutta kertoisitko konkreettisesti, että minkälaisia kursseja tässä opintojen aikana on päässy tekemään.

Tinja: Joo, eli toi wellness kyllä näkyy melkein kaikissa kursseissa, et esimerkiksi markkinoinnin kurssi on Wellness-markkinointi, että sitten me tehään niin kun joku markkinointisuunnitelma, ni tehään se sitten konkreettisesti niinku hyvinvointialan yritykselle. Ja se näkyy siis jollain tavalla kaikissa opinnoissa, et se on niin kun osa sitä perusopintoa aina. Ja sitten lisäksi meillä on ihan työhyvinvoinnin kurssi ja on hyvinvointiteknologiaan liittyen ja näin edelleen, eli tavallaan se kyllä näkyy tosi vahvasti näissä opinnoissa.

Jasmiina: Entä onko tässä koulutuksessa jotain suuntausta vai tapahtuuko se lähinnä niin kun näitten valinnaisten kautta?

Tinja: Joo, eli me opiskellaan siis Wellness-liiketaloutta, niin se on niinku se meidän suuntautuminen. Mutta, jos niinku joku tietty asia kiinnostaa, esimerkiksi Wellness-alan tai vaikka ihan taloushallinto, niin sitten valinnaisten kautta sä voit niinku lähteä niinku syventämään sitä sun mielenkiinnon kohdetta. Ja itsekin olen siis, vaikka ottanu tällasia hyvinvointialan kursseja tai johtamista, mikä mua ittee kiinnostaa, ni sitten niinku valinnaisissa. Ja itekkin oon ihan ottanu niin kun fysioterapeuteille tai hierojille tai muille tällasille aivan muun alan opiskelijoille suunnattuja hyvinvointikursseja, koska mä oon jotenkin kokenu, että mä, niistä on tosiaanki hyötyä, niinko tähän mun, mitä mä aion ite ehkä tulevaisuudessa tehdä.

Jasmiina: Kyllä, eli pystyy hyvin niinku oman mielenkiinnon mukaan myös tässä hyvinvoinnin sisällä ottamaan kursseja, mitkä itseään kiinnostaa.

Tinja: Kyllä ja täs on vaan tärkeetä se, että sun pitää vaan myös osata sitten perustella, että miksi sä haluat tän kurssin ottaa, että liittyyks se miten tähän hyvinvointialaan. Yleensä sillä saa aika hyvin otettua noita kursseja.

Jasmiina: Kyllä.

Anu: Wellnesshän alana on hyvin tämmönen niin kun globaali ja kansainvälinen, niin kertoisitko Tinja, että minkälaisia mahollisuuksia kansainvälisyyteen tässä opintojen aikana on?

Tinja: No niin, täällä on itse malliesimerkki, joka on lähtenyt tekemään vaihtoa ilman kielitaitoa. Okei, jotain pientä pohjaa aina löytyy, mutta tosiaan voi lähteä suorittelemaan vaihtojakson ulkomailla tai tekemään ihan harjottelunkin, ja täällä tosi paljon suositellaan sitä, että jos ihan pienikään hinku on, niin ehottomasti lähtekää tai lähteä sitten opintojen aikana. Ite suoritin viime keväänä vaihdon tuolla Itävallassa. Ja täs on nyt suunnitteilla myös harjottelu tuolla maapallon toisella puolella, mutta ehkä siitä kuulette sitten myöhemmin lisää.

Jasmiina: Elikkä sä olit siis vaihossa toisen vuoden keväällä?

Tinja: Joo. Ja se onkin oikeestaan ihan hyvä aika olla, että on ne perusjutut. Ja esimerkiksi mä suoritin siellä niitä mun valinnaisia kursseja sitten, että mitkä niin kun kiinnosteli, niin sieltä koulun valikoimista sitte kattelin sellaset kivat kurssit.

Anu: Ja ehottomasti liiketalouden alasta ku on kyse, niin varmasti kannattaa just näitä mahollisuuksia hyödyntää, että se on niinku monesti semmonen silmiä avaava kokemus sitten ja. Ja sitte saa vaikka CV:seenki saa hyvää meriittiä.

Tinja: Kyllä.

Anu: No mainihitkin tohon kansainvälisyyteen liittyen jo, että oot mahollisesti lähössä maailman toiselle puolelle tekeen harjottelua, niin kertoisitko vähän näistä Wellness-liiketalouden harjottelumahollisuuksista.

Tinja: Joo, eli ihan voisin aluks kertoa ihan perusjuttuja näistä harkoista, eli tähän koulutukseen kuuluu yhteensä viiden kuukauden mittainen harjottelu, ja ne voi pätkiä, yleensä pätkitään silleen, että eka tehdään se kahen kuukauen perusharjottelu. Ja sen voi suorittaa vaikka ensimmäisen vuoden jälkeisenä kesänä, esim. kesätyönä. Ja sitten kolmen kuukauden tämmönen ammattiharjottelu, ja monet jättää sen sinne ihan viimeseksi sitte ennen ku valmistuu, ni sitte saa hyvin jalkaa oven väliin, että sieltä voi sit jatkaa työelämään. Ja itselläni tässä on nyt sellanen tilanne, että oon hakenut tonne Australiaan harjotteluun ja tekisin siellä niin kun markkinoinnin harjottelun. Tosiaan näitä harkkapaikkoja, niin tosi laajalle voi niin kun päästä. Että ihan mikä vaan itteä kiinnostaa, oliks se markkinointi tai HR tai työhyvinvoinnin kehittäminen tai mitä vaan, niin ku tosi laajat mahollisuuet on vaikka tehä harjotteluja.

Jasmiina: Kyllä, että täytyy vaan osata tunnistaa ne omat mielenkiinnon kohteet, ni sen myötä voi sitten löytää vaikka mistä niitä harjottelupaikkoja.

Tinja: Kyllä, ja tää ei myöskään oo sidottuna just silleen, että sä voit tehä sen ulkomailla tai ympäri Suomee.

Jasmiina: Niin ja tää liiketalouden alahan on kyllä tosi joustava, että on mahollista tehä niin kun myös etänä vaikka näitä opintoja, jos haluaa muualla suorittaa tosi monessa, monella kurssilla ainakin on tällainen mahdollisuus. Ja sitten varsinkin tuolla opintojen loppupuolella, kun on aikaa sitte sille opinnäytetyölle ja harjottelulle, ni se mahollistaa myös vaikka muuttamisen toiselle paikkakunnalle tekemään harjottelua ja mahollisesti sitten työskentelemäänki sitte tulevaisuudessa samassa yrityksessä. Niin kuin sanoitkin, että saa hyvin tota jalkaa oven väliin yrityksiin.

Tinja: Kyllä, ja silleen, vaikka liiketalouden alakin on joustava, niin tässäkin, Wellnessin liiketalouden tutkinto-ohjelmasta löytyy myös tuo monimuotopuoli, että jos vaikka niin kun työssäkäyvä ihminen on, niin sinne kannattaapi hakea sitten.

Jasmiina: Kyllä. No minkälaisissa tehtävissä Wellness-tradenomi voi sitten valmistuttuaan työskennellä?

Tinja: Joo. Työnimikkeitä voi olla esimerkiksi markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö, liikuntakeskusvastaava. Sitte voi ihan lähtee yrittäjäksi hyvinvointialalle. Työhyvinvointipäällikkö, HR-päällikkö, oikeesti päällikkö, päällikkö, päällikkö. Asiakaspalvelupäällikkö, asiakasvastaava.  

Jasmiina: Kyllä. Eli tosi monipuoliset mahollisuudet ja vaikka nuo tehtävänimikkeet onki tommosia tosi virallisen kuuloisia, niin varmasti niin kun tosi monipuolisia työtehtäviäkin löytyy valmistuneille tradenomeille.

Tinja: Kyllä.

Anu: No tässä ollaankin jo aika monipuolisesti kuultu näistä Wellnessin opinnoista, mutta mikä sun mielestä Tinja on ollu parasta näissä?

Tinja: Saako sanoa ihan rehellisesti?

Anu: Ehottomasti.  

Tinja: Okei. No ihan rehellisesti parasta ollu tää opiskelijaelämä, koska teki aika kauan töitä ja ehkä sellasiakin töitä, mistä ei vältsist tykänny niin paljon, nii opiskelijaelämä on niin kun tuonu semmosen tietyn vapauden siihen arkeen ja että sä voit vähän määritellä ite sitä sun arkee, millon opiskelet, miten opiskelet ja sitten myös määritellä sitä vapaa-aikaa ihan eri tavalla, ni on ollu jaksamista myös harrastaa ihan eri tavalla kaikkia niin kun omia harrastuksia. Ja sit näistä opinnoista, niin ehottomasti tällaset projektikurssit on ollu itelle semmosia ihan parhaita ja mieleenpainuvimpia, esimerkiksi tehtiin somekampanja tänne Savonialle, tai sitten tää yrittäjyystiimi, missä tehtiin kaikille eri yrityksille tällasia pieniä projekteja ja käytiin sitten tällä koko Y-tiimiporukalla tuolla Espanjassa syksyllä viikko. Ja myöskin, ei voi olla mainitsematta tota vaihtojaksoa keväällä Itävallassa.

Jasmiina: Kyllä, eli sulla on hyvin monipuolisia kokemuksia tästä koulutuksesta.

Tinja: Joo, ja tavallaankin semmonen olo, että oikeesti kaikki ilo irti tästä opiskeluajasta ja tästä, että oikeesti on pystyny syventää niitä kiinnostuksen kohteita ja myöskin ollu semmonen vapaus vähän liikkua sinne ja tänne.

Jasmiina: Kyllä. Minkälaisia terveisiä sä haluaisit sanoa hakijalle, joka mahollisesti miettii tätä Wellness-liiketalouden koulutusta?

Tinja: No ehottomasti, jos niinku liiketalouden ala kiinnostaa, ja siihen vielä lisättynä tämmönen pieni hyvinvointialan näkökulma, niin suosittelen Wellness-tradenomin tutkintoa ehottomasti. Täällä on silleen tosi laajasti niin kun kurssimahollisuuksia ja erityisesti noissa valinnaisissa, että voit lähteä syventämään sitä jotakin tiettyä kiinnostuksen alaa ja kuitenkin tästä saat sen perustradenomin osaamisen. Ja sitten tässä on tää pieni lisätwisti, niin ehottomasti voin suositella tätä koulutusta.

Anu: Oli mielenkiintosta keskustella Tinja sun kanssa tästä koulutuksesta. Kiitos, että pääsit tänne meiän vieraaks.

Tinja: Kiitos.

Anu: Kiitos, että kuuntelit Suuntana Savonia -podcastia. Seuraavaan jaksoon. Moikka.

Jasmiina: Moikka moi.

Suuntana Savonia, jakso 2: Liiketalouden monet mahdollisuudet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *