Intro: ÄlyAgri verkostohankkeen älytärskyt nyt myös podcastina. ÄlyAgri podcastissa jutellaan teemaverkoston jäsenten, maatalousyrittäjien, sekä asiantuntijoiden kanssa erilaisista älymaatalouden haasteista ja ratkaisuista. Lisäksi pääset kuulemaan, mikä on ÄlyAgri verkostohanke, mitä hankkeessa tehdään ja miksi. ÄlyAgri hanketta rahoittaa TEM Pohjois-Savon liiton kautta. 

Fiia: Tässä jaksossa keskustelemme datan keräämisestä tilalla ja kerätyn datan hyödyntämisestä tilan sisäisissä töissä ja kehittämisessä. Meitä on tänään paikalla Fiia Ritvanen ÄlyAgrista ja vieraaksi olemme saaneet Jarkko Hyttisen, jolla on lypsykarjatila Pohjois-Savossa. Lisäksi Jarkko tekee viestintää maatilan töistä ja hänet löytääkin somesta Hyde1987 käyttäjänimellä. Kiva kun tulit vähän jakamaan teidän tilan datan keräämisestä ja sinun ajatuksiasi Jarkko. Haluatko sinä esitellä vielä itsesi ja kertoa millainen tila teiltä löytyy?

Jarkko: Joo kiitos. Kiitos että sain tulla puhumaan tänne podcastiin, että ihan mukava. Joo Hyttisen Jarkko ja kolmekymmentäviisivuotias, maitotilayrittäjä, että tässä on kaksituhattakolmetoista valmistunut agrologi AMK Savonialta, aikanaan. Siitä jo 10 vuotta aikaa, kun sieltä valmistuin poikkeen ja sen jälkeen on vähän niinku ulkopuolella ollut hommissa ensin. Että tuossa olin Hankkijalla aikanaan töissä ja sitten olin karjanhoitajana Peltosalmella ja oikeastaan pisimmän ajan mitä tein ennen maatalousyrittäjä uraa niin olin jalostusasiantuntijana viitisen vuotta, että moni varmasti tällä alueella muistaa minut siitä.

Ja nyt 2020 tehtiin tähän meille sukupolven vaihdos. Sitten oma tausta on vielä kanssa se, että mulla on kotitila Maaningalla, että siellä oli semmoinen noin viitisenkymmentä lehmää parressa vanhassa navetassa, mutta me päätettiin, että me tehdään tähän tämä sukupolven vaihdos tänne Sonkajärvelle vaimon kotipaikalla. Ja tämä meidän tilahan on vanha perintötila tai sukutila tämä oikeastaan on. 1734 vuodesta asti on sukujuuret niinku vaimon suvusta ja meillä on tällä hetkellä noin 80 elukkaa. Yhden robotin tila on ja meillä on peltoa semmoinen 232 hehtaaria. 127 hehtaaria on tässä Sonkajärvellä. Tänne painottuu suurimmaksi osaksi sen nurmen tuotanto, plus sitten viljantuotanto on kanssa, mikä menee omaan karjaan ja sitten 75 km:n päässä on meidän tai minun kotitilan pelot kanssa viljelyssä. Siinä on 105 hehtaaria ja siellä on erikoiskasveja, kuminoita, härkäpapua, hernettä. Sitten kauraa, ohraa ja yritetään sitä vehnääkin sinne saada, että sieltä oikeastaan myynti kasvituloja tulee aika paljon mikään niinku meidän liikevaihtoon vaikuttaa ihan mukavasti. Mukavasti, niin tämmöinen kokonaisuus meillä tässä on pyöritettävänä.

Fiia: Joo, sulla on aika monipuolinen tausta kyllä, että toisaalta varmaan tosi tukevaan niinku tämmöinen yrittäjäkin, että on kokemusta muistakin töistä. Ja muualla työskentelystä.

Jarkko: Joo siis sanotaanko näin, että kyllähän se niinku vaikka itse yli kolmikymppisenä tähän hommaan rupesin niin kyllähän se on paljon antanut, että on muualla käynyt töissä. Ajatuksia on saanut muualta ja sitten nähnyt eri toimintatapoja mitenkä eri tiloilla tehdään töitä niin sieltä on saanut niinku poimia tavallaan semmoisia hyviä vinkkejä itselle ja sitten on nähnyt niitä tietenkin mitkä ei toimi niin itse en tee niitä samoja virheitä niin tänne on voinut tulla vaan itselleen niitä. Niin se on saanut tehostettua sitä omaa toimintaa ja eli niin koko ajanhan me yritetään tehostaa tätä meidän toimintaa paremmaksi.

Fiia: Kyllä, joo ja teillä tuntuu olevankin aika monipuolinen tila, että kun on sitä lypsylehmää, mutta sitten on lisäksi vielä erikoiskasvien viljelyä, niin on kyllä tosi monipuolinen tila.

Jarkko: Siihen on pyritty ja kyllähän se antaa niinku paljon, että kun on monipuolista viljelyä, että se kanssa tämä, että vaikka meillä on 2 paikkaa, eri suunnassa nämä tilat, niin tänä vuonna varsin niin se korostui, että tänä vuonna esimerkiksi Sonkajärvellä viljasato oli heikko, mutta sitten Maaningalla sateet kulki paremmin ja siellä onnistuttiin, sieltä saatiin tosi hyvää viljasatoa, että se sitten kompensoitu, että me ei ihan täysin tehty huonoa tulosta tänä vuonna niinku viljapuolelta.


Fiia: Toi on kyllä totta, antaa vähän maantieteellistä eroa myös niin kun sääilmiöillekin. No millaista dataa teillä tilalla kerätään ja mitkä koneet teillä dataa kerää?


Jarkko: Kyllähän se pitää sanoa, että moni laite sitä kerää ja sitä on niinku dataahan on hyödynnettäväksi niinku aika paljon. Että jos lähdetään niinku ihan ensimmäisenä siitä meidän pääkoneesta lypsyrobotista, mikä toimii meillä 24/7. Siitähän me saadaan maitomääriä, saadaan, että mitenkä paljon jokainen lehmä lypsää, läpikulut saadaan, mitenkä monta kertaa on meidän lehmät juoksua portin läpi itse ja sitten tietenkin lypsykerrat ja sitten kanssa minkä verran eläimet syöpi siitä robotin kautta ja totta kaihan myös sitten mittalypsyt joka kuukausi pidetään. Siitä saadaan niinku maidon koostumukset, saadaan rasvat ja valkuaiset ja urea ja maito määrät ja sieltä kautta päästään sitten ruokinnan seurantaan tarkemmin.

Ja sitten jos eläinpuolella jatketaan, niin hiehojen elopainoja mitataan aika ahkerasti, ihan sitä ruokinnan onnistumisen kannalta. Saadaan seurattua, että kasvaako ne kuinka hyvin. Ja niin se on se hienojen elopainon mitta, se on käsipeliä, että sitä ei mikään kone mittaa, mutta se on tärkeä niinku datan keruun kohde. Ja sitten eläinpuolelta, jos jatketaan niin rakenne arvostelutietoja, me halutaan tietää mihin suuntaan meidän eläinten rakenne kehittyy tällä hetkellä, mennäänkö me jalostuksessa oikeaan suuntaan, että me kuitenkin niin vaaditaan elämästä aika paljon tällä hetkellä tuossa robottilypsyssä, että se on oikean mallinen, että sen pitää olla tehokas se lehmä eikä se saa pieni olla eikä isokaan olla. Että nykypäivänä niinku just kun tähän dataan keruuseen ollaan menty, niin paljon niinku keskustellaan jalostuspuolellakin siitä että lehmä ei saisi olla pieni, se ei syö silloin paljon, mutta lehmä ei saisi olla suurikaan että siinä vaiheessa kun lehmä on suuri niin se joutuu siihen ylläpitoon käyttämään todella paljon niinku ruokoa että se jos otetaan semmoinen optimikokoinen lehmä ja sitten semmoinen suuri lehmä molemmat lypsää 40 kiloa maitoa, mutta onhan se suuri lehmä se joutuu enemmän syömään siihen ylläpitoon siinä vaiheessa, että tässäkin tulee se datan keruu kanssa.

Fiia: Varmaan noissa jalostuspuolella myös niin sitten toisaalta niin kyllähän varmaan niin kun esim navetan koko tai minkä kokoiselle lehmälle on vaikka parsi suunniteltu ja kaikki sellainen niin kyllä sitä varmasti haetaan sitä optimia sinne navettaa ja sinne robottiin ja sitten vielä lisäksi tuotokseen.

Jarkko: Kyllä se on niinku koko ajan sitä hakemista, että kyllähän se niinku ruokinnalla ja jalostamisella saat isoja lehmiä jalostettua. Mutta onko se niinku järkevää sitten niitten isojen lehmien jalostaminen, että mieluummin sitten, se on kuitenkin, niin joku amerikkalaistutkimus oli aikanaan, että siinäkin oli dataa kerätty, että oliko se 155 senttiä ylitse olevat takakorkeudeltaan niin holstein lehmät, niin se oli keskimäärin se poikimakerta alle 3. Niin siinäkin, kun tällä tavalla dataa kerätään, niin me saadaan sitä tietoa paljon.

Fiia: Joo niinpä ja pystyy vähän sitten miettimään, että mitkä ne on omalle tilalle niinku ne oleelliset.

Jarkko: Kyllä, jokainen tila on kuitenkin niin yksilöllinen, että jotka siellä tilalla omat tavoitteeni. Meillä voi olla, että meillä on niinku esimerkiksi tavoitteena tuotos, elikkä me halutaan maitoa ja sitten halutaan pitoisuuksia tuonne maitoon ja toisella voi olla utare rakenne. Toisella voi olla luonne, että siellä on niinku jokaisella tilalla omat tavoitteensa tämän suhteen.

Ja tietenkin eläin puolta jos jatketaan niin kuntoluokat on kanssa semmoisia mitä me aktiivisesti kanssa neuvojan toimesta mitataan, koska tuota meidän on saatava se ruokinnan taso selville, että ruokitaanko me ummessaolo kaudella oikein, ruokitaanko me hiehokaudella oikein ja ruokitaanko me lypsykaudella nämä lehmät oikein. Että jos meillä lehmät rupeaa niin lihomaan niin sehän tietää sitten jos kuntoluokat rupeaa nousemaan sen lähemmäs viittä, että siellä on sitten semmoisia ongelmia että voi tulla halvauksia, kiimattomuutta, ynnä muuta. Ja sitten tietenkin, jos se rupeaa laihtumaan niin sitten on ne ketoosi ongelmat ja sitten alkulypsykaudesta ei saada tarpeeksi energiaa niin eihän ne lehmät lähde lypsämään. Sekin vaikuttaa taas moneen asiaan. Että siinä on niinku koko ajan, niinku näitä pitää kerätä, että ollaan niinku hököllä, että mitä siellä tapahtuu. Että sä et oot niinku ole enää oikein maanviljelijä tässä hommassa, sä oot yrittäjä niin sun pitää olla niinku vieteri ja kiristin, että sun pitää koko ajan tiedä mitä täällä tapahtuu ja missä tapahtuu.

Fiia: Niin aika moninaisesti ja sitten tuota dataakin tulee niin monesta tavallaan ja ihan siitä niin kun eläimentietoa, ei puhuta niinku ruokinta asioista välttämättä, vaan se että mitä sitten eläimestä tulee niin siis sitä tietoa tulee tosi paljon.

Jarkko: Niin tulee ja se pitäisi se osata sitten ne pääpointit sieltä hyödyntäen, että sitten ei saisi mennä ikinä oikein lillukan varsiin että se sehän voit niihin lillukan varsiin niinku siinä datassakin tarttua, mutta onko se niinku ajallisesti järkevää. Entä jos sä otat ne pääpointit sieltä ja lähdet niitä kehittämään, et niitä lillukan varsia kun yleensä kun sä niihin lillukan varsiin datassa ottaannut niin otetaanko siinä takapakkia? Unohtuuko sulta joku pääpointti siinä vaiheessa? Että tämä on niinku koko ajan semmoista niinku miettimistä ja pohtimista. Ja sitten kun pitäisi aina ajatella niin, että itse et tätä ajattele, vaan sulla olisi joku toinen siinä ajattelemassa ja mihinkä suuntaan lähdetään viemään näitä juttuja.

Fiia: Niinpä aika tai siis vaatii kyllä niin kun sitä just, että osaa tunnistaa sen oleellisen tiedon ja sitten sen tiedon millä nyt ei niin mitä nyt ei niinku tarvita.

Jarkko: Mutta jos niinku sitten tämä eläinpuoli on tässä nyt niinku datassa käsitelty. Jos lähdetään nyt niinku tuonne peltopuoleen mitä me sieltä, meillähän on pakko niinku sieltäkin kerätä sitä dataa aika paljon, niin meillä niinku esimerkiksi pitää satotasotkin tieteen että mitenkä paljon meillä tulee hehtaarilta esimerkiksi ohraa. No meillä on onneksi tuossa kuivurilla on ihan vaaka, on kuivaamossa niin me saadaan sitä kautta pyöräytettyä aina nuo lastit niin myös saadaan, sillä tavalla hehtaarisadot aika hyvästi ja me saadaan se kuivan viljan painokin, niin me pystytään laskemaan mikä on se tuottosuhde sitten siihen mitä me panoksia on pistetty ja mikä on niinku tavallaan se tonni hinta pitäisi olla, millä me päästään plus -0 tai ruvettaisiin katetaan tekemään kunnolla: Että se niinku on varsinkin meidän tapauksessa, kun on etäpellot tuolla niin tärkeitä, tiedetään että mitenkä paljon siellä tulee satoa ja sitten me pystytään niinku kanssa sitä miettimään, että vaihdetaanko me lajikkeita esimerkiksi vai pitääkö meidän sinne paukkuja laittaa sinne peltoon, kalkitusta tai tämmöistä, että jäikö se mistä kiinni, että me ei päästä niinku toivottuihin satotasoihin. Että siellä on niinku kanssa kansa aika mielenkiintoinen kombo tässä hommassa meille.

Fiia: Joo se data kyllä niinku pelto puolellakin niin antaa varmasti tavallaan sitä, että tietää että pitääkö tehdä jotain lisää. Toki ainahan ei pysty vaikuttamaan, koska niinku maatilalla vaikuttaa niin paljon niihin tuotoksiin myös sääolot ja minkälainen vuosi sattuu olemaan, mutta sitten pystyy just miettimään, että onko meillä nyt täällä pellolla esimerkiksi niin kun ojat kunnossa tai pitäisikö kalkita. Niin se on kyllä niinku hyvä kun voi miettiä että mitä voisin tehdä kun on tavallaan ne datat tiedossa että mitä sinne nyt tehtiin ja laitettiin ja mitä sieltä saatiin ulos.

Jarkko: Kyllä, että se kuitenkin niin kun tässä tässäkin hommassa, kun ollaan yrittäjiä niin koko ajan saada yrität siihen parhaaseen tulokseen päästä, että sehän saat mahdollisimman paljon katetta sitten toiminnalle. Tietenkin vaikuttaahan siihen nyt niinku tuohon viljan hintaan maailman markkinatilanteen ja kaikki tämmöiset, että eihän myös sieltä välttämättä aina saada sitä mitä me toivotaan. Mutta se, että jos joskus sitä tullaan, tulisi saamaan jotain, niin se, että me panostetaan sinne kaiken tämä mitä me kerätään tämä tietous, että me panostettaisiin. Niin joku päivä me voidaan sitten ruveta tienaamaan sitten ja onhan se kaikkien etu, että meillä on pelot kunnossa ja ne tuottaa sitten myös.

Fiia: Ja turvataan silleen, jos ei puhuta noista erikoiskasvien niin siellähän turvataan teidän niinku eläinten rehustus kuitenkin sillä, että ne pelot tuottaa sitten ruoan niille lehmille.

Jarkko: Se on tärkeä, että tiretenkin onhan meillä niinku yli tarpeen on niinku tuota peltoalueita ja meillä ei niinku sen suhteen tule siinä hätää ja tuossa satotasoissa  niin tärkeää meillä on kanssa tuo nurmisato, että paljonko meillä lähtee nurmea hehtaarilta. Että tänä vuonna oli ihan semmoinen kohtuu hyvä sato että 9000 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilta lähti, 3 satoa tehtiin. Se tehtiin niin pitää olla tyytyväinen, että se mikä panos sinne laitettiin niin se saadaan aika hyvästi poikkeen ja tämä taas meidän mahdollisesti taas sen, että kun vähän isompi sato saadaan niin me voidaan siirtyä sitten osa noista pelloista sitten esimerkiksi sinne vilja puolelle tai johonkin muuhun käyttöön tai valkuaiskasvien tuotannon käyttöön ja me saadaan pienemmältä alalta kerättyä se vuoden tarve rehua ihan niinku kevyestikin. Että tämä niinku tämäkin tasojen mittaus, niin me kun tiedätään että se satotaso niin me tiedetään kanssa, että missä vaiheessa se suunnilleen on loppunut ensi vuonna tuota tuo säilörehu meillä.

Fiia: Joo se on kyllä totta niin koska ruokintaan seurataan niin tarkasti.

Jarkko: Se on kuitenkin niin tärkeätä se ja se on sitten kanssa, että meidän tähän ruokintaan pitäisi niinku vielä enemmän niinku tuoda se, että meidän pitäisi, kun tähdettä jää niin pitäisi suunnilleen punnita se, että minkä verran meillä menee sitä tuonne lantalaan esimerkiksi. Että se on kuitenkin sitä hukkaa mikä meille syntyy, syntyy ja se on rahanarvoista tavaraa, että se kuitenkin rypsiä ja viljaa jota menee hukkaan ja kivennäisiä siellä. Niin se olisi kans vähän jännä välillä mitata, että paljonko sitä rahallisesti menettämään, että se kuitenkin niin tuo raha sanelee tässä aika paljon tällä hetkellä.

Fiia: No mitäs muuta teillä sieltä peltopuolelta?

Jarkko: No siis no peltopuolelta ehkä no, jos vielä mennään sinne niin sitten ehkä meillä on nyt tuo uudempi traktori niin myös sieltä pystytään ajotietokoneen avulla vähän kulutuksia katsomaan. Vähän sitä miettimään, että mitenkä me tuolla traktorilla ajetaan, että esimerkiksi kuitenkin tulee noihin traktoreihin aika paljon tunteja. Tällä hetkellä varsinkin appeen teossa tulee paljon tunteja, tuohon toiseen traktoriin, taitaa tulla 1200 tuntia, niin kyllähän siinä on mietitty, että olisiko siinä joku toinen vaihtoehto esimerkiksi kurottaja tai joku tämmöinen hankkia siihen, että traktoreihin ei tulisi ihan niin paljon tunteja. Että se kurottajakin olisi monessa muussakin asiassa hyvä ja saattaisi olla, että meidän polttoaineen kulutus siinä pienenisi ja kansan tätä on puhuttu ja keskusteltu paljon, että niinku esimerkiksi traktorin tyhjäkäynti. Vanhoilla isännillä on joskus se taipumus, että traktori jätetään puoleksi tuntia sinne tai 3 vartiksi pyörimään ihan turhaan ja lähdetään jonnekin keskustelemaan siksi aikaa, että sen voisi joskus tuota miettiä, että kannattaako sitä välttämättä jättää pyörimään, että se kuitenkin niin se tyhjäkäyntikin aika maksaa jonkin verran, että se saattaa niinku ihan rahallisestikin olla. Vaikka tuntuu, että se ei näy missään, mutta kyllähän se polttoaineen kulutuksessa näkyy.

Ja toinen kanssa, mikä on tuonne peltopuolelle, niin tämä ajo-opastin homma niinku ajolinjojen seuranta. Niin sillähän me saadaan seurattua aika paljon sitä, että tulleeko meille turhaa ajoa, että jos meillä ei ole ajo-opastinta, niin sitä päällekkäistä ajoa tulee, varsinkin lannoitteen levitykseen. Lannoitehan on nykypäivänä aika kallista, niin kyllähän sen haluaa optimoida, että sinne menee justiinsa eikä yhtään enempää ja sitten se päällekkäis- ajo, niin se ei tule niinku tasaisesti silloin se lannoite niin ja onhan se myös pellon kannalta hyvä, että sitä polkemista ei tapahdu niin paljon, että kun meillä on tämmöiset opastimet sitten käytöstä millä me voidaan ohjata se traktori menemään sitä oikeata linjaa, että se tasainen lannoitus tulee tai kylvö tulee ja sitten ei tule sitä polkemista sinne pellolle.

Fiia: Joo toi on kyllä hyvä optimointia tavallaan toi ajo opastin.

Jarkko: On ja sitten nykyään on kuitenkin niin vielä noihin opastimien saatiin sen automatiikan että se itse ohjaa sitä ja näissä on nykytraktoreissakin kun vaan rahaa iskee pöytään niin saa nämä kaikki hienot pelit, että ei tarvitse, kun tuota oikeastaan istua siellä kopissa, kun säädät vauhdin kohdilleen siihen traktoriin ja nappia painat millä vauhdilla se menee ja sitten painat vaan toista nappia niin se menee sinne uralle niin sä vaan oot mukana siinä hommassa ja katsot että et mihinkään tolppaan tai tämmöiseen aja, että se on niin yksinkertaisesti kertaiseksi tehty tämä homma.

Fiia: Joo siinä kyllä niinku alkaa olla viljelijät jo aika silleen kädettömiä, että eipä että mihinkäs meitä enää tarvitaan, muuta kuin sitten tavallaan siihen, että ne päätökset tekemään.

Jarkko: Minä odotan sitä päivää, että minä istun tässä kohdin tässä pöydän ääressä ja katson näytöltä ja ajan traktoria tästä. Minä päivänä se tulee ihan oikeasti, että meillä hytissä ei ole kuskia vaan ne on tässä pöydän ääressä. Meillä voi olla joku päivä semmoinen.

Fiia: Tai sitten että ne on niitä pieniä niin kun pelto robotteja vähän niinku nurmikonleikkuurobotit, sitten ei tule edes sitä tallomista sinne peltoon. Se on niinku ai että.

Jarkko: Itse asiassa tähän pitää sanoa, että Saksassa muistaakseni youtubesta näin tämmöisen videon, missä oli tämmöisiä justiinsa pieniä kylvökoneita mitkä oli aurinkopaneelin voimalla toimi ja siinä oli yksi kylvö vannas ja niitä robotteja saattaa olla varmaan 30 siinä isolla lohkolla. Niin niissäkin oli tavallaan se GPS signaali, että ne tiesi että mistä kohdin niitten pitää kylvää. Niin ne hoiti ne pikku robotit siellä sen kylvämisen.

Fiia: Joo ja Suomessakin nyt oli ainakin KoneAgriassa oli esillä se just se pelto robotti, että on Suomessa eli testattu.

Jarkko: Joo niin taisi ollakin, niin taisi olla.

Fiia: Ne on varmasti niin kun tulevaisuutta.

Jarkko: On ihan täysin tulevaisuutta, että kyllähän tämä tekniikka menee eteenpäin, että mikään muu ei ole varmaa kuin muutos tässä meidän alassa tällä hetkellä.

Fiia: Kyllä niinpä ja sitten teillä kerätään lisäksi niinku talouspuolen dataa niin haluatko siitä vähän kertoa, että mitä te sillä teette tai mitä te sieltä keräätte?

Jarkko: No siis talouspuolella on niinku oikeastaan se, että me, minähän teen kirjanpidon itse ja mehän niinku esimerkiksi talouttakin käsitellään, niin budjetti muotoisesti käsitellään aika paljon. Me tehdään 3-4 kertaa vuodessa budjettia ja kaikki tavallaanhan ne numerot on dataa. Me on edellisille vuosille kerätty sitä meidän kulurakennetta ja tulorakennetta, niin me voidaan ennustaa, että mitenkä niinku tavallaan meillä tämä kassa kehittyy aina edellisen vuosien perusteella. Tietenkin markkinat ja kaikkihan tähän nyt vaikuttaa, mutta se on hirveän hyvä arvaus kuitenkin se budjetti mitä me tehdään. Ja tietenkin näitä lukuja, mitä me saadaan, niin esimerkiksi kannattavuus kertoimia voidaan laskea ja myöhän niinku kannattavuuskirjanpidossakin ollaan, että me seuraa niinku meidän tilan kannattavuutta, niin meillä on nyt niin aika paljon tähän nyt investoitu viimeisen 3 vuoden aikana, että minä sanoisin varmaan, että puoli miljoonaakaan ei riitä tähän meidän investointeihin mitä tänne on, uutta robottia on laitettu ja traktori ja ynnä muuta. Mutta se on sitten taas se, että me on näillä investoinneilla on haettu sitä, että se edistää datan keruuta ja sitten sitä omaa työhyvinvointia, että se kuitenkin niin itsekin olet tavallaan semmoinen, että pitäähän itsekin olla kunnossa tässä, että homma toimii. Ja totta kaihan myös sitten tuo talous, kun on niin meidän palkka. Pitäähän minun itselleni palkkaa tästä saada jonkin näköinen, että minä minäkin pystyn elämään tässä ja hankkimaan itselleni jotain ja harrastamaan kanssa, että siinä niinku oikeastaan on mitä niinku myös taloudesta tällaista crate. Ja niinku, jos niinku ihan kaikkia rupeaa miettimään näitä mitä tässä on niinku keskusteltu tai on kertonut näistä mitä me kerätään, niin kaikki aina johtaa tänne talouteen. Sitä vartenhan me niinku optimoidaan joka asiaa, että se raha on meille tässä hommassa loppujen lopuksi se tärkeä, elikkä me yritetään se meidän toiminto optimoi, että se ohjautuu rahana meidän pankkitilille.

Fiia: Niinpä ei sitä kannattamattomana niin en eihän sitä kannata tehdä.

Jarkko: Ei kannata tehdä, ei kannata, että kyllä se tyytyväinen viljelijä yleensä on se, jolla on lihava pankkitili niin sanotusti.

Fiia: Kyllä ja se että on myös niin kun tai kyllä se niinku että on varaa siihen vapaan aikaan tai että ensinnäkin on aikaa vapaa aikaan ja sitten että on varaa myös vapaa aikaan. Tosi tärkeitä asioita niinku viljelijöillekin.

Jarkko: Ne on tärkeät. Sitten tietenkin nyt tähän, oikeastaan mitä nyt vielä viimeisimpänä hankintana, mitä me ollaan hankittu, mikä on niinku lisännyt meidän datan keräämistä, niin on aktiivisuuden mittaus ja märehtimisen ja syömisen seuranta, että myös hankittiin tuossa reilu kuukausi sitten tuli meille tämmöinen laite nedappi. Niihin tuli pantoihin seurantalaitteet niin se mittaa tällä hetkellä meille kaikki syömiset, mitenkä paljon, montako tuntia lähemmäs syöpiä vuorokaudessa? Montako tuntia lehmä märehtii vuorokaudessa ja tietenkin aktiivisuuden mittaus, niin me saadaan siellä tällä myös sitten seurattua sitä, että milloinka kiimat niinku on lehmille. Että me saadaan paremmin optimoitua ne kiimat sitten. Meillä on niinku oikeastaan niitä hiljaisiakin kiimoja on, niin me yritetään tätä kautta saa ne hiljaiset kiimat kanssa löydettyä. Ja sitten tuo joidenkin lehmien kanssa aina syöminen sakkaa niin se on oltu siellä märehtiminen niin se että myös saadaan niinku tavallaan ennakoidusti nämä eläimet kiinni, jotka ei meinaa syyä tai märehtiä kunnolla, niin me voidaan hoitaa ne etukäteen, että me kanssa on se, että eläinlääkäri kuluja saataisiin pienennettyä ja tavallaan antibioottihoito ja näin. Että se yleensä sitten tahtoo mennä, että jos se on syömätön pidemmän aikoja eikä märehdi, niin se yleensä ketoosiin vetää ja sitten tulee se ketoosikuuri tai sitten voi olla että lehmällä menee se vastustuskyky varsinkin alkulypsykaudesta niin heikoksi, että sille tulee se utaretulehdus. Niin tämä laite niinku meitä auttaa tässä toiminnassa, että meillä on niinku yksi silmäpari lisää nyt siinä auttamassa meidän toimintaa siinä arkinavetta töissä.

Fiia: Joo ja toi on kyllä siis, koska sehän on tavallaan aikaan sitoutumaton, koska viljelijä on tiettyinä aikoina navetassa, mutta sitten tämä on tavallaan koko ajan niin kun tekee sitä tietoa siitä tilanteesta. Niin ja siis kyllähän tämä huomaa tosi aikaisin esim. märehtimisen kautta niinku lehmillä, vaikka jos on tulossa oikeasti tai jos lehmä on kipeä ja pystyy reagoimaan niin, siis nämä on kyllä niin hyviä tavallaan sen lehmien terveyden seurantaan ja sitten tuon kiiman seurantaan niin nämä on vaan tosi hyviä lisä silmäpareja.

Jarkko: On ja sitten ei niinku kiimojakin miettii niin nykyään eläinten kiimat on todella lyhyitä ja meillä jos on kiireaika niin mehän tehdään vaan, me mennään navetalla ja lähdetään poikkeen aamusta ja samalla lailla illasta. Me ei välttämättä päivällä käydä, eikä, no iltatarkki käydään, mutta me ei olla yönä siellä. Yleensä ne kiimat tahtoo olla, että ne on yöllä tai just jos sinä välissä kun sinä et ole siellä navetalla. Niin tavallaan nyt tämä laite kertoo meille, että se on just tässä silloin kiimassa, hyvässä kiimassa, kun me ei olla siellä navetassa. Sama on niinku hieho navetalla siellä aktiivisuutta mitataan, niin yleensä tahtoo olla meidän hiehot on parhaimmillaan kiimassa yöllä kun me ollaan nukkumassa, nyt meillähän niinku isoveli valvoo tätä hommaa.

Fiia: Niinpä ja pystyy sitten heti aamulla niinku reagoimaan, että ai vitsi täällä on näköjään aktiivisuuskäyrät korkeina, että nyt on niinku hyvä hetki siementää ja se kyllä vaikuttaa varmasti tosi paljon myös siihen, että miten niin kun eläimet tulee tiineeksi.

Jarkko: Se vaikuttaa. Ja sitten kuitenki tämäkin data mikä me kerätään tästä, niin se kuitenkin niin jos meillä niinku pidentyy poikimaan välit, kun me kuitenkin myöskin poikima välistä kerätään dataa, että mitenkä pitkä se on se poikimaan väli ja sitten siemensiä per poikiminen. Että se jos lähtee venymään niin se lumipalloefekti lailla se lähtee, monta asiaa kertaantummaan, että tuotoksetkin lähtee jossain välissä tippumaan, kun sulla on loppulypsykauden lypsäjiä todella paljon. Niin tämä niinku auttaa meitä, että me saadaan pikkuisen aikaisemmin niitä ongelmia kiinni, niin me saadaan ne lehmät hoidettua ja aikanaan tiineeksi ja eikä tule ylimääräisiä poistoja välttämättä.

Fiia: Niinpä vaikuttaa niinku moninaisesti. No miten datan keräys ja hyödyntäminen on sun mielestä vuosien saatossa kehittynyt?

Jarkko: Kyllähän se niinku, jos miettii niin mitä niinku justiinsa tässä kertonut, että meillehän on tullut tekniikan kautta ihan hirveästi laitteita millä niinku keräät että niinku tietotekniikka on mahdollistanut sen, että meillä on niinku todella paljon silmäpareja tässä hommassa, että ne tavallaan meidän ei tarvitse niin paljon tuota dataa kerätä itse tai itse huomata niitä asioita. Mutta tietenkin niin onhan tämä niinku siinäkin mielessä, että meidänkin ala muuttunut, että tilat jo isontunut, mutta tarvitsee tähän kun tilat isontuu niin me tarvitaan sitä tietotekniikkaa, että se on niinku se on oikeastaan varmaan se isoin asia joka on niinku kehittänyt tätä meidän datan keräystä tässä.

Fiia: Kyllä niinpä tilat kun kasvaa niin tarvitaan oikeasti myös niitä, että kaikkea ei voi tehdä enää niinku käsin.

Jarkko: Ei voi.

Fiia: Sitten kun pitää optimoida paljon, kun on paljon eläimiä, on paljon pinta alaa niin se optimointi on kyllä tosi tärkeätä. No millaisia laitteita teillä voisi vielä olla tulevaisuudessa niin kun teidän töiden tukena, joista sä koet, että niinku olisi hyötyä siitä datasta ja tiedosta mitä sieltä saataisi irti?

Jarkko: No tota jos niinku niinku ajattelisit itse, niin kyllähän se niinku varmaan konekannan uusinnan kautta lähdettäisiin nyt siihen, että semmoista laitteistoa millä niinku tavallaan saataisiin vielä enemmän optimoitua tuota minkä verran hehtaarille menee siementä ja minkä verran hehtaarin menee lannoitetta, niin se niinku optimointi. Siitä konekannan kautta, nyt siellähän on niinku paljon, minäkään ei se varmaan kaikki ei tiedä mitä kaikkea mahdollisuuksia sitä nykypäivänä on ja millä me voidaan optimoida sitä pellolla olo aikaa ja sitten kanssa sitä, että mitenkä niitä panoksia saadaan siellä hehtaarille niinku järkevästi laitettua, että se konekannan uusimisen kautta niin se rahaa ottaa. Mutta kyllä se rahana tuo takaisin niin, että ne panokset tuota menee oikean verran sinne hehtaariin.

Ja mikä sitten kanssa olisi ihan mielenkiintoista niin sääasema. Että se kuitenkin niin tässäkin jos piirtää 5 km:n säteen tähän, niin tässä saattaa olla niinku sään puolesta aika mielenkiintoisia vaihteluja, että tässä saattaa olla, että tässä on lämpösumma ihan toisenlainen mitä 5 km:n päässä. Sen ihan niinku tuossakin meillä on joki on vieressä, niin se jakaa aika paljon tätä meidän säitä tällä hetkellä.

Niin tota se sääasema olisi ihan mielenkiintoinen. Samalla saisi niinku esimerkiksi Maaningalle laitettua sääaseman, niin sieltäkin pystyisi seuraamaan että mihinkä se kehittyy. Siellä on myös saataisi niinku kanssa se lämpösumma seurattu, että kun se kuitenkin, jos jonkun kasvin pistät niin se tarvitsee tietyn lämpösumman. Niin se kun lämpösumma on tullut kassaan niin sehän voit sanoa että nyt voidaan ruveta puimaan ja sehän voit niinku seurata missä kohdin se suunnilleen alkaa tuota sadonkorjuun aika sitten. Niin tota se sääasema olisi niinku ihan täysin haaveessa ainakin itselle, että se lisää toisi arvoa tähän meidän hommaan.

Fiia: Joo ja ne taitaa olla kyllä semmoinen, että ne on semmoinen yleistyvä tiloilla, että tilat kokee ne kyllä tosi tarpeelliseksi.

Jarkko: Kyllähän se niinku miettii, että me ollaan ihan täysin sään armoilla tässä hommassa, että niinku tämäkin kesä osoitti sen, että alkuvuosi oli, tämä alkukesä oli kuiva, sen jälkeen alkoi sateet, niin sitten sitä sadetta tuli. Ihan että ihan tässä niinku pienessä ajassa piti välillä tehdä aika paljon töitä ja sitten vaan päätä seinään alkukesästä, kun liian kuivaa niin ei lähde orastumaan millään tavalla, että se sitten vie meiltä sitä satoa potentiaalia poikkeen.

Fiia: Eli teillä siis tilalla kerätään tosi monipuolisesti dataa ja sitä myös hyödynnetään tosi monipuolisesti niin peltopuolella kuin eläinpuolella, että sä kerroit tosi hyviä esimerkkejä niinku molemmista, mutta mistä sä kaipaisit vielä lisää dataa?

Jarkko: No tota me siis tämähän se ongelma on, että me kerätään aina peltopuolelta dataa ja me kerätään kanssa tuota eläimistä dataa. Miksi me ei kerättäisiin itsestämme dataa, siitä ihmistyöstä, että mikä verran tunteja me käytetään näiden kaikkien asioiden eteen? Ja periaatteessa meidän pitäisi joku semmoinen hymynaama systeemi olla, että onko tänään ollut hyvä päivää vaan huono päivä. Että se kuitenkin, itsehän sä oot tärkein loppujen lopuksi tässä koko hommassa, että sä saat pidettyä tämän paletin niinku toiminnassa ihan täysin.

Fiia: Joo toi on kyllä totta ja kyllä niinku ihmisilläkin niin pitäisi olla joku, toki onhan niitä siis semmoisia aktiivisuusrannekkeita, mutta niinku ehkä siitä niinku työhyvinvoinnista ja kaikesta semmoisesta niinku, entäs se ihmisen terveys tai semmoinen ja kuka siihen puuttuu vai osaisiko johtajat itse puuttua jos siihen opetettaisiin? Koska nyt tähän niin, kun sä toimit siellä tilalla niinku johtajana ja sä seuraat niitä eläimen datoja ja sä teet niinku päätöksiä niiden eläimen datojen perusteella, mutta kuka puuttuu siihen ihmisen terveyteen ja siihen dataan mitä siitä voitaisiin saada?

Jarkko: Missä välissä joku tulee sanomaan, että sulla on burnout.

Fiia: Niin missä vaiheessa ja tarpeeksi ajoissa joku tulis sanomaan ennen kuin pitäisi mennä lääkärille niinku eläimilläkin haetaan sitä että pystytään puuttumaan ennen kuin se eläinlääkäri tarvitsee kutsua. Mutta tässä tulikin tosi monipuolisesti nyt tästä tilan datasta ja kiitos Jarkko, kun tulit kertomaan ja juttelemaan näistä ja toivotaan että näistä voisi tai moni viljelijä pystyy samaistumaan näihin ja saa vaikka vinkkejä omalle tilalle.

Jarkko: Ei mitään, kiitos että sain tulla.

Data tilalla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *