+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Kattiloiden hyötysuhteen määritykset

Lämpölaitos ja kattila Enonkoskella

Alkuvuoden 2022 aikana on energiatekniikan palveluliiketoimintaa laajennettu uudella tuotteella. Kattiloiden hyötysuhteen määrityksiä voidaan tarjota asiakkaiden kattilalaitoksille joko erikseen tai yhdessä päästömittausten kanssa.

Hyötysuhteen määrityksessä käytetään projektityöntekijänä työskentelevän Atro Luukkosen opinnäytetyön tuloksena syntyneitä laskentaohjelmaa, tutkimustodistusta ja tutkimusraporttia.

Hyötysuhdemäärityksessä käytettävien dokumenttien luontia varten järjestettiin referenssikoeajo energiatutkimuskeskuksen leijupetikattilalla. Referenssikoeajon tulosten pohjalta luotiin tarvittavat dokumentit hyötysuhteen standardin SFS-EN 12952-15 mukaista määrittämistä varten. Standardin mukaisesti hyötysuhde määritetään epäsuoralla menetelmällä ottaen huomioon savukaasujen mukana poistuva lämpöenergia (savukaasuhäviö), savukaasujen mukana poistuvien palamattomien kaasujen häviö (CO-häviö), tuhkan mukana poistuvan palamatta jääneen polttoaineen häviö sekä lämpöhäviöt.

Helmikuun lopussa suoritettiin ensimmäinen hyötysuhteen määritys ProPellet Oy:n/Järvi-Suomen Energiasuunnittelu Oy:n tilaamana Enonkosken kunnan lämpökeskuksen 1 MW:n arinakattilalla. ProPellet  Oy toimii kohteessa lämpöyrittäjänä omistaen kattilalaitoksen ja myyden lämmön kunnalle. Heillä on vastaavia kohteita useita kymmeniä eri puolilla Suomea. Enonkosken kattilan hyötysuhde määritettiin kahdella tehoalueella 50 % ja 100 % nimellistehosta. Kummallakin teholla mittausjakson pituus oli 3 h. Hyötysuhteen määritystä varten mitattiin kannettavilla mittalaitteilla savukaasujen O2-, H2O, CO ja CO2 -pitoisuudet sekä lämpötila. Lisäksi otetuista polttoaine- ja tuhkanäytteistä analysoitiin Energiatekniikan laboratoriossa polttoaineen kosteus, tuhkapitoisuus ja lämpöarvo sekä palamattomien määrä otetuista tuhkanäytteistä.

Hyötysuhteen määrityksessä olivat mukana Savonian energiatekniikan TKI-organisaatiosta Atro Luukkonen, Janne Ylönen ja Raquel Mier-Gonzalez. Laskenta ja raportointi toteutettiin opinnäytetyön tuloksena syntyneillä dokumenteilla ja laskentaohjelmalla. Lisäksi laskentaohjelmaa parannettiin, lisäämällä siihen mittausepävarmuuden laskenta. 

Atro Luukkonen
projektityöntekijä, energiatekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Atro Luukkonen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.