+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Sairaanhoitajaopinnot alkavat taas Varkauden kampuksella

Varkaus on energia-alan keskittymä, jossa sijaitsee runsaasti alan yrityksiä. Lisäksi Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden yksiköstä on valmistunut vuosien saatossa useita satoja insinöörejä. Laajemmin tiedetään jo, että nykyisin kampuksella opiskellaan energiatekniikkaa. Kampuksella on kuitenkin ollut lähivuosienkin aikana myös muiden alojen ammattikorkeakouluopiskelijoita. Tällä hetkellä kampuksella opiskelevat energiatekniikan opiskelijoiden lisäksi tulevat sosionomit ja agrologit. Uutena ryhmänä muutaman vuoden jälkeen aloittavat sairaanhoitajan tutkintoon tähtäävät opiskelijat.

Sairaanhoitajaopiskelijat aloittavat syyskuun 2. päivä avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoina ja suorittavat omakustanteisesti tutkinto-ohjelman opintoja 60 opintopisteen edestä. Eli 1. vuoden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Varkaudessa käynnistettävä sairaanhoitajakoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lukukausittain 4 – 5 läsnäolovelvoitteista lähiviikkoa.

Terveysalan lehtori Maija Suhonen kertoi, että Savonia vastaa tällä koulutuksella Varkauden alueen tarpeisiin. Opiskelijat ovatkin kotoisin suurelta osin Varkaudesta, mutta ryhmässä on mukana opiskelijoita muualta Pohjois-Savon alueelta, kuten Leppävirralta tai Kuopiosta. Monimuoto-opiskelijat ovat yleensä kaiken ikäisiä. Osalla saattaa olla kokemusta hoitoalalta, mutta mukana on alan vaihtajiakin. Soveltuvuus sairaanhoitajan työhön testataan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana, kun opiskelija suorittaa vaaditut 60 opintopistettä hyväksytysti läpi. 60 opintopisteeseen sisältyy myös työharjoittelu, johon opiskelijat yleensä itse hakevat harjoittelupaikat kotipaikkakunniltaan.

Teoriaopetus järjestetään osin videovälitteistä teknologiaa hyödyntäen yhteistyössä Savonian Iisalmen ja Kuopion kampusten kanssa. Kaikilla opiskelijoilla tulee nykyisin olla myös oma tietokone käytössä, joten opintoihin on mahdollista osallistua myös kotoa etäyhteydellä. Taitopajat, missä harjoitellaan konkreettisesti työn ergonomiaa, kuten nostamista tai sairaanhoitajan toimenpiteitä, kuten verenpaineen mittausta, nenä-mahaletkun laittamista tai katetrointia, ovat aina kampuksella opettajan johdolla toteutettavaa opetusta. Taitopaja- ja simulaatio-opetusta järjestetään osittain myös Kuopiossa. Ensimmäiset taitopajat pystytään tekemään Varkaudessa Savon ammattiopiston hoitoluokissa. Kampuksella tapahtuvien lähiopetusviikkojen välissä opiskelu on omaehtoista tai ryhmässä tapahtuvaa.

Terveysalalla on jo kokemusta vastaavanlaisista Varkaudessa toteutetuista sairaanhoitajaopinnoista, kertoo Maija Suhonen. Vuonna 2016 monimuoto-opintoina Varkauden kampuksella aloittaneet sairaanhoitajaopiskelijat ovat jo pääosin valmistuneet ja aiemmin on ollut myös työvoimakoulutuksena aloitettu sairaanhoitajaopiskelijoiden ryhmä. Varkauden kampuksen tilat on todettu hyviksi ja väljiksi. Pieni kampus on kotoisampi. Opintotoimisto tosin puuttuu, mutta toimii sähköisten kanavien kautta. Kirjastossa on pääosin tekniikan alan kirjoja, mutta tilaamalla kirjat toimitetaan muiden kampusten kirjastoista Varkauteen. Etäyhteyksiin ovat nykyisin tottuneet jo niin opiskelijat kuin opettajat. Aiemmin opettajat eivät ehkä niin hyvin huomioineet etänä mukana olevia opiskelijoita, mutta nykyisin tällaiset hybridiryhmät, joissa on mukana luokassa ja etäyhteydellä olevia opiskelijoita, alkavat olla varsinkin korona-aikaan jo aivan tavallisia.

Nyt aloittavan sairaanhoitajaryhmän koko on 20 opiskelijaa Ensimmäiset lähiopetuspäivät ovat syyskuun alussa ja viikoilla 38, 41, 44 ja 46. Harjoittelujakso on loppuvuodesta 2020. Kun riittävä määrä (60 opintopistettä) vaadittuja opintoja on saatu hyväksytysti suoritetuksi, hakee opiskelija Savonian tutkinto-opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta ja jatkaa opintojaan suoraan tutkinto-ohjelman 2. vuoden opintoihin. Ilman testejä tai valintakokeita. Soveltuvuus on todettu 1. opintovuoden aikana. Koska ensimmäiset 60 opintopisteen opinnot ovat avoimen amk:n polkuopintoja, ei niihin ole mahdollista saada tutkinto-opiskelijoille kuuluvia opintososiaalisia etuja.

Energiatekniikan insinöörin (AMK) tutkinto-ohjelmassa alkaa tänäkin syksynä Varkauden kampuksella kaksi ryhmää. Lähes 30 opiskelijan ryhmä päivätoteutuksena ja noin 60 opiskelijaa monimuotototeutuksessa. Vuoden alusta aloitti myös englanninkielisenä verkkokoulutuksena toteutettava ylempi (AMK) energy engineering –tutkinto-ohjelma.

Kampuksella on siis tarvittaessa harjoitusasiakkaita sairaanhoitajaopiskelijoille energia-alan opiskelijoista. Ehkä terveysneuvontaa tai –kasvatusta. Tietoiskuja nuuskasta tai tupakasta tai ensiapuopetusta. Perinteisestihän insinöörit ja sairaanhoitajat ovat tulleet hyvin toimeen ja pienellä kampuksella yhteiselo lähipäivien aikana sujuu varmasti jatkossakin.

Kirsi Tukiainen
projektisihteeri
Savonia-ammattikorkeakoulu
26.8.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.