+358 44 785 7007 energiatutkimus@savonia.fi

Mitä poweria?

Varkaus kuuluu Suomen suurimpaan ja kansainvälisesti merkittävään energia-alan poltto- ja lämmönsiirtoteknologioihin keskittyvään klusteriin. Savonia-ammattikorkeakoulun Varkauden kampus on kompaktin kokoinen kampus, jossa suurin osa opiskelijoista opiskelee energiatekniikan AMK-insinööreiksi, joko päiväopetuksessa tai monimuoto-opetuksessa. Lisäksi on mahdollista päivittää ylempään AMK -tutkintoon englannikielisessä Master’s Degree Programme in Energy Engineering -tutkinto-ohjelmassa.

Kampuksella suoritetaan myös opintoja monimuotototeutuksissa konetekniikan insinööriksi, agrologiksi, sosionomiksi ja sairaanhoitajaksi. Nämä opinnot toteutaan alueen tarpeisiin pohjautuen, osa aluksi avoimen AMK:n opintoina.

Kampuksella toimivan Energiatutkimuskeskuksen tavoitteena on täydentää Varkauden seudun asiantuntijuutta energiatekniikan osaamisalueella ja tarjota palveluita yrityksille Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimusympäristöä käytetään myös energiatekniikan perusopetuksessa opetusympäristönä ja sitä täydentävät energiatekniikan analyysilaboratorion nykyaikaiset mittaus- ja analysointilaitteet.

Ainutlaatuinen opiskeluympäristömme mahdollistaa monipuolisen yhteistyön oppilaitosten kesken sekä rakentaa entistä vahvempaa yhteistyötä työelämän ja yritysten välille.

Kampus on tiivissä yhteistyössä alan yritysten ja niiden muodostaman  Pohjois-Savon energiaklusterin kanssa.

Poweria Warkaudeta -blogissa on tarkoitus seurata kampuksen elämää opiskelijoiden, opetuksen ja tki-toiminnan näkökulmista. Sivustolla julkaistaan myös säännöllisin väliajoin tietoja ja tuloksia energiatekniikan hankkeista, ja kerrotaan energiatekniikan koulutuksen  uusia tuulia.

Blogin toimituskunta:

Esa Jääskeläinen
Tutkimus- ja  kehityspäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Markku Huhtinen
Koulutusvastuupäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja Varkauden energiatekniikasta:
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma, päivätoteutus
Energiatekniikan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus
-> Molemmat mukana kevään yhteishaussa 16.3. – 30.3.2022
Master’s Degree Programme in Energy Energineering
-> Seuraavan kerran haku syksyn yhteishaussa 2022.

Facebook ja Instagram Savonia-ammattikorkeakoulu, Varkauden kampuksen tilit
Energiatutkimuskeskus
Varkauden kampuksen yhteystiedot

Tästä blogin etusivulle.