SAVONIA-ARTIKKELI: PITKÄAIKAINEN TUTKIMUS- JA KOULUTUSYHTEISTYÖ BIOTEKNIIKAN ALALLA

Savonian konetekniikan koulutusohjelman opintojaksolla Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta vieraili dosentti Elias Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Finnoflag Oy), mistä on muodostunut jo useiden vuosien perinne. Elias Hakalehto on luennoinut Savonialla tai sitä edeltäneellä Kuopion teknillisellä oppilaitoksella 1980-luvulta lähtien jokaisella vuosikymmenellä Savonian järjestämissä seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Edellä mainitun opintojakson lisäksi hän […]

Hitsausrobotti – turhake vai tuotannon tehostaja

Hitsauksen robotisointi on monelle pienelle yritykselle hyppy tuntemattomaan. Kun omat kokemukset ja osaaminen puuttuvat, niin tietoa on haettava muualta. Tiedon luotettavuus ja soveltaminen omiin tarpeisiin nousee tällöin merkittävään rooliin. Vanha sanonta hyvä kello kauas kuuluu, paha kello kauemmas pätee tässäkin asiassa. Tarinat epäonnistuneista hitsauksen robotisoinneista elävät vielä silloinkin, kun onnistuneet […]

Savonia-artikkeli: Kohti ilmastoystävällistä ja huoltovarmuutta lisäävää tuotantoa

Savonia-amk:n konetekniikan koulutusohjelman opintojaksolla Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta vieraili 5.-6.4.2022 dosentti Elias Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja Finnoflag Oy). Täysipainoisessa ja havainnollisessa biojalostamisen esittelyssään hän kertoi teollisuuden transformaatiomahdollisuuksista kohti ilmastoystävällistä ja huoltovarmuutta lisäävää tuotantoa. Tämä on viides vuosikymmen, kun Elias Hakalehto on luennoimassa Savonia-amk:lla tai sitä edeltäneellä Kuopion teknillisellä oppilaitoksella. Hänen […]

Alumiinin laser-hybridihitsaus – onko se mahdollista tai järkevää

Kijoittaja Esa Jääskeläinen Tutustutaan aluksi alumiiniin rakennemateriaalina, sillä hitsatuissa rakenteissa alumiinia kuitenkin käytetään selvästi vähemmän kuin terästä. Alumiinista saattaa ensimmäisenä tulla mieleen erilaiset profiilituotteet, alumiiniveneet ja valut tai esim. alumiinivanteet. Alumiiniprofiileja käytetään moninaisissa kohteissa, toisinaan myös hitsatuissa rakenteissa. Veneissä alumiinilla usein haetaan lujitemuovia huolettomampaa rakennetta esim. kolhuja ja naarmuja vastaan, […]

Kuulumisia vuodesta ennen kesälomaa

Korona on muuttanut monenlaista toimintaa, myös meillä Savonialla. Koulutustoimintaa kuvaa hyvin sana hybridimalli eli lähi- ja etäopetuksen kombinaatio. Pääsääntö on ollut, että se opetus, joka on pedagogisesti voitu hoitaa etänä, on toteutettu etänä. Tekniikan koulutuksen luonteeseen kuitenkin kuuluu, ettei kaikkea koulutusta voida viedä verkkoon. Fyysisiä laitteita ja ympäristöjä tarvitaan yhä […]

Materiaalianalyysin, käytönaikaisen kunnonseurannan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisessa kiertotaloudessa-hanke

Kirjoittaja Osmo Miinalainen. Materiaaliteknologia on merkittävä osa-alue usealla teollisuuden alalla ja muun muassa Pohjois-Savon kone- ja energia-alan kehitys- ja ohjelmatyössä asia on nostettu viime vuosina esille. Materiaalialan TKI-työssä ja palvelujen kehittämisessä vastuuta on sälytetty maakunnan koulutusorganisaatioille, jotka ovatkin tarttuneet haasteeseen toteuttamalla kehityshankkeita. Näissä hankkeissa on koottu alan osaamista sekä tutkimus-, […]

HitTek – Teknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa

Kirjoittaja Harri Komulainen. Suomen teknologiateollisuus on tilanteessa, missä uuden työvoiman tarve on arvion mukaan vuoteen 2021 mennessä yli 53 000. Osaavia hitsaajia ja hitsauksen toimihenkilöitä etsitään koko ajan edistämään teollisuuden kasvua. ​Alalle on tunnistettu valtakunnallisesti merkittävä osaajapula, johon nyt viimeistään pitää pystyä vaikuttamaan. Suomi ei ole kärkimaita teollisuuden digitalisaatiossa ja […]

BISTECH-HANKKEEN YHTEENVETO

Kirjoittajat: Esa Hietikko, Kai Kärkkäinen, Miika Kajanus, Gedi Skog            Johdanto BisTech-hankkeen taustalla on ollut se tosiasia, että kyetäkseen tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita valmistusteollisuuden tulee kehittää valmiuksiaan tutkimuksen ja innovoinnin osaamiseen ja teknologiseen muutokseen. Tämä edellyttää mm. vahvaa tuotestrategiaa ja tuoteportfolionhallintaa. Tärkeimmät päätökset tuotteiden kehittämisessä tehdään prosessin alkuvaiheessa, jonka hallintaan teollisuus […]

Digitaalinen kaksonen ja Liikkuvien työkoneiden simulointi

Mikä on digitaalinen kaksonen? No sehän on laskennallinen malli jostakin koneesta taikka prosessista. Eli siis simulaatio. Varsinainen simulaation ja digitaalisen kaksosen raja on vielä hieman häilyvä. Usein lasketaan, että mallista tulee digitaalinen kaksonen vasta, kun siihen kytketään vähintään yhdensuuntainen tiedonsiirto. Malli siis päivittyy tiedolla oikeasta laitteesta/prosessista taikka sitten oikeaa prosessia […]

Elias Hakalehdon vierailuluento

Kirjoittaja Ari Jääskeläinen Konetekniikan koulutusohjelman Tuotantoyrityksen ympäristönhallinta -opintojaksoon on perinteisesti liittynyt Biojalostamoita koskeva laaja-alainen ja syventävä vierailuluento, jonka on pitänyt dosentti Elias Hakalehto (Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto sekä Finnoflag Oy). Elias piti 21.-22.4.2021 luennon Savonian Microkadun uusituissa tiloissa konetekniikan 1. vuosikurssin opiskelijoille. Tämä on viides vuosikymmen, kun Elias Hakalehto on […]