Tietoa blogista

Tässä blogissa kerromme Savonian eri alojen näkemyksiä ja kokemuksia 3D-tulostuksen mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa.

3D-tulostusympäristössämme on käynnissä seuraavat EAKR-rahoitteiset hankkeet, joihin tutkimustyö liittyy:

  • Lisäävä Valmistus Pohjois-Savossa (LIVA), 1.9.2016 – 31.12.2018
  • 3D-tulostusympäristön investointi- & kehityshanke, 1.10.2018 – 31.12.2020

Blogin toimituskunta:

Klaudia Käkelä
Viestintäasiantuntija

Anu Räty-Härköne
Informaatikko

Anne Heikkinen
Viestintäpäällikkö