Digital & Circular -arvoluotaimen perustana YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet

Tiedätkö oikeasti mitä pikamuoti on? Kuvituskuva: Shutterstock. Graafinen suunnittelu: Mikko Vidgren (2021).

”Koskaan aikaisemmin ihmisen vastuulla ei ole ollut tämän planeetan turvallisuus. Nyt on.” – Arto O. Salonen 

Kirjoittajat: Ulla Santti ja Jasmin Raitala (2021)

Hankkeen arvopohjan perustan koostaminen aloitettiin hankkeen yritysten, julkisten organisaatioiden ja muiden toimijoiden arvojen kartoituksella. Tavoitteena oli Digital & Circular Fashion House -hankkeen yhteisen arvoluotaimen rakentaminen, johon hankkeeseen osallistuvat toimijat sitoutuvat. Osallistujia evästettiin etukäteen Arto O. Salosen Planetaarisen sivistyksen näkökulmalla ja Ellen MacArthurin Foundation Learning Hub -sivuston tiedoilla innovaatiosuonen avaamiseksi. Arto O. Salosen mukaan “koskaan aikaisemmin ihmisen vastuulla ei ole ollut tämän planeetan tulevaisuus. Nyt on”. Vastuullisuus alkaa näkyä niin kulutuskäyttäytymisessä kuin isojen toimijoiden vaatimuksilla tuotantoketjujen muuttamiseksi kestävämmiksi.

Valtioneuvosto (2019) on peilannut YK:n kestävän kehityksen tavoitteita materiaalinen tuotannon toimialaan, jossa voimme korvata materiaaleja uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kehittää kiertotalouden prosesseja esimerkiksi elinkaaren optimoivalla tuotesuunnittelulla ja reaaliaikaisella tuotantoprosessilla, edistää digitalisaatiossa mineraalien kierrätystä, energiatehokkuutta, sekä edesauttaa hiilen kiertoa. EU on hyvin sitoutunut päästötalkoisiin ja kaikissa niin aluekehitys kuin kansainvälisissäkin hankkeissa on edistettävä YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Kansallisella tasolla on hiljattain laadittu Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0, jonka valmisteluun on osallistunut Pohjois-Savosta Savonia-amk:n Bio- ja kiertotalouden vahvuusalan tutkimus- ja kehityspäällikkö Harri Auvinen. ”Ohjelmavalmisteluihin osallistuminen on tärkeä vaikuttamisen väylä ja näissä asioissa voisimme vahvistaa maakunnan edunvalvontaa”, Auvinen pohtii.

Digital & Circularissa löydettiin yhteinen arvomaailma, joka peilautuu jopa yhdeksään YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen aina ihmisarvosta käytännön prosessien edistämiseksi. Voimme vain todeta, että muutos on mahdollisuus. Ellemme me hyödynnä digitalisaatiota, uusiutuvia luonnonvaroja ja kiertotaloutta uudistaen toimintaamme niin aika ajaa vanhojen toimintatapojen ohitse ja meille käy kuten kameravalmistaja Kodakille. Tekstiili- ja muotialan kehittäminen kiertotaloudeksi generoisi valtavan määrän uusia työpaikkoja ja vähentäisi puuvillan tuotannon matalapalkkaista työtä, jossa käytetään lapsityövoimaa. Meidän on osattava kehittää uusia alustatalouteen pohjautuvia liiketoimintamalleja ja rakennettava tuotantoketjut uusiksi niin tuotannossa, markkinoinnissa tai digitaalisten laitteiden valmistamisessa. Suurin ja kaunein ei välttämättä voita tällä kilpailukentällä, vaan nyt on ketterien ja muutoskyvykkäiden yritysten aika.

@savonia_fashion @savoniadesigners @savoniamuotoilu @savonia_amk  @digitalcircularfashion #sustainabledevelopment #kestäväkehitys

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *