Valmennuspaketin esittely ja lähdemateriaalia

Tältä sivustolta löydätte opiskelijan ohjaukseen liittyvää materiaalia, jota voitte käyttää työyksikössänne kehittämistyön avuksi. Materiaali on lyhyinä videoina (max. 5 minuuttia). On tarkoitus, että katsotte porukalla tai jokainen yksin videon ja sen jälkeen keskustelette, miten teidän yksikössä toteutuu videolla esitetyt asiat.

Tämän materiaalin avulla on helppoa luoda työyksiköön opiskelijan ohjauksen laatukäsikirja.

Videoilla puhutaan harjoittelun ohjauksesta ja harjoittelun ohjaajasta. Käsitteitä käytetään ammattikorkeakouluissa.
2. asteen ammatillisessa oppilaitoksessa vastaavat käsitteet ovat:
Harjoittelun ohjaus = työssäoppimisen ohjaus
Harjoittelun ohjaaja =työpaikkaohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja

LÄHTEET

Terveysalan harjoittelun laatusuositukset ammattikorkeakouluille (1/2020)

Super selvitti 2019 (tiedote): Lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen työpaikalla tarvitaan aikaa ja tukea

Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla (Super, 2018)

Ohjaan oppijaa – opas työpaikalla tapahtuvan lähihoitajaopiskelijoiden opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin tueksi. (Super, 2015)

OHJAAN.fi