Opiskelijan ohjausprosessin toteutuminen

Tehtävä: Katsokaa video ja keskustelkaa, mikä ohjausprosessin eri vaiheista toteutuu jo hyvin ja missä olisi vielä kehittämistä. Huomioikaa myös vuorovaikutusprosessi luottamus – dialogi- uudet oivallukset . Miten varmistatte niiden toteutumisen?