Ohjaajan nimeäminen – millainen on hyvä ohjaaja?

Tehtävä: Pohtikaa työyhteisössänne, miten olette tähän asti nimenneet ohjaajat opiskelijoille. Täyttyykö videossa esitetyt kriteerit vai olisiko vielä kehittämisen varaa?

Tehtävä: Katso video ja pohdi, millainen sinä olet ohjaajana. Missä haluaisit kehittyä tai vahvistaa osaamistasi? Mitä asiaa erityisesti haluaisit harjoitella seuraavassa ohjaussuhteessasi?