Opetussuunnitelma ohjauksen ja arvioinnin perustana

Tehtävä: Pohtikaa työyhteisössänne, miten tällä hetkellä huomioitte opiskelijan opetussuunnitelman tavoitteet? Onko tavoitteet etukäteen tiedossa (ohjaajan nimeämistä ajatellen)? Entä, onko ohjaajalla aikaa perehtyä tavoitteisiin ja miten muuta työyhteisöä on tiedotettu tavoitteista? Miten tavoitteet ohjaavat arviointia?