Yhteenveto

Taulukossa on Ohjaan.fi -sivustolta otettu kuva, joka kiteyttää hyvin laadukkaan ohjauksen elementit. Voitte käyttää kyseistä taulukkoa hyväksenne, kun laaditte oman yksikkönne suunnitelmaa laadukkaan ohjauksen toteuttamiseksi.