Palautteen antaminen opiskelijalle

Tehtävä: Keskustelkaa työyhteisössä, miten palautteen antaminen toteutuu tällä hetkellä. Kysykää myös opiskelijoilta heidän mielipiteitään. Arvioikaa, millaiset palautteen antamisen taidot teillä on ja millaisissa asioissa olisi vielä kehitettävää. Entä, onko työyhteisössä varattu riittävästi aikaa ohjaajan ja opiskelijan väliselle palautekeskusteluille?