Kohti 3D-tulostukseen perustuvaa liiketoimintaa

3D-tulostusvallankumouksesta (Lisäävä valmistus, AM) on paljon viitteitä ja puhetta. Eniten esillä ovat kuitenkin tulostustekniikan ja –materiaalien ja niiden markkinoiden kehitys. Suuret teknologiayritykset maailmalla panostavat jopa yritysostoilla uuteen tuotantoteknologiaan ja uusiin tuotteisiin, joilla parannetaan asiakkaiden kilpailukykyä. Kysymys kuuluukin: lähtevätkö perinteisten toimialojen pk-yritykset hyödyntämään AM-teknologiaa ja kehittämään omaa toimintaansa proaktiivisesti vai tulevatko ne vasta pakon (=kilpailun) edessä mukaan? Pohjois-Savossa jopa yli puolet tuotannollisista yrityksistä ei vielä tiedä, miten hyödyntää lisäävän valmistuksen teknologioita omassa toiminnassaan.

Alan tutkimuksissa nostetaan enimmäkseen esiin lisäävän valmistuksen soveltuvuus yrityksen tuotteiden valmistuksessa. Yritysten nykytuotteet ovat sidottuja niiden tekniseen suunnitteluun ja valmistustekniikkaan. Jo tehtyihin kehittämis- ja tuotantoinvestointeihin ei ole helppo tehdä isoja muutoksia, ainakaan nopeasti. Voiko tuotetta sitten parantaa tai valmistusta muuttaa 3D-teknologian avulla? Ainakin 3D-tulostus on tuonut uusia mahdollisuuksia tuotteiden räätälöintiin, monimutkaisiin rakenteisiin ja kappaleiden keventämiseen, joita voidaan harkita uusista tuote- ja tuotantonäkökulmista.

Toisaalta vastaväitteenä lisäävää valmistusta vastaan ovat nousseet esiin ongelmana tai jopa esteenä tulostettavien kappaleiden kokorajoitteet, tulostusnopeuden hitaus ja materiaalien soveltuvuus. Tarkasteluun tulee muutos positiiviseen suuntaan, jos tarkastellaan vaikka kappaleiden kevennystä, uusia muotoja, räätälöitävyyttä tai materiaalihävikkiä. Lisäävä valmistus tarjoaa myös uusia näkökulmia tarkastella omia ja asiakkaiden saamia hyötyjä.

Teknologian läpilyönti liiketoiminnassa

Teknologiayritykset ovat alkaneet löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia palveluista kuten huollosta ja varaosista. Tämä tarjoaa heti uuden mahdollisuuden kustannustehokkaan toiminnan kehittämiseen lisäävän valmistuksen avulla. Tutkimusten mukaan logistiikka tulee suoraviivaistumaan ja kustannustehokkaammaksi soveltamalla esim. on-demand menetelmiä varaosatoimituksissa. Säästöt tulevat raaka-ainekustannusten ja materiaalihävikin pienentymisen lisäksi koko logistiikkaketjun keventymisessä ja asiakaspalvelun parantumisesta tai nopeutumisesta.

Lisäävän valmistuksen käyttöönotto voidaan tuotemuutosten lisäksi nähdä myös koko toimitusketjun muutoksena kohti uudenlaisia liiketoimintamalleja. Suuret tuotemuutokset yhdessä suuren toimitusketjumuutoksen kanssa tuottavat uusia liiketoimintamalleja ja tarjoavat sitä kautta uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittymiselle. Alla olevassa taulukossa on kuvattu lisäävän valmistuksen liiketoimintanäkökulmasta neljä eri polkua tuote- ja toimitusketjun muutosten suhteen. Mahdollisuuksia on siis kehittää liiketoimintaa lisäävän valmistuksen avulla.

 

Miten PK-yritykset voisivat siirtää lisäävän valmistuksen osaksi liiketoimintaansa?

Lisäävän valmistuksen teknologian ja sen osaamisen siirtäminen yritykseen jokapäiväiseen työskentelyyn ei tapahdu hetkessä, eikä varsinkaan vain investoimalla laitteisiin. Yrityksillä on pitkä tie edessään osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Osin osaamisen kehittäminen voidaan hoitaa uusien työntekijöiden palkkaamisella, mutta laajempi ja pysyvämpi muutos tulee satsaamalla osaamisen kehittymiseen laajalla koulutuksella ja tekemisellä työpaikoilla. Hankkimalla tulostimia ja sallimalla vaikka kokeilukulttuuri, alkaa koko organisaatio löytää keinot lisäävän valmistuksen hyödyntämiseen. Liiketoiminnan ja varsinkin asiakassuhteiden ja -ymmärryksen saamiseksi pitää kuitenkin tehdä erikseen määrätietoista liiketoiminnan kehittämistyötä. Liiketoiminnan kehittämisen myötä löytyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja keinoja tuottaa asiakkaille lisäarvoa perinteisen valmistus ja myyntitoiminnan rinnalle.

Risto Kiuru
lehtori, liiketalous
Savonia-ammattikorkeakoulu

Leave a Reply

Your email address will not be published.