Ideoista tekoihin – Savonian lukuisat hankkeet tuottavat tietoa ja osaamista alan ammattilaisten käyttöön.

Lantalogistiikka–hankkeessa haetaan tehostamiskeinoja laajasti lannankäsittelyn eri osa-alueilta.

Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeessa tarjotaan uusinta tietoa vasikoiden hyvinvoinnin edistämiseksi koulutusten muodossa.

KasviTaito -hankkeessa haetaan uusia menetelmiä parhaiden satotulosten saavuttamiseksi.

Euromaito – hankkeessa kehitetään maidontuotannon kilpailukykyä ja maitotilojen kannattavuutta.

Ravinne- ja energiatehokkaasti toimivien opetusmaatilojen ja oppilaitosten verkosto Remaatilahankkeessa tehdään kokeiluja, kehitetään yhteistyötä ja toimitaan esimerkkinä sekä levitetään tieoa.

Maatila 2020 – sivustolta löytyy paljon erilaisia ratkaisuja maatalouden kiperiin kysymyksiin.