Tanskalainen johtamismalli Suomeen ”Discussion Group -toimintaa yli rajojen” -hankkeen kautta

Aktiiviset ja kehittyvät maitotilojen yrittäjät ovat tottuneet hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä mutta myös jakamaan omaa osaamistaan ja kokemuksiaan. Yrittäjältä yrittäjälle -tiedonvaihto on toimivaa, mutta yleensä prosessiin on osallistunut erilaisia asiantuntijoita esim. pienryhmien asiantuntijoina. Discussion Group -hankkeessa haluttiin kehittää ja parantaa suoraan yrittäjältä yrittäjälle tapahtuvaa tiedonvaihtoa, erityisesti tärkeissä strategiaan ja liiketoimintaosaamisen kasvuun liittyvissä teemoissa. Mallia otettiin Tanskasta.

Hankkeen tavoitteena oli koota kehittämishaluisia maitotilayrittäjiä yhteen ja työstää heidän yritystoimintansa kehittämisen tueksi Tanskassa käytössä oleva toisilta oppimisen ja tiedonvaihdon ryhmätoimintamalli Discussion Group. Ajatuksena oli myös kytkeä yrittäjät keskenään valtakunnalliseen yhteistyöhön, ylläpitää kehityshakuisuutta ja tulevaisuuden uskoa sekä kehittää osaamista.

Korona hieman sotki hanketta ja sen aikatauluja, mutta muutosten jälkeen saatiin 2 pienryhmän toiminta ja kokoontumiset toteutettua suunnitellusti. Hankkeeseen osallistui 11 maitotilaa Pohjois-Savosta ja lähimaakunnista, ja pienryhmissä oli 5–6 yrittäjää per ryhmä. Suomalaisen mallin tarkentamiseksi järjestettiin lisäksi Tanskan-matka 17.–20.1.2023.

Discussion Group -ryhmän yrittäjät vaihtavat ajatuksia tilakatselmuksen aikana. Kuva: Leea Holmi

Miten toiminta jatkuu?

Kesäkuussa rekisteröidään tuotemerkki Discussion group – yrittäjältä yrittäjälle ja perustetaan erillinen yhdistys hallinnoimaan tuotemerkkiä ja koordinoimaan toimintaa ja yhteistyötä. Maitoyrittäjät ry vastaa yhdistyksen toiminnasta ja koordinoi osaamista, toiminnan sisältöä sekä ryhmien ja niiden jäsenten määrää. Yhdistyksessä ovat mukana ne tahot, joilla itsellään on fasilitaattori (Maitoyrittäjät ry, Savonia-ammattikorkeakoulu, A&R Luomala Oy, Nautasuomi Oy).

Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu, ja toteutus tapahtui yhteistyössä Maitoyrittäjät ry:n ja Nautasuomi Oy:n kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2019– 30.6.2023 ja rahoituksesta vastasivat EMR-rakennerahasto, Nautasuomi Oy sekä mukana olevat yrittäjät.

Mika Repo
Projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

KV-farmari-hanke toi kansainvälisten työharjoittelujen myötä uutta tietoa maatiloille

Maitotilayrittäjillä on entistä suurempi tarve hakea uutta tietoa yrityksensä kehittämiseksi. Tehokkain oppimisen tapa on learning by doing, sillä tieto on helpointa ottaa haltuun itse tekemällä. KV-farmari-hanke käynnistettiin keväällä 2019 päätavoitteena tukea maatalousyrittäjien tiedonhankintaa ulkomaille suuntautuvien työharjoittelujen muodossa.

Koronapandemia hiljensi hanketta merkittävästi, mutta senkin aikana toimintaa oli mm. etäyhteyden kautta toimineen kansainvälisen benchmarkkausryhmän muodossa. Lisäksi järjestettiin englannin kielen preppauksia ja kuultiin eri maiden maidontuotantoa valottavia asiantuntijapuheenvuoroja. Syksystä 2022 alkaen pystyttiin taas järjestämään noin viikon mittaisia harjoittelujaksoja ulkomaisille tiloille. Kohdemaita olivat Tanska, Hollanti, Kanada, USA ja Itävalta. Näiden viikkojen aikana muut hankkeessa mukana olevat yrittäjät seurasivat harjoittelua etänä WhatsApp-ryhmässä sekä kommentoivat ja keskustelivat esille tulleista toimintatavoista. Harjoittelun jälkeen kokemuksia jaettiin verkkokokoontumisissa.

Mallia, jossa yksi yrittäjä jalkautuu tiedonhakuun ja välittää tiedon vuorovaikutuksessa muille yrittäjille, kehitetään varmasti edelleen. Hanke on saanut ennätyksellisen positiivista palautetta maatalousyrittäjiltä: yrittäjät ovat saaneet konkreettista tekemistä, kokemista ja omin silmin näkemistä.

Kuva: Yrjö Tuunanen

Harjoitteluiden yhteydessä tuli ilmi asioita, joista yrittäjät halusivat erityisesti uutta tietoa. Näistä teemoista tuotettiin erilaisia tulosjulkaisuja:

Miten toiminta jatkuu?

Hankkeessa toteutettuja englannin kielen preppauksia järjestetään jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun johdolla avoimen AMK:n kursseina. Työharjoittelut ulkomaisiin tilakohteisiin ovat mahdollisia hankkeen jälkeen omakustannehintaan, jolloin yrittäjät maksavat itse matkansa, majoituksensa ym. Hankkeen verkkosivut päivitetään kesäkuun aikana, ja aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankkeen jälkeenkin oheisen verkkosivun kautta: https://kvfarmari.savonia.fi/

Hankkeen päätoteutti 1.2.2019­­–30.6.2023 Savonia-ammattikorkeakoulua yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Riveria-koulutuskuntayhtymän ja Kainuun ammattiopiston kanssa.

Mika Repo
Projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kasvukauden 2022 kuulumisia Itä-Suomesta ja Kainuusta

Kasvukausi 2022 oli vaihteleva Suomessa: jollain alueella kärsittiin liiallisesta kuivuudesta ja toisaalla liian kovista sademääristä. Ilmatieteenlaitoksen sivuilla Jokioisissa lämpösumman kertyminen kasvukaudella 2022 ei poikennut kovinkaan paljoa keskimääräisestä. Sen sijaan Sodankylässä lämpösummaa kertyi keskivertotilastoon nähden enemmän.

Itä-Suomen ja Kainuun alueella vettä saatiin vaihtelevasti. Paikoitellen sademäärät olivat todella runsaita, jopa 70–100 mm kerralla, kun taas toisaalla sateiden tuoma vesimäärä oli vain muutaman millimetrin.  Kestävyyttä nurmesta -hankkeessa haastateltiin kolmea maidontuottajaa ja kysyttiin, miten kasvukausi 2022 heidän mielestään meni. Haastateltavat olivat Pohjois-Savosta, Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Kuva 1. Nurmikasvustoa Kainuussa. (Kuva: Outi Kuvaja)

Pohjoissavolaisella maitotilalla kasvukausi oli onnistunut, ja heidän tilallaan säilörehunurmet, ohra, kaura ja hernevehnäseos kasvoivat hyvin. Säilörehunurmien ainoaksi ongelmaksi muodostuivat paikalliset rankkasateet, ja säilörehun ensimmäinen sato jouduttiinkin aumaamaan erittäin märkänä. Jos tuleva talvi on kylmä, rehu tulee jäätymään ja jäisen rehun syöttäminen karjalle ei onnistu. Viljojen suhteen kaikki sujui hyvin ja lakoontumisilta vältyttiin, vaikka alueella oli rajuja ukkosmyrskyjä. Viljat myös tuleentuivat ajallaan, joten puinnit saatiin aloitettua hyvissä ajoin poutasäässä.

Kainuussa alkukesä oli hyvin kylmä, mutta viljelijän mielestä niin oli parempi, kuin että olisi ollut liian kuuma. Ensimmäinen säilörehusato onnistui erittäin hyvin, mutta toinen sato jäi pienemmäksi helteiden takia. Loppukesä oli Kainuussa todella kuiva ja kuuma, ja sateita olisi kaivattu enemmän. Keväällä tehdyt lannoitukset kuitenkin onnistuivat ja satotasot olivat viljelijän mukaan hyvät. Perinteiset haasteet, kuten konerikot, hidastivat sadonkorjuuta.

Myöhäinen kevät hankaloitti viljojen kylvöä Pohjois-Karjalassa. Myöhästyneen kylvöajan takia koko vilja-ala kylvettiin ohralle. Viljalla satotaso jäi huonoksi joillakin vedenvaivaamilla lohkoilla. Vilja kuitenkin tuleentui ajoissa ja puinnit päästiin aloittamaan hyvissä ajoin. Säilörehua tuli riittävästi kahden sadon periaatteella, joskin ensimmäinen sato korjattiin hiukan vanhana. Säilörehun lisäksi tilalla tehtiin pitkästä aikaa myös kuivaa heinää vanhemmilta nurmilta.

Kuva 2. Nurmisäilörehua saatiin riittävästi lypsylehmille. (Kuva: Outi Kuvaja)

Vaihteleva sää toi siis haasteita jollain alueilla, ja alueellisia eroja sateiden suhteen olikin. Nurmisäilörehua saatiin tarpeeksi jokaisella alueella, ainoastaan Pohjois-Savossa paikalliset kuurot kastelivat ensimmäistä nurmisäilörehusatoa ja Kainuussa toinen nurmisäilörehusato jäi pienemmäksi kuivuuden takia. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa viljat tuleentuivat ajallaan ja puinnit aloitettiin hyvissä ajoin. Ilmaston muuttuessa vaihteleva sää tuo haasteita viljelyyn, ja siihen on varauduttava tulevaisuudessa.

Blogi on laadittu Kestävyyttä nurmesta -hankkeessa, jonka ovat rahoittaneet ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Kirjoittajat
Henna Hyttinen, TKI-asiantuntija, Savonia-amk
Outi Kuvaja, TKI-asiantuntija, Savonia-amk

Uskalla saavuttaa enemmän tekemällä vähemmän

Elämä on oppimista sen ensimmäisestä päivästä lähtien riippumatta siitä, mitä teemme. Joskus niin pientä ja huomaamatonta, ettei sitä siksi tunnista. Oppiminen on elämämme kokemukset ja tapahtumat, jotka muovaavat käsityksiämme ja luovat pohjan oppia lisää.

Osaava Farmari elää ajassa ja hankkii koko ajan uutta tietoa työhönsä. Etenkin talous ja teknologia tuottavat alati uutta opeteltavaa.

Äly ja digi ovat nykypäivän renkejä, joille voi sälyttää osan omista töistään. Renkejä on tarjolla kylätien täydeltä, osalla puheet suuremmat kuin teot, osa työnsä nurkumatta kellon ympäri hoitavia. Mukana tulee talous, joka määrittää kaikkea tekemistä viljelijän ammatissa ja mietittävä on, millä hinnalla saa itselleen sopivat ratkaisut.

Uutta oppia saa usein maksutta, kun hyödyntää moninaisten hankkeiden tarjonnan. Osaava Farmari ja ÄlyAgri kietovat taloutta ja teknologiaa yhteen viljelijöille maksutta.

Osaavana Farmarina voi aloittaa ilman kynnysten ylittämistä, talouskoulutukset on rakennettu etenemään alkeista kohti vaativampaa talousosaamista. Osallistuminen on tehty helpoksi, oppiminen onnistuu omaan tahtiin verkon kautta.

Ilman talouden perusteita on enää vaikea olla viljelijä. Vaikka neuvoja tekisi laskelmat ja kirjanpitäjä hoitaisi kuitit, on numerot ymmärrettävä myös itse. Jos laskelman lukuja ja tietoja niiden takana ei osaa rahoittajalle avata, ei lainaa myönnetä. Riski on rahoittajalle liikaa, vaikka laskelmat muuta osoittaisivat.

Talouden osaaminen ei kuitenkaan ole ulkoisten vaatimusten täyttämistä. Tärkeintä on siitä saatava hyöty oman maatilan toimintaan. Miten asiat voisi tehdä toisin, kustannuksia ja työtä säästäen ja omaa jaksamista paremmin tukien.

Teknologia ja sen antimet maataloudelle ovat liki rajattomat ja toisin kuin usein tulee ajatelleeksi, eivät läheskään aina isoa ja kallista. Älymaatalous on myös pieniä, edullisia ratkaisuja, joiden vaikutus voi olla suurikin.

Täsmäviljelyä on edullinen paikannusta hyödyntävä karttasovellus ja viljelyohjelmiston lannoituskartta. Hintava lannoite päätyy oikeaan paikkaan oikeana määränä ilman satojen tuhansien investointia traktoriin ja ISOBUS-koneisiin.

Teknologia kertoo hoitajalle, mitä lehmä tänään lypsi, söikö tai missä laidunsi. Renkejä on ollut jo pitkään ja uusia löytyy.

Elämän mittainen oppiminen on työn helpottamista, keventämistä, tehostamista ja taloudellista kannattavuutta.

Viljelijän työ on asiantuntemusta, tietotaitoa, harjoittelua, näkökulmia, ymmärtämystä, pätevyyttä, taitoja, joustavuutta, päättäväisyyttä, uuden luomista. Osaava farmari oppii ja haluaa oppia koko ajan uutta, isoa ja pientä.

Osaava Farmari ja ÄlyAgri ovat, jotta oppia ei tarvitse kerätä murusista, vaan sopivissa siivuissa pureskeltavaksi. Tiesivät jo kauan sitten, että kotoa poistuessaan usein viisastuu, vaikka tahtomattaan. Nyt pois kotoa pääsee kotona ollessaankin, kun netti pelittää ja tuo viisastumisen mahdollisuuden omaan tupaan.

Valitse sopiva opin siivu, ei se ojaan kaada.

Eeva-Kaisa Pulkka, TKI-asiantuntija, Älyagri-hanke
Agnieszka Laherto, projektipäällikkö, Osaava Farmari -hanke

https://osaavafarmari.fi/
https://vimeo.com/channels/alyagri/

Osaava farmari -hankkeen koulutuksia kehittämässä

Osaava farmari -hankkeen koulutustarjonta painottuu maatilayritysten talouden hallintaan, johtamiseen ja tuotannon kehittämiseen. Savonian lisäksi mukana hankkeessa ovat Lapin AMK, SeAMK, JAMK, HAMK ja OAMK. Jokaisella ammattikorkeakoululla on oma roolinsa Osaava farmari -hankkeen koulutusten toteutuksesta.

Koulutukset saatiin kunnolla käyntiin syyskuussa 2022. Tarkoituksena on, että tämän ensimmäisen aallon jälkeen koulutuksia muokataan saadun palautteen avulla, jotta ne voidaan kohdentaa vastaamaan maatalousyrittäjien tarpeita. Koulutusten toteutustapojen ja ohjeistuksien tulee olla sellaisia, että ne mahdollistavat helpon osallistumisen maatilojen kiireisen arjen keskeltä.

Mutta miten kehittää koulutuksia, jos palautetta ei saadakaan? Vaikka palautekyselyyn voi vastata nimettömästi ja kehitysideoiden saamisen tarvetta korostetaan, koulutuksista annetaan palautetta hyvin vähän.

Osaava farmari -hankkeen koulutuksia saatiin testaamaan Sami Juntunen, joka on viittä vaille valmis Savonian agrologi. Samin näkemykset koulutusten toteutuksesta ovat kullanarvoista tietoa hankkeen kouluttajille, sillä onhan Sami 100-prosenttinen maatalousyrittäjä. Palautetta onkin saatu jo muutaman koulutuksen osalta ja kehitystoimenpiteitä toteutettu.

Osaava farmari -hankkeessa koeoppilaana

Minulle tarjoutui mahdollisuus olla mukana Osaava farmari -hankkeessa eräänlaisena koeoppilaana osana harjoitteluani. Agrologiopintoni ovat loppusuoralla ja minulta jäi uupumaan jonkin verran harjoittelupäiviä. Tarkoituksenani on tutustua loppuvuoden aikana hankkeen tarjoamiin koulutuksiin ja löytää kehittämisideoita toteutukseen, jotta mukaan lähteminen olisi helpompaa nimenomaan maatalousyrittäjän näkökulmasta. Koska yrittäjänä en pysty irtaantumaan töihin tilan ulkopuolelle, hankkeessa oleminen on minulle ehkä helpoin ja vaivattomin tapa suorittaa harjoittelu loppuun. Tästä mahdollisuudesta kiitän Savoniaa.

Sami Juntunen auttaa Osaava farmari -hanketta kehittämään koulutuksia.

Minulla on lypsykarjatila. Pelloilla viljelen nurmea ja viljaa, pääasiassa ohraa ja kauraa oman karjan käyttöön. Työskentelen yksin, mutta sesonkiaikoina olen onnistunut saamaan apukäsiä, erityisesti säilörehun korjuuaikaan ja kevätkylvöille.

Opiskelu työn ohessa on ajoittain hieman haastavaa. Yrittäjänä tuntuu välillä, ettei sopivaa aikaa meinaa löytyä. Jos ei karja pidättele, niin sitten on kiire pellolle. Kiireisimpään aikaan motivaatiota muuhun kuin työhön ei juurikaan ole. Niin, aina on jotain. Ja mikä tärkeintä, aikaa täytyy jäädä myös perheelle.

Agrologitutkinto on ollut minulle eräänlainen tavoite, että joskus sen suoritan. Työnkuvaani se tuskin tulee muuttamaan, mutta onhan se tavallaan henkinen pääoma. Sinänsä itse opiskelu ja uuden oppiminen ei ole ollut minulle erityisen vaikeaa koskaan, vaan suurimpana haasteena on ollut nimenomaan ajanpuute. Kuitenkin vastuu myös tilan hoidosta on itsellä, ja asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen. Näin jälkeenpäin koen, ettei tasapainottelu arkisen työn ja opiskelun välillä ole mennyt hukkaan. Jo sekin, että on tutustunut uusiin ihmisiin omalla alalla, on hyödyksi tulevaisuudessa.

Nykyään asioita hoidetaan paljon verkossa, mikä mahdollistaa myös opiskelun etänä vaikkapa tuvan pöydän ääressä. Hankkeen koulutukset ovat nyt noin kuukauden tutustumisen jälkeen osoittautuneet varsin mukavaksi mahdollisuudeksi saada tietoa ja oppia, ainakin minun mielestäni. Niistä voi saada uusia ajatuksia. Koulutusteemojen eri osa-alueet ovat täsmäiskuja aiheeseen.

Nykyään asioita hoidetaan paljon verkossa, mikä mahdollistaa myös opiskelun etänä vaikkapa tuvan pöydän ääressä. Hankkeen koulutukset ovat nyt noin kuukauden tutustumisen jälkeen osoittautuneet varsin mukavaksi mahdollisuudeksi saada tietoa ja oppia, ainakin minun mielestäni. Niistä voi saada uusia ajatuksia. Koulutusteemojen eri osa-alueet ovat täsmäiskuja aiheeseen.

Ensimmäisen koulutusaallon jälkimaininkeja odotellessa

Koulutusten ensimmäisen aallon jälkeen alkaa niiden kehittäminen toista kierrosta varten. Hankeaikaa on jäljellä vielä 1,5 vuotta, joten ehdimme järjestää koulutuksia useampaan otteeseen. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan koulutuksiin osallistuvien palautetta onnistumisista ja kehittämiskohteista. Mikäli saadun palautteen määrä jää vähäiseksi, luotamme siihen, että Sami toimii kriittisinä silminämme ja korvinamme kursseilla.

Outi Kuvaja
Projektiasiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Sami Juntunen
Agrologiopiskelija RA18SM ja maatalousyrittäjä

Blogi on kirjoitettu Osaava farmari -hankkeelle. Hankeen toiminta-aika on 1.5.2021–31.3.2024. Hanketta toteuttamassa ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin AMK, SeAMK, OAMK, HAMK ja JAMK. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Biokaasun tuotanto maatilalla

Biokaasua muodostuu orgaanisen aineen hajotessa hapettomissa olosuhteissa. Biokaasu on runsaasti metaania, jonkin verran hiilidioksidia sekä pieniä määriä muita yhdisteitä sisältävä kaasu. Sitä tuotetaan jäteveden puhdistamoiden mädättämöissä, kaatopaikoilla ja keskitetyissä tai maatilojen biokaasulaitoksissa. Biokaasun lisäksi prosessissa syntyy ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää jäännöstä, mädätettä.

Maatiloilla syntyvät lannat ja peltobiomassat eli nurmi, energiakasvit, kasvintuotannon jätteet ja sivutuotteet sopivat hyvin biokaasutuotantoon. Kasvibiomassat tuottavat metaania hyvin, lannat hieman heikommin. Syötemateriaalin metaanintuottopotentiaaliin vaikuttavat orgaanisen aineen pitoisuus- ja koostumus, olomuoto, hajoamismekanismi, hajoavuus, ravinteet, hivenaineet ja mahdolliset inhibiittorit eli toimintaa hidastavat tai estävät tekijät.

Biokaasulaitoksissa käytettävistä prosesseista yleisin on märkäprosessi, jossa syötteen kuiva-aine pitoisuus on noin 10 prosenttia. Mädätysprosessissa massasta pieni osa (5–20 %) muuttuu biokaasuksi ja jäljelle jäävä osa on ravinteita ja orgaanista ainesta sisältävää mädätettä. Sen ravintosisältöön vaikuttavat prosessissa käytetyt syötteet.

Yksinkertaisimmillaan biokaasun voi hyödyntää lämpönä polttamalla sitä kaasukattilassa. Maatiloilla yleisintä on hyödyntää biokaasu lämmön ja sähköntuotannon yhdistävän laitteiston kautta (CHP-laitos). Jos biokaasua jalostetaan pidemmälle eli poistetaan kosteuden ja rikkivedyn lisäksi hiilidioksidia, se voidaan paineistaa tai nesteyttää ja käyttää liikennepolttoaineena. Kaasua voidaan käyttää myös teollisuudessa.

Maatiloilla biokaasulaitoksen energia on kannattavaa hyödyntää lämpönä ja sähkönä, mikäli energian kulutus vastaa tuotettua energiamäärää. Jos esimerkiksi lämpöä jää käyttämättä, vaikuttaa se kannattavuuteen. Liikennekäyttö vaatii lisäinvestointeja, joiden kannattavuus on laskettava erikseen.

Mädäte on hyvä lannoite sellaisenaan tai kuiva- ja nestejakeeksi separoituna. Kuivajaetta syntyy noin viidesosa mädätteen määrästä ja sitä voidaan käyttää kuivikkeena, lannoitteena tai kuivata edelleen ja rakeistaa. Nestejaetta voidaan edelleen konsentroida erilaisiksi typpituotteiksi ja käyttää lannoitteina.

Biokaasuprosessi parantaa raaka-aineessa olleiden ravinteiden käyttökelpoisuutta ja muuttaa ravinnesuhteita paremmin kasvien hyödynnettäväksi, hajuhaitat vähenevät ja hygieeninen laatu paranee. Separointi parantaa kuivajakeen kuljetettavuutta.

Maatilojen biokaasutuotannon haasteena ovat vaadittavien investointien kustannukset, riittävä laitoskoko, kannattavuus sekä poliittisten toimien aiheuttama epävarmuus. Hintasuhteet ovat muuttuneet viime aikoina paljon ja biokaasuinvestointeihin saatavissa olevat tuet ovat muuttumassa vuonna 2023.

Maatilan biokaasulaitos on investointina iso ja laitoksen kustannustehokkuuden saavuttaminen vaatii riittävästi syötteitä. Siten se on järkevä yleensä isommille tiloille, vähintään kahden robotin maitotiloille tai vastaavan kokoisille lihakarjatiloille. Kannattavuus on tapauskohtaista, sillä vaikuttavia tekijöitä on paljon.

Biokaasun tuotantoa pohtiva voi tehdä alustavia laskelmia verkosta löytyvällä biokaasulaskurilla sekä tutustua tarkemmin maatilamittakaavan biokaasutuotannon mahdollisuuksiin ja haasteisiin seuraamalla Biokaasukahvit -webinaarisarjaa tai sen tallenteita innostutiedosta.fi Sarjan tuottavat MTK Pohjois-Savo ja FarmGas-PS2-hanke. Perustietoa biokaasuprosessista ja -tuotannosta on myös Biokaasun tuotanto maatilalla -oppaassa

Kirjoittaja:

Eeva-Kaisa Pulkka, tki-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Artikkelin lähteet:

Biokaasutuotannon ABC, FarmGas-PS2 -hanke
Saija Rasi, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus

Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Tulevaisuuden maanviljelijät – ja FarmGas-PS 2 -hankkeissa.

Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke (2021–2022) kehittää maatalousalan oppilaitosten yhteistyönä opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä, oppimateriaaleja sekä opetusmaatilojen toimintaa. Hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020–2022, ja sen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

FarmGas-PS2 -hanke (2021-2023) on luonut konseptin, jossa biokaasua tuotetaan hajautetusti maatiloilla ja hyödynnetään energiana keskitetyn laitoksen kautta. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto Pohjois-Savon liiton kautta.

Hingunniemen hevoskasvatuspäivä osa 4: Esittelyssä Vaellus ja Hinkula Hurricane

Huhtikuun alussa 2022 lanseerattiin Kiuruvedellä uusi tapahtuma nimeltä Hingunniemen Hevoskasvatuspäivä. Tapahtuma tullaan järjestämään tulevaisuudessa vuosittain. Moni hevoskasvattajien tapahtumista järjestetään eteläisemmässä Suomessa, joten Ylä-Savossa pidettävä tapahtuma on erittäin tervetullut erityisesti pohjoisemmille hevoskasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Tapahtumassa kerrotaan ajankohtaista tietoa ja opitaan hevoskasvatuksen teemoista käytännönläheisesti, kuten esimerkiksi tällä kertaa hevosten liikkeiden arvioimisesta maneesiympäristössä. Hevoskasvatuspäivän oleellisena tavoitteena on, että kasvattajat pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan hevoskasvatuksen eri teemoista. Ensimmäisen Hingunniemen hevoskasvatuspäivän teemana olivat hevosen luonne jalostuksen näkökulmasta sekä varsojen erilaiset vieroituskäytänteet. Hevoskasvatuspäivän järjesti Maatila 2030 -hanke.

Hingunniemen hevoskasvatuspäivässä päästiin luentojen ja paneelikeskustelujen lisäksi arvioimaan hevosten liikkeitä ja rakennetta maneesissa. Esittelyssä olivat suomenhevosori Vaellus sekä Hingunniemen oma ratsukasvatti Hinkula Hurricane. Lounastauon jälkeen esittäytyi suomenhevosori Vaellus. Hevoskasvattaja ja näyttelytuomari Katja Kannisto luki orin jalostusarvostelun vuodelta 2015 ja esitti myös kommenttinsa siitä, kuinka ori on kehittynyt kyseisistä ajoista.  Päivän teemaan soveltuen arvioitiin myös oriin luonnetta sen perusteella, kuinka eläin käyttäytyi kyseisellä hetkellä maneesissa. Ori palkittiin vuonna 2015 KTK II -palkinnolla ja sittemmin vuonna 2021 KTK I -palkinnolla. Vaelluksen jälkeläisistä kuultiin positiivisia kommentteja myös yleisön puolelta.

Suomenhevosori Vaellus, Katja Kannisto lukee Vaelluksen arviointia. (Kuva: Krista Tirronen)

Päivän lopuksi esittäytyi Hingunniemen oma ratsukasvatti, kaksivuotias Hinkula Hurricane. Myös sen arvostelu vuodelta 2021 luettiin, ja lisäksi Kannisto teki lyhyen yleiskatsauksen hevosen nykytilanteeseen. Rakenteen lisäksi arvioitiin hevosen liikkeitä käynnissä ja ravissa. Hevosen esittivät Hingunniemen opiskelijat. Hinkulan Hurricane on nuori hevonen, ja siinä oli havaittavissa selkeää kehitystä edellisvuoden arvosteluun verrattuna. Esimerkiksi tällä kertaa se ei esittänyt lainkaan passikäyntiä, joka oli mainittu edellisvuoden arvostelussa hevosen ollessa vuoden ikäinen.

Hingunniemen ratsukasvatti Hinkula Hurricane aloittamassa esiintymistään. Katja Kannisto teki hevosesta yleiskatsauksen. (Kuva: Krista Tirronen)

Hevosten esittelyt olivat Hingunniemen hevoskasvatuspäivän yksi ehdottomista suosikeista. Yleisöä kiinnosti paljon hevosten arviointi, ja siitä olisi haluttu mielellään kuulla ja oppia lisää. Hevoskasvatuksessa myös rakenteen ymmärtäminen on tärkeää, jotta osataan valita sopivia yksilöitä siitokseen ja saadaan kehitettyä haluttuja rakenneominaisuuksia hevosessa.


Krista Tirronen
Projektiasiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Hyvönen
TKI-asiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Hingunniemen hevoskasvatuspäivä osa 3: Erilaiset vieroituskäytänteet

Huhtikuun alussa 2022 Kiuruvedellä lanseerattiin uusi tapahtuma nimeltä Hingunniemen Hevoskasvatuspäivä. Tapahtuma tullaan järjestämään tulevaisuudessa vuosittain. Moni hevoskasvattajien tapahtumista järjestetään eteläisemmässä Suomessa, joten Ylä-Savossa pidettävä tapahtuma on erittäin tervetullut erityisesti pohjoisemmille hevoskasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Tapahtumassa kerrotaan ajankohtaista tietoa ja opitaan hevoskasvatuksen teemoista käytännönläheisesti, kuten esimerkiksi tällä kertaa hevosten liikkeiden arvioimisesta maneesiympäristössä. Hevoskasvatuspäivän oleellisena tavoitteena on, että kasvattajat pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan hevoskasvatuksen eri teemoista. Ensimmäisen Hingunniemen hevoskasvatuspäivän teemana olivat hevosen luonne jalostuksen näkökulmasta sekä varsojen erilaiset vieroituskäytänteet. Hevoskasvatuspäivän järjesti Maatila 2030 -hanke.

Hingunniemen hevoskasvatuspäivän iltapäivän osiossa aiheena olivat erilaiset vieroituskäytänteet. Iltapäivän aloittivat hevoskasvattaja ja näyttelytuomari Katja Kannisto sekä suomenhevoskasvattaja ja agronomi Toini Immonen. Luennolla käytiin läpi erilaisia vieroitustapoja erilaiset olosuhteet ja realiteetit huomioiden.

Varsa on mahdollista vieroittaa monella eri tapaa. Vieroituksessa on otettava huomioon varsan riittävä kehitys sekä vieroitusolosuhteet. Ihanteellista vieroitustilanteessa olisi jättää samanikäiset varsat tuttuihin olosuhteisiin ja viedä emät pois varsojen luota. Samanikäisille varsoille on helppo toteuttaa ruokintaa esimerkiksi pihatto-olosuhteissa, ja varsat ovat tasaväkistä seuraa toisilleen. Mikäli varsalle ei ole samanikäistä seuraa, sille on suositeltavaa löytää sopiva poni tai aikuinen hevonen tarhaukseen.

Lisäksi puhuttiin myös tamman hyvinvoinnista vieroituksen ajankohtaa mietittäessä. Varsan mahdollisimman hyvän ja stressittömän vieroituksen lisäksi on tärkeää huomioida myös tamman hyvinvointi. Vieroituksessa on otettava huomioon realiteetit myös tamman osalta, kuten onko tamma uudestaan tiineenä, onko se hoikassa kunnossa tai jopa jo irtaantunut varsasta.

Panelistit vasemmalta oikealle: Elina Jääskelä, Anna-Mari Olbricht, Petra Rantala, Jenna Hartojoki (juontaja), Mikko Väisänen, Katja Kannisto ja Toini Immonen. (Kuva: Krista Tirronen)

Paneelikeskustelussa käsiteltiin myös vieroituskäytänteitä. Panelistit kertoivat omia kokemuksiaan erilaisista käytänteistä omat olosuhteensa huomioiden. Toisilla varsat vieroitettiin pihatto-olosuhteissa ja toisilla karsinassa yöpyen. Keskustelussa korostuivat niin varsan kuin tamman hyvinvoinnin ylläpitäminen sekä resurssien ja olosuhteiden huomioiminen vieroitusprosessissa. Kokeneille kasvattajille on tullut eteen myös yllättäviä tilanteita, kuten emän tai varsan kuolema, jolloin vieroitus on tapahtunut vastoin hyväksi havaittuja menetelmiä. Panelistit totesivat, että varsan menehtyminen on ollut hieman raskaampaa emälle kuin emän menehtyminen varsalle.


Krista Tirronen
Projektiasiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Hyvönen
TKI-asiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Hingunniemen hevoskasvatuspäivä osa 2: Eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Anna-Mari Olbricht – Hevosten erilaisten luonnetyyppien huomioiminen koulutuksessa

Huhtikuun alussa 2022 Kiuruvedellä lanseerattiin uusi tapahtuma nimeltä Hingunniemen hevoskasvatuspäivä. Tapahtumassa välitetään ajankohtaista hevosalan tietoa ja opitaan hevoskasvatuksen teemoista käytännönläheisesti, kuten esimerkiksi tällä kertaa hevosten liikkeiden arvioimisesta maneesiympäristössä. Hevoskasvatuspäivän oleellisena tavoitteena on, että kasvattajat pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan hevoskasvatuksen eri teemoista. Ensimmäisen Hingunniemen hevoskasvatuspäivän teemana olivat hevosen luonne jalostuksen näkökulmasta sekä varsojen erilaiset vieroituskäytänteet. Moni hevoskasvattajien tapahtumista järjestetään eteläisemmässä Suomessa, joten Ylä-Savossa pidettävä tapahtuma on erittäin tervetullut erityisesti pohjoisemmille hevoskasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Hevoskasvatuspäivän järjesti Maatila 2030 -hanke. Tapahtuma tullaan järjestämään tulevaisuudessa vuosittain.

Hingunniemen hevoskasvatuspäivän tieteellisen luennon piti eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Anna-Mari Olbricht. Luennon aiheena oli hevosten luonnetyyppien huomioiminen koulutuksessa.  Anna-Mari puhui käyttäytymiseen liittyvistä perinnöllisistä ja ulkoisista tekijöistä ja siitä, miten ne voivat vaikuttaa hevosen luonteeseen. Yksi mielenkiintoisimmista luonteeseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä oli epigenetiikka. Epigenetiikalla tarkoitetaan hankittujen ominaisuuksien periytymistä. Esimerkiksi jos jokin asia tai tilanne laukaisee emälle stressireaktion, sama reaktio voi tulla varsalle samasta tilanteesta, vaikkei se olisikaan kokenut itse siinä mitään epämiellyttävää. Epigeneettiset ominaisuudet voivat hypätä sukupolvien yli.

Eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Anna-Mari Olbricht aloittamassa luentoa. (Kuva Krista Tirronen)

Anna-Mari puhui myös hevosten persoonallisuudesta sekä esitteli erilaisia persoonallisuuksia. Hevosen elekielen perusteella ihmiset pyrkivät arvioimaan, mitä hevonen sillä hetkellä tuntee. Miltä esimerkiksi näyttävät hevosen elekielessä pelko ja ilo? Osaammeko me varmasti tulkita niitä? Elinolot ja lajityypillisen käytöksen mahdollistaminen vaikuttavat hevosen käytökseen, samoin kipu. Toisaalta hevosella kivun kokemus voi olla pienempi, jos elinympäristö on virikkeellinen. Kipua on toisinaan haasteellista havaita, kivun havainnoin mittareista huolimatta. Kiputilat ja haasteet terveydessä vaikuttavat hevosen käyttäytymiseen.

Hevosilla esiintyy jopa 18:aa erilaista persoonatyyppiä. Lähempään tarkasteluun Anna-Mari poimi passiivisen, aktiivisen, pelokkaan, aggressiivisen ja leikkisän persoonallisuuden ja kertoi näille ominaisia käyttäytymistapoja sekä toimivia koulutusmenetelmiä. Hevosen persoonallisuuden tunnistaminen ja huomioiminen koulutuksessa on tärkeää, jotta yhteistyö hevosen ja ihmisen välillä on toimivaa. Esimerkiksi passiivinen hevonen voi lannistua helposti, eikä eläin tarjoa erilaisia vaihtoehtoja tilanteiden ratkaisemiseksi, toisin kuin aktiivisemmat hevoset.


Krista Tirronen
Projektiasiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Hyvönen
TKI-asiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Hingunniemen hevoskasvatuspäivä osa 1: Hevosen luonne ja sen arvioiminen

Huhtikuun alussa 2022 Kiuruvedellä lanseerattiin uusi tapahtuma nimeltä Hingunniemen hevoskasvatuspäivä. Tapahtumassa välitetään ajankohtaista hevosalan tietoa ja opitaan hevoskasvatuksen teemoista käytännönläheisesti, kuten esimerkiksi tällä kertaa hevosten liikkeiden arvioimisesta maneesiympäristössä. Hevoskasvatuspäivän oleellisena tavoitteena on, että kasvattajat pääsevät kohtaamaan ja keskustelemaan hevoskasvatuksen eri teemoista. Ensimmäisen Hingunniemen hevoskasvatuspäivän teemana olivat hevosen luonne jalostuksen näkökulmasta sekä varsojen erilaiset vieroituskäytänteet. Moni hevoskasvattajien tapahtumista järjestetään eteläisemmässä Suomessa, joten Ylä-Savossa pidettävä tapahtuma on erittäin tervetullut erityisesti pohjoisemmille hevoskasvattajille ja kasvatuksesta kiinnostuneille. Hevoskasvatuspäivän järjesti Maatila 2030 -hanke. Tapahtuma tullaan järjestämään tulevaisuudessa vuosittain.

Hevoskasvatuspäivän aloittivat hevoskasvattaja ja näyttelytuomari Katja Kannisto sekä suomenhevoskasvattaja ja agronomi Toini Immonen. He luennoivat hevosten luonteesta ja sen arvioimisesta. Hevosen luonteen muodostavat niin perinnölliset, kuin ulkoisetkin tekijät.  Luonnetta voidaan arvioida monin erilaisin termein, ja termejä voidaan myös tulkita hieman eri tavalla. Se, onko esimerkiksi vireys luonteenpiirteenä positiivinen vai negatiivinen asia, riippuu muun muassa hevosen käyttötarkoituksesta, johon se on jalostettu.

Katja Kannisto (vas.) ja Toini Immonen luennoimassa Hingunniemen hevoskasvatuspäivässä. (Kuva: Krista Tirronen)

Hevosen luonnetta on arvioitu kautta aikojen käyttökokeissa. Niissä saadaan arvosteltua luonnetta ja ominaisuuksia, jotka on saavutettu koulutuksen ja koulutettavuuden avulla. Katja oli listannut hevosten luonnearvioita, mistä hahmottui, kuinka luonteen arvioiminen on muuttunut ajan saatossa. Esimerkiksi luonteenpiirteitä kuvaavat termit ovat jonkin verran monipuolistuneet 2000-luvun puolella.

Katja ja Toini esittelivät jalostustavoitteissa esiintyviä luonnetermejä niin juoksijoille kuin ratsuhevosillekin. Luennolla käytiin läpi luonteen arvioimista käyttökokeissa. On tärkeää muistaa, että hevosen luonnetta punnitaan koko jalostusarvostelutilaisuuden ajan eikä ainoastaan silloin, kun hevosta ajetaan tai ratsastetaan. Luonne arvioidaan sanallisesti sekä pistein, joista alhaisin on 4 (hylätty) ja korkein 10 (kiitettävä). Toini muistutti, että vaikka arvosana 7 (hyvänpuoleinen) mielletään usein huonoksi, se on kuitenkin hyvä arvosana ja siihen voi olla tyytyväinen.

Myös paneelikeskustelussa käytiin läpi hevosen luonnetta kasvatustyössä. Panelisteina toimivat Toini Immosen ja Katja Kanniston lisäksi menestyneet hevoskasvattajat Mikko Väisänen, Petra Rantala ja Elina Jääskelä sekä eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Anna-Mari Olbricht. Paneelikeskustelun juontajana oli Ylä-Savon ammattiopiston opettaja ja hankeasiantuntija Jenna Hartojoki, shetlanninponikasvattaja hänkin. Panelistit kertoivat kokemuksiaan luonteen tärkeydestä ja sen huomioimisesta kasvatustyössä. On oleellista pohtia, millaiseen käyttötarkoitukseen hevosia tai poneja halutaan kasvattaa. Lasten ja nuorten käsiteltäviksi tarkoitetut ponit eivät voi olla luonteeltaan samanlaisia kuin esimerkiksi kilpailevat hevoset. Lasten ja nuorten käyttöön jalostettavien ponien toivotaan olevan sopeutuvaisia ja helposti käsiteltäviä.

Paneelikeskustelu, vasemmalta oikealle juontaja Jenna Hartojoki sekä panelistit Elina Jääskelä, Anna-Mari Olbricht, Mikko Väisänen, Petra Rantala, Katja Kannisto ja Toini Immonen. (Kuva: Krista Tirronen)

Jääskelä kommentoi, että hän huomioi luonteenpiirteet myös ponin myyntitilanteessa. Hän haluaa, että oikeanlainen poni menee oikeanlaiseen perheeseen. Rantala puolestaan arvostaa kisahevosen voittoprosenttia, sillä se kertoo suoritusvahvuudesta ja työnteon moraalista. Moni panelisteista toivoi, että hevonen on luonteeltaan nöyrä ja hevoselta löytyy palveluhalukkuutta, oli kyseessä sitten ratsu tai ravuri. Hevoskasvattajalle on aina jännittävää, millainen varsasta tulee. Kaikki hevoset ovat yksilöinä erilaisia. Mikäli oreilla tai tammoilla on jo jälkeläisiä, niistä voidaan päätellä, mitä ominaisuuksia kyseiset yksilöt periyttävät.


Krista Tirronen
Projektiasiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaisa Hyvönen
TKI-asiantuntija, luonnonvara-ala
Savonia-ammattikorkeakoulu