Tekstiilikuiduista pikseleihin – Vaatteiden 3D-mallinnus avaa uusia väyliä muodin suunnitteluprosesseille

Asu kuvattuna edestä, sivulta ja takaa

Valmis ORIGIN -mallisto digitaalisesti 3D -mallinnettuna. Mallinnukset ja kuvat Jenni Kemppainen ja Iida Pitkänen, 2021

Digitaalisten vaatteiden hyödyntäminen osana vaatemalliston tuotekehitystä

Virtuaalivaatteet ovat tulleet osaksi useiden muotitalojen prosesseja ja he käyttävät digitaalisia mallikappaleita korvaamaan perinteiset mallikappaleet. 3D-mallinnetut tuotteet ovat hyvin realistisia ja ne saadaan nopeasti visualisoitua. Yritykset hyödyntävät 3D-mallinnettuja tuotekuvia markkinoinnissaan sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja myymälöissä. Vaatteiden 3D-mallinnuksen suosio kasvaa jatkuvasti, sillä tämä on yrityksille kustannustehokasta ja materiaalien näkökulmasta vastuullisempaa. (POF 2021, STJM 2019.)

“TAHDOMME OLLA OSANA VIRTUAALIMUODIN TULEVAISUUTTA JA SEN KEHITYSTÄ”

Jenni Kemppainen ja Iida Pitkänen, 2021

Vaatteiden 3D-mallinnukseen voi käyttää ohjelmia kuten VStitcher, CLO 3D ja Marvelous Designer. (Browzwear 2021, CLO Virtual Fashion 2021a, CLO Virtual Fashion 2021b.) Ohjelmistoissa digitoiduista kaavoista ommellaan vaatteet kuten reaalimaailmassa ja vaatteet sovitetaan avattaren päälle. Virtuaalikankaiden ominaisuudet jäljittelevät oikeiden kankaiden ominaisuuksia ja näitä voidaan säätää mallinnuskohtaisesti sopiviksi. Usein mallinnusohjelmissa on mahdollisuus myös luoda avattarille poseerauksia ja animaatioita, joilla mallinnettuja vaatteita voidaan havainnoida paremmin.
3D-tuotteita voidaan käyttää myös virtuaalisissa sovituskopeissa tai pelimaailmoissa avattarilla. 3D-skannauksella voidaan luoda omien mittojen mukainen avatar, jolloin virtuaalivaatteita voidaan sovittaa suoraan verkkokaupassa. Tällä hetkellä digivaatteiden maailmassa ovat pinnalla NFT- asut. NFT:t ovat digitaalisten tuotteiden aitoustodistuksia, joilla virtuaalisten tuotteiden kuten musiikin, taiteen tai digivaatteiden omistajuus on merkitty lohkoketjuun (STJM 2021).

MEM & Paula Malleus yhteistyöprojekti: 3D- mallinnus upcycling-tuotteissa

Tulevaisuuden vaatetusmuotoilijat Iida Pitkänen ja Jenni Kemppainen tekivät yhteistyöprojektin Remake Ekodesign Oy:n yrittäjä, ompelija- ja mallimestari Paula Malleuksen kanssa. Iida ja Jenni 3D-mallinsivat Malleuksen MEM-upcyclingmerkin uuden ORIGIN -malliston tuotteita CLO3D -ohjemistolla. Toteutetut 3D-mallit tulivat osaksi ORIGIN -malliston asujen tuotekortteja Weecosin verkkokauppaan. ORIGIN -mallisto koostuu erilaisista kierrätetystä farkusta valmistetuista tuotteista, jotka valmistetaan tilauksesta. ORIGIN on MEM -merkin seitsemäs ja toinen digitaalisesti vahvistettu mallisto.
Yhteistyöprojektin lopuksi Malleusta haastateltiin 3D-mallinnukseen liittyen. Hän kertoi näkevänsä 3D-mallinnuksessa monenlaisia mahdollisuuksia tuotteen markkinoinnin ja myynnin tarkoituksiin, sekä mahdolliseen digitaaliseen myyntiin. Lisäksi hän pohti voisiko 3D-mallinnus helpottaa ja varmentaa suunnittelun sekä mallisuunnittelun eri vaiheita, jolloin useiden mallikappaleiden valmistukselle ei olisi tarvetta. “Voidaan siis korvata yksi tuotteistuksen vaihe, joka kuluttaa paljon luonnonvaroja”, Malleus täsmentää.

Projektissa käytettiin CLO3D-ohjelmaa. Mallinnukset ja kuvat Jenni Kemppainen ja Iida Pitkänen, 2021

Malleus totesi 3D-mallinnuksessa olevan tärkeää, että mallintajalla on osaamista ja ymmärrystä kaavojen muokkauksesta, jotta suunnittelijan ja mallintajan yhteistyö sujuisi saumattomasti. Tärkeää olisi myös ottaa huomioon mihin lopullinen 3D-mallinnus on tulossa, riittääkö yksikertaistettu versio tuotekorttiin vai tulisiko mallinnuksen olla realistisempi esim. myyntikäyttöön. Malleus pohti, että kuluttajalle vaatteiden 3D-mallinnukset ovat tällä hetkellä vain visuaalinen etu, mutta tekniikan kehittyessä ja virtuaalisen sovituksen yleistyessä sen merkitys muuttuu.
3D-mallinnusten kustannuksista keskusteltaessa Malleus pohti kontekstin vaikutusta hintaan, mihin tilaaja itse haluaa kustannukset sitoa, ovatko ne esimerkiksi osa myyntiä ja markkinointia. Hän toteaakin, että projektin määrä, laatu ja kohde määrittelevät hintaa. “Mallinnuksen hinta tulee osaksi tuotteen kokonaishintarakennetta ja näin ollen tilaaja kulloisessakin tilanteessa arvioi sitä, pysyykö kustannusrakenne tuotteen takana kilpailukykyisenä”, Malleus toteaa.
Malleus toivoi, että 3D-mallinnuksesta järjestettäisiin kursseja, jotka olisivat helposti kaikkien kiinnostuneiden saavutettavissa. “Pienyrittäjät saattaisivat olla valmiita maksamaan esim. Avoimen amk:n 3D-mallinnuskursseista”, Malleus pohti.
Muotoilijat Iida Pitkänen ja Jenni Kemppainen kokivat oppineensa paljon projektista. “Projekti oli ainutlaatuinen kosketus yhteistyöhön alan ammattilaisen kanssa ja tarjosi paljon näkemyksiä muodin kiertotaloudesta. Tulevaisuudessa 3D-mallinnetut vaatteet vakiintuvat suunnittelutyökaluina ja tukevat nykyisiä prosesseja. Tahdomme olla osana virtuaalimuodin tulevaisuutta ja sen kehitystä.”
MEM:in ORIGIN -mallistoon voit tutustua lisää täältä:
https://www.membypaulamalleus.com/origin.html

Mallinnus ja videointi. Jenni Kemppainen ja Iida Pitkänen, 2021

Lähteet:

Browzwear. 2021. Vstitcher. Verkkosivusto:
https://browzwear.com/products/v-stitcher/ [Viitattu: 17.5.2021]
CLO Virtual Fashion. 2021a. Verkkosivusto:
https://www.clo3d.com/ [Viitattu: 17.7.2021]
CLO Virtual Fashion. 2021b. Marvelous Designer. Verkkosivusto:
https://www.marvelousdesigner.com/ [15.7.2021]
POF. 16.1.2019. 3D-mallinnus näkyy jo kaikkialla. Verkkojulkaisu:
https://pofvisuals.fi/3d-mallinnus-nakyy-jo-kaikkialla/ [Viitattu: 15.7.2021]
Suomen Tekstiili & Muoti. 2021. Suomalainen Kerry Murphy pyörittää maailman ensimmäistä digitaalista muotitaloa –ja kysyntää riittää. Fablehti.fi. Verkkojulkaisu: https://www.fablehti.fi/digitaalinen-muoti/ [Viitattu: 2.7.2021.]

 Kirjoittajat: Jenni Kemppainen ja Iida Pitkänen, 13.8.2021 (Edit. Sirpa Ryynänen 6.9.2021)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *