Tulevaisuuden työpajassa ennakoitiin kuluttajan tarpeita megatrendien avulla

Työpajassa käytiin keskustelua siitä, miten ihmiset voisivat suhtautua personoituun tuote- ja palvelukokemukseen? Valokuva: Jouni Silfver 2021

Kirjottajat: Hanna Ahokas ja Laura Pakarinen / Savonia-ammattikorkeakoulu

Tulevaisuudenkonseptit työpajassa 23.9.2021 pohdimme: millainen on tulevaisuuden kuluttaja ja opimme tulevaisuusajattelua sekä tulevaisuustyön menetelmiä. Tulevaisuuden pohtiminen herätti paljon hyviä ajatuksia ja keskusteluja siitä kuinka eri megatrendit vaikuttavat tulevaisuudessa elämäämme ja voimmeko nyt jo vaikuttaa niihin?

Tulevaisuus näyttäytyy erittäin monimutkaisena, mutta sitä voidaan ennakoida. Tulevaisuuden näkeminen ja näkyväksi tekeminen on välttämätöntä tulevaisuutta koskevien päätösten ja muutoksen tekemisen kannalta. Tarvitsemme visioida ja visualisoida tulevaisuutta, jotta voimme tehdä oikeita päätöksiä tänään huomista varten.

Millainen on tulevaisuuden kuluttaja? -työpaja toteutettiin yhdessä Visioivan konseptimuotoilun opiskelijoiden kanssa. Tapahtuman fasilitoivat Savonia-ammattikorkeakoulun muotoilun opettajat Antti Kares & Hannu Autti.

Ajatuksemme tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme nykyhetkessä. Siksi erilaisten tulevaisuusoletusten haastaminen on tärkeää.”

– Sitra

Tulevaisuustyön pohjana ovat tulevaisuuteen ulottuvat megatrendit

Työpajassa opittiin käyttämään PESTEC -työkalua tulevaisuuden kuluttajan arvojen ja tarpeiden ymmärtämisessä. PESTEC on kokonaisvaltainen työkalu tulevaisuuden signaalien ja skenaariopolkujen kartoittamiseen. Menetelmän avulla kokosimme joukon ihmisten ajatuksia, tekoja ja tunteita, jotka jakaantuivat poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, ekologisiin ja kulttuurisiin liiketoimintaan vaikuttaviin muutostekijöihin.

Työn pohjana toimivat tulevaisuuteen ulottuvat megatrendit, joiden kautta PESTEC -taulukkoa lähdettiin johtamaan. Megatrendien pohjalta voidaan muodostaa muuttujia, jotka kytkeytyvät elämän eri osa alueisiin. Työpajassa näitä megatrendejä olivat: ekologisella jälleenrakentamisella on kiire, väestö ikääntyy ja monimuotoistuu, verkostomainen valta voimistuu, teknologia sulautuu kaikkeen ja talousjärjestelmä etsii suuntaansa (Sitra). Näiden lisäksi nostettiin mukaan Elina Hiltusen (2020) kirjassaan Tulossa huomenna esittämä siirtymä fossiilisista polttoaineista sähköön ja tekoälyyn. VTT:n ja Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n tekstiilialan tulevaisuuden tiekartasta 2035 poimittiin mukaan keskeiset trendit: personoitu kokemus, kestävyys ja vastuullisuus, sekä tietämyspohjaisuus.

Megatrendit ovat yhteiskuntaa laajasti läpileikkaavia kehityskulkuja ja muutostekijöitä, jotka vaikuttavat tulevaisuutemme.

Millainen on tulevaisuuden kuluttaja?

Näkökulmia kuluttamisen ja ihmisten tarpeiden muutostekijöihin nousi esiin valtava määrä kuudessa eri kategoriassa. Näistä esimerkkinä muutamia: Mitäs jos kasvanut äänestäjien ryhmä äänestää vanhoillisten ajattelutapojensa mukaisesti? Seuraako tästä epävakautta ja protesteja, koska liberaalit kokevat, että maailma tarvitsee muutosta? Entä jos tästä johtuen poliittisen lobbaamisen merkitys kasvaa ja se tuleekin osaksi brändimarkkinointia? Mitäs jos maahanmuuttajat tuovat mukanaan omaa kulttuuriperimäänsä eivätkä sulaudu kantaväestön muotiin? Seuraako siitä markkinoiden muuttuminen niin että tuotteet ja palvelut tarjoillaan myös etnisyyden mukaan. Mitäs jos virtuaalisuunnittelu- ja muoti vähentää turhaa kuluttamista? Muuttaako virtuaalimuoti käsitystä itsestä ja omasta identiteetistä, kun virtuaaliminällä voi olla täysin uusia tarpeita? 

Maailma on pienentynyt. Paikalliset tapahtumat vaikuttavat välittömästi globaalisti.”

– reaktio, kulttuurinen muutostekijä: teknologia muuttaa kulttuuria 

Tulevaisuuden kuluttajien arvojen ja tarpeiden kiteyttäminen ja niiden pohjalta luotujen konseptien kehittäminen jatkuu Visioivan konseptimuotoilun opintojaksolla syksyn aikana. Työpajassa luodusta PESTEC -taulukosta opiskelijat johtavat erilaisia skenaariopolkuja, joiden pohjalta muotoillaan ja visualisoidaan potentiaalisia tuote- ja palveluskenaarioita. Tulevat konseptit esitellään Digital & Circular Fashion House –hankkeen blogissa. Mielenkiinnolla odotamme mitä tuleman pitää.

Yhteinen työskentely jatkuu seuraavassa tulevaisuustyöpajassa 28.10.2021

Seuraavan tulevaisuustyöpajan aiheena on: Millaisia ovat tulevaisuuden kuluttajien uudet tuote- ja palvelutarpeet? Työpajassa opitaan tulevaisuusajattelua ja tulevaisuustyön menetelmiä. Myös tämä työpaja toteutetaan yhdessä Visioivan konseptimuotoilun opiskelijoiden kanssa ensimmäisessä työpajassa syntyneiden skenaariopolkuja hyödyntäen. Pajassa opimme ideoimaan tulevaisuuden konsepteja. Menetelmänä käytetään kuvakäsikirjoitusta ja abstraktion tasoja. 

Koulutus tapahtuu Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Microkatu 1, 70210 Kuopio, luokassa Mic-B5014 tai etänä Zoomin välityksellä. Tapahtumaan mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan viimeistään maanantaihin 25.10.2021 mennessä. 

Tapahtuman ilmoittautumislinkki: 

https://forms.gle/Jny9Nqys5mgpDAUdA

WEBINAARI – Kuvakäsikirjoitus tulevaisuuden ennakoinnissa 14.10.2021 klo 9:00-10:00

Ennen seuraava tulevaisuuspajaa Savonia-ammattikorkeakoulun teollisen muotoilun lehtori Jouni Silfver johdattaa meidät skenaariotyöskentelyn hyötyihin yritystoiminnassa. Jouni opastaa tulevaisuuden ennakoinnissa käytettävään kuvakäsikirjoitus -visualisointimenetelmään. 

Lämpimästi tervetuloa!

https://digitalcircularfashion.savonia.fi/event/webinaari-kuvakasikirjoitus-tulevaisuuden-ennakoinnissa-14-10-2021-klo-900-1000/

Lähteet:  

Autti, Hannu & Kares, Antti 2021. Työpajan alustus. SAVONIA Tulevaisuustyö tekstiili- ja muotialalla Itä-Suomessa  

Sitra. Tulevaisuustaajuus. https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/  

Lue lisää aiheesta: https://www.sitra.fi/teemat/ennakointi/ 

VTT tiekartta tekstiiliala 2035: https://cris.vtt.fi/en/publications/finland-as-a-forerunner-in-sustainable-and-knowledge-based-textil Katso video: https://youtu.be/F-O63uUvBU8 15 min.

@digitalcircularfashion

@savoniamuotoilu

@savonia_fashion

@savoniaamk

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *