Yhdessä Luova Farmi-työpaja osoitti yhteistyön voiman

D&C -hankkeen toisen työpaketin eli Minifactorin ensimmäisessä Yhdessä Luova Farmi-työpajassa 30.9.2021 pohdittiin, mikä on minun ja verkostoni rooli avoimessa ekosysteemissä ja mitä yhteistä arvoa tuotamme kuluttajille.

Kirjoittajat: Tuotekehitys ja tuotantoverkostot-kurssin opiskelijat: Emilia Lievonen, Jenni Kemppainen ja Marjo Sneck/ Savonia-ammattikorkeakoulu (Edi.t Laura Pakarinen)

Savonian Microkadun kampuksella sekä zoomin kautta etäyhteydellä toteutetussa tilaisuudessa oli mukana kiertotalousajattelusta innostunut joukko opiskelijoita tuotekehitys ja tuotantoverkostot –opintojaksolta, muotisuunnittelijoita ja yrittäjiä Itä-Suomen alueelta. Tilaisuuden fasilitoijina toimivat hankkeen harjoittelijat Hanna Ahokas ja Outi Paldanius. 

Työpajassa kartoittettiin omaa ja verkoston roolia aluellisen toimintaverkoston osana. Kuva: Outi Paldanius (2021)

Pohdimme työpajan ensimmäisessä osiossa Itä-Suomen tekstiili- ja muotialan yritysten ominaisuuksia ja omaa sekä verkoston roolia neljän eri teeman sisällä: hiilineutraalius, vastuullisuus, vaikutus alueen ihmisiin, kulttuuriin, luontoon ja ympäristöön sekä kiertotalous ja digitaalinen liiketoiminta. Aikaa ideointiin oli rajattu määrä, joten ajatuksia ja ideoita jaettiin melko ripeästi ja vapaamuotoisesti. 

Oman hiilijalanjäljen tiedostaminen ja sen pienentäminen omilla valinnoilla

Tahtotila on toimia vastuuLlisesti

Tärkeitä nousseita ajatuksia olivat muun muassa oman hiilijalanjäljen tiedostaminen ja sen pienentäminen omilla valinnoilla, 3D-ohjelmien käyttö ja hyödyntäminen, kestävyys ja ekologisuus, suomalainen tuotanto, kuluttajan mahdollisuus osallistua suunnitteluun, kierrätys, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen sekä tahto toimia vastuullisesti. 

Työskentelyalusta täyttyi ripeään tahtiin muistilapuista. Valokuva: Jenni Kemppainen 2021

Uusi alku on uusi yhteinen liiketoiminta – mitäs jos meillä olisi itäsuomalaisen muodin oma brändi?

Yhdessä Luovan Farmin työpajan toisessa osiossa pääroolissa oli asiakas. Kuinka tuotamme arvoa yhdessä kuluttajille? Millainen ekosysteemi palvelee tulevaisuuden kuluttajan arvoja ja tarpeita? Kaiken pohjana on tietenkin hiilineutraali kädenjälki, jonka eräitä osa-alueita tarkastelimme. Mitä hyötyjä ja millaisia palveluita asiakas saa, ja mitkä olisivat ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin? Ennen kaikkea mietinnässä oli myös tärkeä kysymys: Mitä tarvitsee tehdä, jotta uusi arvoverkko toimii? Mietinnän pohjaksi kartoitimme asiakkaan tarpeita, ongelmia, tavoitteita ja päämääriä. 

Esille nousi myös samankaltaisia, tärkeitä asioita kuin ensimmäisessäkin osiossa, kuten kierrätyksen, kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmat. Näiden lisäksi tuotteen elinkaaritietojen näkyminen kuluttajalle sekä hintataso välittyivät haasteina. Saatiinpa aikaan myös uusia ratkaisuideoita, kuten koulun ja muiden toimijoiden yhteiset tilaisuudet ja näytökset, luovat aamukahvit ja uudenlaisen yhteistyön, kuten uuden yhteisöllisen itäsuomalaisen liiketoimintamallin ja brändin rakentaminen. Itä-Suomen alueen elilnvoimaisuustekijänä pidettiin lähituotantoa ja sen mahdollistamista. Tämän myötä asiakkaan yhteenkuuluvuus ja kiinnittyminen omaan alueeseen koettiin kasvavan ja tuottavan merkityksellisyyttä. 

Yhteisöllisyys ja kiinnittyminen omaan alueeseen kasvaa
ja tätä kautta koemme merkityksellisyyttä

Materiaalit ja valmistus lähialueella

Pajan toisessa osiossa mietittiin mitä yhteistä arvoa tuotamme kuluttajalle alueellisessa ja avoimessa ekosysteemeissä. Valokuva: Outi Paldanius 2021

Yhdessä Luova Farmi -työpaja osoitti yhteistyössä olevan voimaa. Lyhyessä ajassa yhteiskehittämisen menetelmin saimme aikaan paljon ratkaisuehdotuksia haasteisiin, niin fyysiselle kuin virtuaalisellekin työskentelyalustalle hybridi toteutus toimi hienosti, toinen ryhmä työskenteli etänä ja toinen läsnä. Keskustelulle ja ideoinnille ei olisi tahtonut tulla loppua ilman fasilitoijien, Hannan ja Outin, taidokasta ja napakkaa ohjausta. Ja mikä tärkeintä, syntyi uusia kohtaamisia eri toimijoiden välillä sekä kytkösten alkuja Itä-Suomalaiseen yhteiseen verkostoomme. Tämän pohjalta on hyvä jatkaa! 

Avoimet ekosysteemit ovat uusi keino luoda arvoa asiakkaille, yrityksille ja kumppaneille

Sitra

Lue lisää avoimista ekosysteemeistä:

Avoimet ekosysteemit ovat uusi keino luoda arvoa asiakkaille, yrityksille ja kumppaneille.

https://www.sitra.fi/artikkelit/avoimet-ekosysteemit-uusi-keino-luoda-arvoa-asiakkaille-yrityksille-ja-kumppaneille/

Yhdessä Luova Farmi- pieni sanakirja

AVOIN EKOSYSTEEMI Toimintamalli sopii yrityksille, jotka ovat valmiita siirtymään seuraavaan vaiheeseen arvontuotantologiikassaan ja jotka hyväksyvät ajatuksen ”kaikkea ei tarvitse tehdä yksin ja itse. (Sitra)

DIGITAALISET RATKAISUT digitaalisiin teknologioita hyödyntävät toimintatavat, strategiat ja liiketoimintamallit

HIILIJALANJÄLKI kuvaa ihmisen omalla toiminnallaan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä

HIILIKÄDENJÄLKI kuvaa tuotteen, palvelun tai prosessin tuottamaa ilmastohyötyä sen käyttäjälle, eli käyttäjä pystyy tuotteen, palvelun tai prosessin avulla pienentämään omaa hiilijalanjälkeään

HIILINEUTRAALI tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin sitä pystytään sitomaan metsään, maaperään, mereen jne.

KESTÄVÄKEHITYS on ohjattua jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka tarkoituksena on turvata hyvän elämisen mahdollisuus nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävään kehitykseen sisältyy taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

KIERTOTALOUS talousmalli, jossa kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen omistamisen sijaan. Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat mm. jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys.

TIEKARTTA on etenemissuunnitelma, joka kuvaa jonkin asian etenemistä nykyhetkestä ja tulevaisuuteen askel askeleelta kohti haluttua päämäärää

VASTUULLISUUS vastuullisessa toiminnassa huomioidaan suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Toiminta perustuu arvoihin ja arvohierarkiaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *