Onko vaatteiden 3D-mallintaminen osana tuotekehitystä uusi normaali?

Opiskelijat Sanna Vainikainen, Ruut Matilainen, Daniil Molodichenko ja Elmeri Lehtomäki saivat mallinnettavaksi Dimex+ Scuba Collegen. Projektissa he tutustuivat yhdessä Clo3d -ohjelman käyttämiseen ja hyödyntämiseen. Yksityiskohtien mallintamisessa he hyödynsivät Rhinoceros 3D –ohjelmaa. Materiaalien digitointi 3D –muotoon toteutettiin Vizoo xTex –skannerilla ja Browzwearin materiaalianalysoijalla. Lisäksi opiskelijat hyödynsivät animaatio-osaamistaan esitellessään mallintamaansa vaatetta erilaisissa työliikkeissä (kts. videot blogin lopussa). On tärkeää miltä tuote näyttää hengarissa. Kaupallinen toteutus – super! -kommentoi Tuire Krogerus Dimex Oy:stä.

Muodin teknologian opinnoissa lukukaudella 2021-2022 työelämälähtöisenä studioprojektin aiheena oli Dimex Oy:n tuotteiden 3D-mallintamisen demoaminen. Projektissa mallinnettiin neljä Kaisa Valtakarin (Studioks Oy) suunnittelemaa ja Assi Moilasen (Kaavapalvelu Oy) kaavoittamaa Dimex+ tuotetta. Oppimisprojekti nivoutui Digital & Circular Fashion House -hankkeen koulutuksellisiin kehittämistehtäviin opintojaksoyhteistyönä. 

Kirjoittajat: Laura Pakarinen & Sirpa Ryynänen, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Opiskelijoiden oppistavoitteena tuotekehitysprojektissa oli kehittää 3D-mallinnustaitoja, testata 3D-mallinnusohjelmien käyttöä osana Dimex Oy:n tuotekehitysprosessia, toimia ammatillisessa työryhmässä ja pohtia digitaalisen suunnittelun mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyöyritysten, hanketoimijoiden ja opiskelijoiden kanssa yhdessä. Blogikirjoitukseen on koostettu oppijoiden pohdintaa yritysyhteistyöstä. Opiskelijat tutustuivat yrityksen tuotekehitykseen 3D:n näkökulmasta ja oppivat mallintamista ammatillisessa työryhmässä (suunnittelija, mallimestari ja brändi/valmistaja) aidossa työelämäyhteydessä ja -ympäristössä. 

Projektimme oli mielenkiintoinen ja toi hyvin esille kuinka korkeatasoista vaatesuunnittelun koulutusta saa Savonia-ammattikorkeakoulussa!

Kaisa Valtakari, suunnittelija, studioks oy

Tuire Krogerusen mielestä 3D-mallinnus voi tuoda tukea jokapäiväiseen tuotekehitykseen nopeuttaen prosessia, vähentäen tehtyjä näytekappaleita vaatteista ja niiden lähettelyä “sinne tänne”. 3D-tuotekuvaa voi tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti, joka auttaa hahmottamaan mm. saumojen paikkoja sekä tekemään päätöksiä prosessin aikana. Tuote pitää 3D-kaavoittaa ennen kuin sen voidaan 3D-mallintaa, ja tässä siirtymässä nykyisin käytössä oleva tapa 2D-kaavoittaa hidastaa 3D-työkalujen käyttöönottoa. 3D-suunnittelussa on tulevaisuus ja joissain vaiheessa siihen tulee siirtyä, jotta näytteiden määrää voidaan vähentää. 3D-tuotekuva on niin paljon enemmän kuin 2D-piirros ja liikkuvat 3D-tuotemallinnukset ovat super, lisää Kaisa Valtakari. Mallimestari Assi Moilasen mukaan 3D-mallintaminen auttoi hahmottamaan ja hiomaan 2D-protokaavoja oikean muotoiseksi, oli sitten kyseessä sauman siirto tai kaaren muodon hiominen. Mallimestarin, suunnittelijan ja opiskelijoiden välillä käytiin paljon keskustelua tuotteen fyysisen toteutuksen (rakenneratkaisut ja ompelutekniikka) sekä Clo3D-toteutuksen eroista ja haasteista.

Muodin teknologian -opinnoissa muotoilun opiskelijoiden Anna Lollin, Sanni Järvisen, Sahra Abokorin ja Emmi Koposen tehtävänä oli 3D-mallintaa Dimex+ naisten malliston lyhyt huppari kahdelle eri kokoiselle avatarelle. Mallintaminen toteutettiin Clo3D-ohjelmalla, jonka käyttöä opiskelijat opettelivat opintojen aikana. Opiskelijatiimi skannasi ja muutti kankaat 3D-materiaaliksi Vizoo ja Browzwear teknologian avulla. Tiimi pääsi myös mittaamaan ja selvittämään kankaan ominaisuuksia Fabric Analyzer (FAB) laitteella.

Ajatuksia 3D-mallintamisesta freelancer -suunnittelijan näkökulmasta: Kaisa Valtakari 

Projektimme oli mielenkiintoinen ja toi hyvin esille kuinka korkeatasoista vaatesuunnittelun koulutusta saa Savonia-ammattikorkeakoulussa!  

Kaisan mielestä projektin tavoitteet toteutuivat hyvin. Opiskelijat tekivät korkealuokkaiset esitykset neljästä hänen suunnittelemistaan DIMEX+ tuotteista. Erityisesti Revontuli-painokuosi oli hienosti toteutettu jatkuvana kuosina (kts kuva alla).  

Kaisa toimii freelancer-suunnittelijana eri asiakkaille. Suunnittelijan työ alkaa toimeksiannosta, joka on erittäin tärkeä osa työnkulkua, mitä, kenelle ja miten. Brändin henki, se mitä brändi viestii, ohjaa suunniteltavien tuotteiden visuaalista ulkonäköä. Alussa on myös tiedettävä suunniteltavien mallien tavoitehintatasot ja hahmotettava yrityksen kilpailijat.  

Kaisa suunnittelee tuotteet ja etsii yrityksille testattuja materiaaleja. Techpack -tuoteohjeistusten laatiminen ja mallikappaleiden kommentointi kuuluvat usein myös suunnittelijan työtehtäviini. Vaatteiden kaavoitus on joko malliston tilaajalla itsellään tai tuotantopaikka piirtää 2D-kaavat. Suunnitelmat, 2D-kaavat ja techpack lähetetään valmistajalle tuotteiden hinnoittelua varten ja tämän jälkeen alkaa protojen valmistaminen. Usein joudutaan tekemään 2-3 protoa ennen kuin tuote on tuotantokunnossa. Jos alusta lähtien tuotteet suunniteltaisiin 3D-ohjelmalla, ne sovitettaisiin ja tarkasteltaisiin avatarien päällä puettuna, säästettäisiin turhien protojen lähettelyltä. Tuotteiden ennakkomyyntikin voisi tapahtua 3D-mallien avulla. 

Projektin aikana selvisi, että protokaavat tulisi olla kaavoitettu suunnitelluista tuotteista 3D-mallintamista varten heti suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. Kaisa koki tämän hankalaksi, koska hän ei itse piirrä kaavoja. Hän pohtii, voisiko toimia yhteistyössä mallimestarin kanssa, jolloin protokaavat olisivat käytössä jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Clo3D-ohjemiston oppiminen vaatii paljon harjoittelua, jotta tulevaisuudessa myös kaavojen muokkaaminen olisi suunnittelijalle suunnitteluprosessia tukeva ja hyödyttävä taito. 

Mahdollisuuksia ja haasteita yhteistyöyritystyöhön ja 3D-mallintamiseen opiskelijoiden näkökulmasta:  

Clo3D -ohjelman käyttö oli meille kaikille vierasta. Vaatteen 3D -mallintaminen ja kaavojen digitoiminen oli opettavaista ja kiinnostavaa. Yksi keskeisimmistä asioista oli oppia mallintamaan ohjelmassa vaatteita. Opimme miten ommella vaatekappaleita, tehdä kaavoja, valita erilaisia materiaaleja sekä luoda tuotteelle yksityiskohtia. Koemme, että pääsemme kehittämään ja soveltamaan näitä taitoja jatkossa.  – Sanni Järvinen, Anna Lolli, Sahra Abokor ja Emmi Koponen 

Yritysprojekti oli kokonaisuudessaan hieno mahdollisuus päästä työskentelemään digitaalisen muodin parissa. Yritysprojekti oli meille hyvin antoisaa ja oppimisen kannalta merkittävä. Vuorovaikutus asiakkaan kanssa oli sujuvaa ja hyödyllistä koko projektin ajan. Asiakkaalta saimme tarvittaessa apua ongelmakohtiin. – Sanni Järvinen, Anna Lolli, Sahra Abokor ja Emmi Koponen 

Yritysprojekti oli mielenkiintoinen ja oli mukava tutustua virtuaalivaatteiden maailmaan. Pikkuhiljaa kun vaate hahmottui, huomasimme, kuinka iso merkitys tekemisellämme on. Ammattimaisesti tekeminen lisäsi hieman suorituspaineita, mutta saimme varmuutta tekemiseen projektin edetessä. Erityisesti meitä motivoi yhdessä oppiminen ja asiakastyön toteuttaminen. – Heini Putkuri, Atte Korhonen ja Liisa Nousiainen 

Savonia-amk:n muotoilun opiskelijat Heini Putkuri, Atte Korhonen, Allessandro Ciaranfi ja Liisa Nousiainen saivat haasteeksi Dimex+ -malliston topin ja malliston kuuluvan revontuli –printin muokkaamisen jatkuvaksi kuosiksi. Niin yritysten edustajien kuin opiskelijoiden mielestä yhdessä tekeminen ja oppiminen oli antoisaa.

Katso lisää tuotevideoita 3D-mallinnetuista Dimex+ -tuotteista:

https://www.youtube.com/shorts/wXPZFe_TTgY

https://youtube.com/shorts/hSEBhh63Epc?feature=share

Roosa Kumpulainen, Anna Morselli, Emmi Laitinen & Tekla Kokkonen tutustuivat Clo3D -ohjelmaan ja he pääsivät soveltamaan taitojaan Dimex Oy housujen demo-mallinnuksen. Erityisesti mielenkiintoiset yksityiskohdat, kuten vetoketjulliset taskut sekä näyttävät päälitikkaukset saivat tiimin innostumaan. Yritysprojektin aikana tutuksi tuli myös materiaalin digitointi niin ominaisuuksien kuin ulkonäönkin osalta. Housukankaan ominaisuuksien digitoimiseen tiimi testasi Browzwear-laitetta. Materiaalin 3D- visualisointiin varten tiimi opiskeli ja testasi Vizoon xTex-laitteen käyttöä, josta he laativat informatiivisen ohjeistuksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *