Tutkimusmatka malliston muotoilun ja muotiajattelun saloihin – Digitaalista muotia Satu Nisu Design:lle

Digital Fashion KÄÄNNE -konsepti Satu Nisu Designille. Suunnittelu ja 3D-mallinnus Allessandro Ciaranfi (2022).

Saimme mielenkiintoisen toimeksiannon: Satu Nisu Designin taidetekstiileistä suunniteltavan vaatemalliston. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa digitaalinen muotimallisto, jossa on käytetty Satu Nisu Design -tekstiiliä. Kuinka voisimme luoda uutta arvoa Satulle mallistollamme? Kuinka voisimme luoda kuluttajille lisäarvoa mallistolla? Opettelimme kurssilla muotiajattelua.

Kirjoittajat: Emmi Koponen, Sanna Vainikainen ja Atte Korhonen, Malliston muotoilun opiskelijat  / Toimitus ja editointi: Laura Pakarinen ja Sirpa Ryynänen, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Muotiajattelu luo vahvan pohjan luovalle prosessille ja bisnesajattelulle 

Malliston muotoilun opinnon tavoitteena oli oppia muotiajattelua, miksi tuotteita valmistetaan ja kenelle niitä oikein olemme suunnittelemassa? Tutustuimme empatiatyökaluihin, joilla pääsemme astumaan mahdollisen tulevan asiakkaan saappaisiin ja pohtimaan tuotteita käyttäjien näkökulmasta. Teimme trendianalyysejä mahdollisista tulevista väreistä, tekstuureista ja muotisuuntauksista. Sen lisäksi käytimme paljon aikaa siihen, että perehdyimme Satu Nisu Designin yritykseen ja brändiin. Millaista arvoa se tällä hetkellä luo asiakkaille ja mitkä ovat brändin omat arvot kaiken taustalla? Pääsimme sukeltamaan tutkimusmatkalle ja selvittelemään näitä asioita. Samalla pohdimme, kuinka voisimme itse suunnittelijoina viedä samoja arvoja suunnittelemamme KÄÄNNE-malliston taustalle vaikuttamaan.  

Pääsimme käytännössä vertailemaan, puhuuko yrityksen ulkokuori ja sisäiset asiat ja arvot samaa kieltä. Toisin sanoen teimme tutkimusta, miltä yritys näyttää ulkoapäin esimerkiksi eri some-kanavissa. Sen lisäksi pääsimme käymään vierailulla Satu Nisun liikehuoneella, näkemään ja kuulemaan prosessista sekä hänen tarinastaan häneltä yrittäjältä itseltään.   

Satu Nisu Designin yrittäjä, Satu, kertoi inspiroivan puheen lennokkaista visioistaan ja toiveistaan, mitä haluaisi meidän suunnittelemassa mallistossa olevan. Pääsimme myös tutustumaan ja vertailemaan eri kankaita. Saimme mukaamme kassillisen vaihtoehtoja, joita voisimme kokeilla ja yhdistellä tuotteisiin.  

Tavoitteena oli tehdä digitaalinen mallisto, mutta samalla kävimme pohdintaa siitä, miten fyysiset materiaalit ja tuotantoprosessi voisi kulkea siinä rinnalla. Pääsimme koululla digitoimaan Satun kankaita Vizoon xTex –materiaaliskannerin avulla digitaaliseen ympäristöön, joita testasimme 3D-mallinnuksiimme Clo3D-ohjelmalla.  

Loimme tekemiemme tutkimusten avulla brändille sopivan käyttäjäprofiilin ja tarinan malliston pohjalle. Mitä haluamme viestiä mallistollamme? Mitkä ovat mallistomme arvot? Näiden työvaiheiden pohjalta lähdimme ideoimaan ja suunnittelemaan miltä mallistomme tulisi näyttämään. Pyrimme ottamaan huomioon myös Satun toiveita. Suunnitteluvaiheeseen kuului 100 luonnoksen tuottaminen, joita lähdimme myöhemmin jatkojalostamaan ja kehittämään, jotta löytäisimme yhtenäisen ilmeen mallistolle, joka olisi lisäksi käytännössä toteutettavissa oleva. 

Projektin aikana pääsimme myös esittelemään Satulle digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia, joka hänelle oli aihealueena tuntemattomampi. Mitä jos voisitkin sovittaa nettikaupan tuotteita suoraan kotona itsesi päälle, digitaalisesti, ennen ostopäätöstä?  

Satu evästi opiskelijoita: Ajatelkaa asiakkaana Pariisin muotitaloja, ei vain Satu Nisu Designia. Digitaalisella muotimallistolla haluan valloittaa uusia kohderyhmiä.

Ei uskoisi, miten paljon ajatustyötä tuotteiden taustalle vaaditaan!

Suunnittelijat

Mallistoajattelu auttoi oivaltamaan, miten paljon ajatustyötä tuotteiden taakse tarvitaan

Suunnittelimme Satulle malliston, ei vain yksittäisiä tuotteita. Opimme, mitä mallistoajattelu on, sillä pääsimme vertailemaan suunnittelemiemme tuotteiden suhdetta toisiinsa. Mietimme, pystyykö niitä pukemaan yhdessä ja miten niiden valmistuskustannukset vaikuttavat tuotteiden määrään, ja miten tuotteiden kohderyhmä voisi olla mahdollisimman suunnitellun mukainen. 

Pääsimme oppimaan vastuullisuusajattelua, ja hyödynsimme työkaluja, joilla voimme ottaa huomioon mallistossa eri vastuullisuuden osa-alueita ja tehdä siten mallistosta kestävämmän. 

Ei uskoisi, miten paljon ajatustyötä tuotteiden taustalle vaaditaan! On mallistolakanaa, vastuullisuuden pohtimista, yrityksen arvoihin tutustumista ja sen miettimistä, miten asioita voisi tehdä yhteistyössä, miten tuotteiden tai toiminnan avulla saadaan tuotua lisäarvoa itselle ja samalla jollekulle toiselle?

Kommunikaation kautta käytäntöön

Projektin kuluessa kysymysten määrä kasvoi niin tiimimme kuin asiakkaan suunnalta. Pohdimme mallistomme tärkeimpiä kulmakiviä ja saimme ammatillista palautetta asiakkaaltamme, Satu Nisulta. Pyrimme sisällyttämään hänen arvomaailmansa projektiin. Sadun kokemus antoi uusia näkökulmia malliston luomiseen ja toi meille uusia näkökulmia ja vinkkejä projektin etenemiseen. Asiakkaan kritiikin kautta saimme myös muovattua malliston muotokieltä haluttuun suuntaan. Palautteen ja kommenttien saaminen projektin aikana oli meille arvokasta ja prosessin etenemisen kannalta tärkeää. Malliston suunnitteluvaiheiden esittelyt vaiheittain Satulle auttoivat sekä Satua, kuten myös meitä, hahmottamaan selvästi, mihin suuntaan olemme menossa. 

Projektin tekijän roolissa saimme myös tuotua esille uusia näkökulmia asiakkaallemme digitaalisen muodin ja malliston luomisen kannalta, jotka avarsivat asiakkaallemme digitaalisuuden potentiaalia. 

Projektin aikana opimme luomaan mallistokokonaisuutta digitaalisessa muodossa. Vaikka työskentelimme fyysisten näytteiden ja tekstiilien parissa, oli meidän tehtävänämme luoda lopputulos digitaalisessa muodossa. Haasteena oli tuoda fyysiset ominaisuudet tuotteista digitaalisen muotoon. Kuvatut digitaaliset materiaalit jäivät mallinnetussa vaatteessa litteiksi ja Satun tekstiileille ominaiset kolmiulotteiset muodot eivät toteutuneet, vielä. Ongelmat ja haasteet kuitenkin selätettiin keskustelemalla mahdollisuuksista ja keskittymällä tärkeimpiin ominaisuuksiin. Kenties tulevaisuudessa 3D-materiaalin haasteisiin löytyy enemmän ratkaisuja. Saimme luotua malliston, josta nousi tärkeimmät ja parhaimmat puolet vahvasti esille.  

Projekti oli meille suuri mahdollisuus oppia malliston suunnittelusta ja eri työvaiheista sen pohjalla. Koimme projektin olevan kaikin puolin opettavainen ja kasvattava kokemus. 

Satun mielestä mallistokokonaisuus on erittäin onnistunut. Hän rakastui heti hiidenkiven tarinaan malliston taustalla. Emmin ja Sannan suunnitteleman jakkupuvun Satu olisi halunnut heti käyttöön. Allessandron luoman digitaalisen asun hän pukisi vaikkapa Linnan Juhliin.

Illustrator tasokuvat ja luonnokset, Emmi Koponen 

Clo3D-mallinnokset, Sanna Vainikainen 

Esityksen graafinen ilme, Atte Korhonen 

Satu Nisu Design KÄÄNNE-malliston konseptikuvitusta. Suunnittelu Emmi Koponen ja Sanna Vainikainen, 3D-mallinnus Sanna Vainikainen (2022).

@satunisu @savonia_muotoilu @savonia_fashion @savonia_amk @digita_circular_fashion @vainikainendesign @designby3mmi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *