LUMOAVA – koruja ja muotia vaihtoehtoisista materiaaleista

Kuva: Opiskelijoiden suunnittelemat Lumoava -korumallistokonseptit ovat esillä Lumoavan vierailukeskuksessa huhtikuun 2023 loppuun saakka. Kuvassa vasemmalta: Tekla Kokkonen, Sanni Järvinen, Janna Partanen ja Lauri Turunen. Valokuva: Tekla Kokkonen, 2023.

Malliston muotoilu on keskeinen osa koru- ja vaatetussuunnittelijan työnkuvaa ja ammattitaitoa. Joka vuosi toteutettavalla opintojaksolla on aina mukana aito työelämäyhteys ja yritys. Yhteistyökumppanina ja suunnittelutehtävän toimeksiantajana toimi 2022 kevään toteutuksessa Lumoava Finland Oy. Tehtävänä oli luoda LUMOAVA-brändille uusia mallistoideoita käyttämällä perinteisten jalometallien sijaan vaihtoehtoisia kestävän muotiajattelun mukaisia materiaaleja, sekä luoda brändi- ja tuotetarinoita. Lumoavalle yhteistyöstä lähti mukaan yrityksen toimintaan omaksuttu muotiajattelun malli: The Collection Design Cycle. Lisäksi projektin tavoitteena oli yhdessä pohtia millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia opiskelijoiden luomissa uusissa ideoissa voisi olla.

Malliston muotoilu opintojakso rakentuu The Collection Design Cycle -prosessin pohjalle, jossa on neljä keskeistä vaihetta: 1. YRITYS/BRÄNDI, jonka tuloksena syntyy käsitys, siitä kuka on koruja käyttävä asiakas ja miksi brändi on olemassa. 2. IDEA- vaiheessa kiteytetään malliston suunnittelun valitut lähtökohdat ja elementit, elin niin kutsuttu malliston DNA. 3. KONSEPTI -vaihe kiteyttää mallistostrategia, kuten kestävän muotoilun periaatteet, sekä tuotehierarkiat, joiden pohjalta luonnostelu ja prototypointi lähtee käyntiin. 4. MALLISTO -vaiheessa kokonaisuus viimeistellään malliston esittely- ja visuaalisen markkinoinnin aineistoiksi ja mallistoidea myydään yritykselle. (Fiona Dieffenbacher (2013), sovellus Pakarinen (2021), Fashion Thinking).

Opiskelijoiden luomat Kaiku (suunnittelu: Sanni Järvinen, Tekla Kokkonen, sekä Anna Morselli: tekniset piirrokset),  Murtumaton (Janna Partanen, Lauri Turunen ja Ruut Matilainen) ja Samaa puuta (Alberto Rebecchi, Silja Tikkanen, Emmi Yletyinen) -mallistot ovat esillä Lumoavan vierailukeskuksessa huhtikuun 2023 loppuun saakka.

Seuraavassa on lyhyt esittely jokaiseen mallistoon.

Tarujen Kaiku ”Ajasta, jolloin metsän kuningas oli Tapio ja Ahti veden haltija

Kuinka mallistolle luodaan vahva tarina? Ja mitä ne kumpuavat? Kuinka vanhat suomalaiset tarut tuodaan nykypäivään? Opiskelijoiden Kaiku -mallisto sai inspiraationsa muinaissuomalaisista uskomuksista ja mytologiasta. 

– Muotiajattelun mukainen tarinallisuus on ollut kantava teema Kaiku -mallistossamme. Kun saimme kuulla kurssin alussa yhteistyöyrityksen olevan Lumoava, ryhmän yhteinen ensiajatus oli innostus. Lumoava on merkittävä tekijä Suomen koruteollisuudessa, ja tällainen yhteisprojekti on loistava ponnahduslauta päästä tutustumaan yrityksen toimintaan. Tavoitteemme projektille oli luoda Lumoavalle sopiva, toimiva mallisto sekä tietenkin oppia malliston muotoilun prosesseja projektin aikana, kertoo Sanni Järvinen.

– Lähdimme lähestymään projektia tutustumalla Lumoavan olemassa oleviin tuotteisiin sekä imagoon. Tutkimme myös muotikorun käsitettä. Malliston muotoilussa taustatyö on suuri osa prosessia. Käytimme useamman viikon erilaisten taustatutkimusten, kuten trendi- ja väritutkimusten tekoon, sekä käyttäjäprofiilin sekä mallistomme tunnelmataulujen kasaamiseen. Muotiajattelu on tärkeää tällaisessa projektissa, ja sitä olemme prosessin aikana opetelleet ja syventäneet. Malliston onnistumisen kannalta oli tärkeää määrittää malliston DNA, eli muotokieli, joka sitoisi kaikki tuotteet yhteen.”

– Palkitsevinta prosessissa oli nähdä työnsä tulokset, sekä saada positiivista palautetta asiakasyritykseltä, joka myöskin tuntui tekemäämme työtä arvostavan.

Kaiku Collection -pukukorukokoelmassa ympäristöystävällisyys oli alusta asti tärkeä arvo. Malliston materiaaleja ovat uusiokäytetty kierrätyslasi ja -nahka. Malliston suunnittelu: Sanni Järvinen ja Tekla Kokkonen, sekä malliston tekniset piirrokset: Anna Morselli. Valokuva: Tekla Kokkonen, 2022.

Murtumaton – ”Vaikka elämässä tulee pari säröä, se ei meitä estä

– Projektissa oli tärkeää tuoda esiin kestävä ja vastuullinen muotiajattelu, ja myös miten nämä asiat kohtaavat Lumoavan. Murtumaton mallisto edustaa vahvaa asennetta ja elämää, jonka arvoihin kuuluu luonto ja ekologisuus. Mallistomme erottuu muista sillä, että se on suunniteltu ”Janneille” ja on helppo antaa lahjaksi.” Kaikkien meidän Jannejen motto kuuluu: Samalla tiellä ei ole kahta samanlaista matkaa. Vaikka elämässä tulee pari säröä, se ei meitä estä, kertovat Janna, Lauri ja Ruut.

– Tärkeimpänä tavoitteena oli löytää kiinnostava vaihtoehtoinen materiaali, klassisen jalometallin sijaan. Testasimme miten 3d-tulostettu puupohjainen komposiitti toimisi koruissa. Pienissä korun osissa se ei kestänyt, mutta suuremmissa koruissa se toimi erittäin hyvin. 

– Olemme oppineet malliston luomista ja tekemistä kokonaisena prosessina. Opimme myös tekemään yhteistyötä asiakkaan kanssa. Projekti antoi molemmille osapuolille uutta ajattelua, esimerkiksi kuinka voidaan tehdä erilaisilla ohjelmilla tai koneella jotain uutta. Opiskelijoina opittiin ottamaan palautetta yrityksen jäseniltä ja miten voidaan kehittää tai parantaa omaa esitystekniikkaa ja muotoiluajattelua. 

– Haastava kurssi – mutta parhaat tulokset ikinä, kommentoi Lauri.

”Suunnittelimme Lumoavalle Murtumaton -malliston, joka korut on valmistettu kierrätetyistä polkupyörän heijastimista ja 3d-tulostetusta puupohjaisesta komposiitista.” Janna Partanen, Lauri Turunen ja Ruut Matilainen. Valokuva: Tekla Kokkonen, 2023.

Samaa puuta -malliston kantava ajatus on sukupuolineutraalisuus – ”Elä ja anna elää”

Samaa puuta -inspiraation lähde kumpusi tasa-arvosta, ihmisten keskinäisestä rauhasta ja rakkaudesta sekä sukupuolineutraaliudesta. Malliston korut suunniteltiin Piille, joka on nuori, hieman boheemi ei-binaarinen ihminen. Pii voisi kertoa malliston tarinan näin: Jokaisella meillä on omat juuret. Samanlaiset juuret, joita ei toisistaan voi erottaa vain katsomalla. Jokaisen elämänpuu kasvaa omaa tahtiaan ja kasvattaa omanlaisia oksiaan. Joten miksi kaikkien kasvattamia oksia ei hyväksytä? Miksi yhden kasvattamat kiemurat ja kulmat ovat hyväksyttäviä, kun toisen ei? Jokaisen kuuluisi saada olla läpinäkyvä omasta itsestään ja persoonastaan. Elä ja anna elää.

– Haaste luoda asiakkaan toivoma mallisto ratkaistiin tiimityöllä ja luovien mielien yhdistämisellä. Jokainen käytti omaa haluamaansa työskentelytapaansa, ja yhdistimme kaiken lopuksi iteroinnin jälkeen. Lopulta onnistuimme luomaan erittäin tiukan kokoelman. Vaikka suunnittelimme kaikki omat osamme kokonaisuuteen, ristiriitoja ei syntynyt! 

– Mielestämme kumpikin osapuoli hyötyi hankkeesta. Lumoava sai lupaavan konseptikokoelman ja esimerkkejä visuaalisesta muotimarkkinoinnista. Ryhmä sai kokemusta työskentelystä asiakkaan kanssa ja oppi malliston suunnittelun rakenteen. Molemmat saivat kokemusta toistensa kanssa työskentelystä sekä ideoiden ja suunnitelmien esittämisestä tai rakentavasta kritiikistä. 

– Saavutimme tavoitteemme tekemällä yhteistyötä ja kuunnellen tarkasti kaikkea meidän ja muiden ryhmien saamaa palautetta. Näin pystyimme korjaamaan kaiken korjausta vaativan ja saimme uusia ideoita joko malliston suunnitteluun tai esittelyyn. Meillä oli myös hauskaa ja syötimme jopa supersuolaista lakritsia italialaisellemme antaaksemme hieman potkua projektille, toteavat Alberto, Silja ja Emmi.

Samaa puuta –malliston materiaaleja ovat suomalainen koivu, yhdistettynä kierrätyslasiin ja -metalliin. Suunnittelu: Alberto Rebecchi, Silja Tikkanen, Emmi Yletyinen. Valokuva: Tekla Kokkonen, 2023.

Kirjoittaja: Laura Pakarinen, muotoilun lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu 

Teksti on osittain toimitettu opiskelijoiden oppimisen reflektioiden pohjalta. Malliston muotoilun opintojakson ohjaavat opettajat 2022 olivat Laura Pakarinen ja Sirpa Ryynänen. Seuraava toteutus alkaa 27.2.2023 Risto Nylundin ja Laura Pakarisen ohjauksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *