Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monialaista ja monitieteistä työtä. Erilaiset yhteiskunnalliset haasteet kuten väestöryhmien terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, mahdollisten sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisy, ongelmien ja haasteiden varhainen tunnistaminen ja kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ovat keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät asiantuntijat tarvitsevat oman osaamisensa vahvistamiseen uudenlaista koulutusta ja tätä on Savonian Hyvinvointikoordinaattori YAMK-tutkinto-ohjelma tarjonnut syksystä 2018 alkaen.

Millainen matka on ollut opiskelijan näkökulmasta?
Matka on ollut mielenkiintoinen ja innostava ja se on tuntunut omalta jutulta. Opiskelijaryhmä ollut hyvä ja sopiva, yhteishenkeä on löytynyt ja se on jatkunut koko koulutuksen ajan. Opiskeluaika on mennyt nopeasti. Opettajat olleet viisaita, lempeitä ja helposti lähestyttäviä. Matka vaatinut myös itsenäisyyttä, verkostoitumista ja yhteistyön merkityksen ymmärtämistä. Opintoja voinut linkittää omaan työhön ja lopputulema on ollut hyvin opettavaista. Kehittävä työote on jäänyt elämään tulevaankin työelämään. Monialainen opiskelijaryhmä on avartanut omaa osaamista ja tietämystä. On saanut rohkeutta lähteä kehittämään asioita työelämässä ja luottamus omaan asiantuntijuuteen on kasvanut.

Mitä on opittu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä?
On huomattu, kuinka laaja-alaisesta asiasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on kyse. On oppinut katsomaan asioita eri näkökulmista ja kyseenalaistamaankin niitä, etsimään tietoa ja perustelemaan näkökantojaan syvällisemmin ja faktoihin perustuen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä voi tehdä eri sektoreilla. Oman ammatillisuuden ja asiantuntijuuden vahvistuminen, näyttöön perustuvan tiedon haun osaaminen, mittareiden käyttö, strategiatyön merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä, menetelmien käyttö ja niiden arviointi ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiä teemoja.

Esimiestyöskentelyn ja tiedolla johtamisen näkökulma on vahvistunut koulutuksen myötä ja sen merkitys hyvinvointityössä on ilmeinen. Kansainvälisille kentille toteutetut opintomatkat ovat avanneet silmiä ja antaneet perspektiiviä omaan työhön.

Mitä on vielä oppimatta?
Paljon jäi vielä oppimatta; allekirjoitamme elinikäisen oppimisen tärkeyden. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen muuttuu ajassa. Jatkossa ehkä kaipaamme vahvistusta hanketyöskentelyssä, kuntatalousosaamisessa ja oman osaamisen brändäyksessä ja moderneissa työnhakutaidoissa. Työllistymismahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ovat laajat.

Miten tulevaisuus? Mitä on edessä?
Meillä on toiveena päästä hyödyntämään oppeja käytännössä ja oppimaan lisää. Toivomme, että eri toimialoille/sektoreille palkattaisiin meitä uusia ammattilaisia rohkeasti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otettaisiin tosissaan ja ymmärrettäisiin satsaamisen tärkeys ennaltaehkäisyyn entistä paremmin. Järjestötoimijoiden rooli tulee tulevaisuudessa vahvistumaan, työmahdollisuudet lisääntyvät, tulevaisuuden sote –keskukset voisivat olla uusi ”aluevaltaus” hyvinvointikoordinaattoritutkinnon suorittaneille.

Meillä on huoli pitkäjänteisen hyvinvointi ja terveyden edistämistyön onnistumisesta, siihen panostamisesta sekä asiantuntijoiden hyödyntämisestä kevään 2020 poikkeustilanteen jälkeen. Muutosjohtajuuden näkökulma ja selkeä tiedottaminen vaativat panostusta. Miten hyvin nämä asiat huomioidaan jatkossa? Poikkeustilanteen jälkeen useat asiakasryhmät vaativat erityistä huomiota, esimerkkeinä nuoret, mielenterveys- ja päihdetyötä tarvitsevat kuntalaiset sekä ikääntyvät. Miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö turvataan heidän kohdallaan?

Mitä suunnitelmia opintojen jälkeen?
Toiveena on löytää ja saada koulutusta vastaava työpaikka tai jatkaa opiskelua edelleen. Kannustamme ja rohkaisemme muita hakemaan YAMK -tutkintoihin Savonia-ammattikorkeakouluun. Toivomme saavamme sellaisia työtehtäviä, jossa pääsisimme hyödyntämään koulutuksessa saatua ammattitaitoa ja osaamista, koska meillä on ”palo” kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä jatkossakin. Uskomme pääsevämme uralla eteenpäin!

Kirjoittajat:

Hyvinvointikoordinaattoriopiskelijat, TYKO18SY ryhmä, Savonia-ammattikorkeakoulu

Riitta Turjamaa, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

 

Kuva 1: Tässä me olemme :). Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

 

Hyvinvointikoordinaattoriopiskelijoiden kaksi ensimmäistä vuotta

Hakutulokset “Hyvinvointikoordinaattoriopiskelijoiden kaksi ensimmäistä vuotta

  • 21.4.2020 11:31:sta
    Permalink

    Tosi hyvä teksti ja aivan huippu ryhmä TYKO18SY!

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *