Nyt kun rakennetaan ja kehitetään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksia, on niiden suunnittelussa syytä ottaa huomioon uunituoreet kansalliset strategiat: mielenterveysstrategia ja päihde- ja riippuvuusstrategia.

Strategiat velvoittavat. Meidän on kehitettävä mielenterveys- ja päihdetyötä niin, että pystymme tukemaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä arjessa. Hyvinvoivat aikuiset, kuten vanhemmat, isovanhemmat, opettajat ja muut tärkeät läheiset, ovat lasten kasvun tukena varmin tae myönteisestä aikuisuudesta.

Meidän kaikkien mielenterveyspääoman tärkeys ja merkitys korostuvat uusissa strategioissa. Hyvä koettu mielenterveys tukee jaksamista vaikeinakin aikoina ja tuo meille hyvää oloa ja hyvinvointia. Kansantaloudellisestikin vahva mielenterveys on valttia.

Kaikkia yhteiskunnan eri aloja koskevaa työskentelyä mielenterveysongelmista kärsivien ja heihin kohdistuvien ennakkoluulojen, syrjinnän, virheellisten käsitysten ja vastakkain asettelun lopettamiseksi tulee tehostaa. Meillä kaikilla on oikeus hyvään mielenterveyteen, ja me kaikki voimme jossain kohtaa elämäämme tarvita mielenterveys- ja päihdepalveluja.

Hyvinvointiteknologia voi auttaa meitä jokaista arjessa, mutta sen käyttöä tulee tehostaa myös mielenterveys- ja päihdetyössä.

Strategioiden tavoitteina ovat toimivat ratkaisut ennaltaehkäisevään työhön ja oikea-aikaiset palvelut apua tarvitseville.  On suunniteltava uusia erimuotoisia asiakaslähtöisiä laadukkaita palveluja kaikille ikäryhmille. Tämä on huomioitava sote-uudistyössä.

Ihmisten oikeuksiin kiinnitetään myös uusissa strategioissa huomioita. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee päästä riittävän varhain ja nopeasti. Myös omaiset ja läheiset saattavat tarvita apua, heidänkin hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa tulee kiinnittää huomioita.

Mielenterveyttä ja päihteitä sekä riippuvuutta koskevaa tietoperustaa on vahvistettava. Mielenterveyteen, päihteisiin ja riippuvuuteen liittyvistä haasteista kärsivien ihmisten oikeuksia on tuettava.

Kaikkea tätä voimme toteuttaa kukin omissa konteksteissamme uudessa tammikuussa 2022 alkavassa Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä YAMK-tutkinnossa. Tutkinto tulee hakuun syksyn yhteishaussa.

Kirjoittajat

Marja-Liisa Rissanen, dosentti, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Kotovirta, Elina, Markkula, Jaana, Pajula, Mari, Paavola, Meri, Honkanen, Reetta & Tuominen, Ismo 2021. Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja ja muistioita 2021:17. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9891-9

Vorma, Helena, Rotko, Tuulia, Larivaara, Meri & Kosloff, Anu 2020. Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4139-7

Mielenterveysstrategia ja päihde- ja riippuvuusstrategia tutuiksi ja toimintojen suunnittelun perustaksi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.