Elämme toukokuuta ja tuomenkukkien aikaa ja kesä on ihan kynnyksellä. Savonia-ammattikorkeakoulussa kesä ei kuitenkaan tarkoita aikaa, jolloin kaikki pysähtyy. Ei toki. Ympärivuotinen opiskelu on tullut korkeakoulujen arjeksi viimeisten vuosien aikana.

Ympärivuotinen opiskelu on sekä opiskelijoiden, korkeakoulujen että yhteiskunnan intressi.  Opiskelijoille kolme lukukautta tarjoaa mahdollisuuden opintopolun ajalliseen personointiin, kun halutessaan voi edetä vaikkapa kesäkaistalla kiihdytellen. Kesällä voi myös hakea muiden korkeakoulujen tarjonnasta opintoja, joita oma amk ei tarjoa talvilukukausina. Korkeakoulujen näkökulmasta rahoitusmalli ohjaa ympärivuotiseen opintotarjontaan ja nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista, sillä malli palkitsee ns. normiajassa suoritetuista tutkinnoista.

Savoniassa on linjaus, että kesäajalle tarjotaan laajasti opintoja sekä omille tutkinto-opiskelijoille että muiden ammattikorkeakoulujen ristiinopiskelijoille. Lisäksi on linjattu, että samat opinnot ovat myös avoimen amk:n tarjonnassa.  Kesäajan opinnot ovat opettajien kesävapaan takia luonnollisesti suurimmalta osin verkko-opintoja.

Avoimen amk:n ilmoittautumisten määrä ryöpsähti kesästä 2019 kesään 2020

Ilmoittautuminen kesäopintoihin on Savoniassa auki maalis-huhtikuussa. Vertaillaanpa kesäajan ilmoittautumisia kesälle 2019, 2020 ja 2021.

 Opintojaksoja tarjolla kplKaikki ilmoittautumisetOmat tutkinto-opiskelijatAvoimen amk:n opiskelijatMuiden amkien ristiinopiskelijat
Kesä 20196710 4672842737552
Kesä 202080151453740134610059
Kesä 20217212085307513257685

Taulukosta näkyy avoimen amk:n kautta tulleiden ilmoittautumisten huomattavan suuri lisääntyminen kesästä 2019 kesään 2020. Opintojaksoja oli tarjolla reilut kymmenen enemmän, mutta ilmoittautumisten määrä lähes kaksikymmenkertaistui. Mitä tapahtui?

Vuoden 2020 alussa kaksi isoa ilmiötä tuki avoimen amk:n ilmoittautumisten määrän kasvua. Ensimmäinen oli ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa jatkuvan oppimisen osuuden nousu 5 prosentista 9 prosenttiin. Ammattikorkeakoulut hakivat ratkaisuja lisätä avoimen amk:n tuottamien opintopisteiden määrää.

Maaliskuussa 2020 alkoi koronaepidemia, mikä aiheutti sen, että monissa yrityksissä jouduttiin turvautumaan irtisanomisiin tai lomauttamisiin. Korkeakouluilta edellytettiin vastaantuloja ja vastuuta. Savoniassa reagoitiin tekemällä päätös avointen ammattikorkeakouluopintojen maksuttomuudesta ja lisäämällä pikaisesti vielä kevään aikana kesän avointen opintojen tarjontaa.

Korona siis vauhditti omalta osaltaan avointen verkko-opintojen kehittämistä. Samalla kun otettiin koronan edellyttämää digiloikkaa, jatkuvan oppimisen volyymit laajentuivat tavoitteellisesti. Prosesseilta edellytettiin tuossa tilanteessa ketteryyttä, ja sitä löytyikin. Niillä opeilla lähdettiin kuluneeseen lukuvuoteen ja uutta kesää kohti.

Myös kesän 2021 avoimet opinnot ovat suosittuja

Savoniassa kesälukukausi ajoittuu kesä-elokuulle, joten kesän 2021 opinnot ovat alkamassa reilun viikon päästä. Taulukosta näkyy, että avoimen amk:n kautta tulleiden ilmoittautumisten määrä on pysynyt kesän 2020 tasolla. Se kertoo, että avoimelle opintotarjonnalle on kysyntää myös koronashokin jälkeen.

Sen sijaan tutkinto-opiskelijoiden huoli kesän harjoitteluista ja työpaikoista on todennäköisesti hieman vähentynyt edellisvuodesta, sillä sekä Savonian omien tutkinto-opiskelijoiden että ristiinopiskelijoiden ilmoittautumisten määrä vähentyi noin viidenneksellä vuodesta 2020.

Savonia-ammattikorkeakoulu on tarjonnut avoimet opinnot maksutta kesästä 2020 lähtien koronan takia. Maksuttomuus on jatkumassa ainakin vuoden 2021 loppuun asti. Yksittäisten opintojaksojen lisäksi tarjolla on laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi korkeakouludiplomeja.

Lisäksi ns. nonstop-toteutukset ovat lisääntymässä. Ne mahdollistavat opintojen aloittamisen ja suorittamisen oman aikataulun mukaisesti. Niitä on tarjolla syksyllä myös avoimina opintoina, ja tarjonta tulee näkyviin koulutuskalenteriin kesän aikana. Mikrokurssit ovat myös lisääntyvä koulutusmuoto, ja niille näyttäisi olevan kiinnostusta erityisesti kiireisessä työelämässä.

Onneksi kehitettävää riittää meille kaikille, se varmistaa jatkuvan oppimisen.

Marja Kopeli
Koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kesän avoimet amk-opinnot kiinnostavat – vuosi 2020 muutti paljon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.