Opinnot

Suoritetut sekä tulevaisuudessa suoritettavat opinnot

Perusopinnot*:
Yritystoiminnan suunnittelu 10op (5)
Käynnistyvä yritys 15op (4)
Toimiva yritys 15op (4)
Menestyvä yritys 10op (4)
Business english 5op (5)
Svenska på företaget 5op (4)

Ammattiopinnot:
Asiantuntijaviestintä 5op (5)
English for international communication 5op (5)
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5op (5)
Vuorovaikutteinen esimiestyö 5op (4)

Taloushallinnon pakolliset opinnot:
Budjetointi ja luotonvalvonta 5op (4)
Investointi- ja rahoitussuunnittelu 5op (4)
Kirjanpito ja tilinpäätös 5op (4)
Kustannuslaskenta 5op (5)
Taloudellinen analyysi 5op (4)
Taloudenohjaus 5op (5)
Taloushallinnon projektityö 5op (5)
Tilinpäätöksen erityiskysymykset 5op (4)
Tilintarkastus 5op (4)
Yhtymät ja yhteisöt 5op (5)
Yritysverotus 5op (4)

Valinnaiset opinnot (teemana HR & johtaminen):
Esimiestaidot 5op (5)
Henkilöstöjohtaminen organisaation kulttuurin rakentajana 5op (5)
Henkilöstöjohtamisen käytännön soveltaminen 5op (5)
Häpeä 2op (5)
Johtamisen trendit 5op (hyväksytty)
Lean-johtamisen perusteet 5op (5)
Monimuotoisuus työyhteisössä 5op (hyväksytty)
Muutosjohtaminen 5op (hyväksytty)
Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä 5op (5)
Palkanlaskenta 5op (5)
Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona 5op (hyväksytty)
Työhyvinvoinnin kehittäminen 5op (5)
Valmentava johtaminen 5op (hyväksytty)
Viha 2op (5)

Opinnäytetyö (4):
Opinnäytetyön suunnittelu 5op (hyväksytty)
Opinnäytetyön toteutus 5op (hyväksytty)
Opinnäytetyön viimeistely 5op (hyväksytty)
Kypsyysnäyte (hyväksytty)

Suoritusten keskiarvo: 4,60
Suoritettuja opintopisteitä: 214

Muut suoritukset

Ajokorttikoe: Excel
Ajokorttikoe: Internet
Ajokorttikoe: Laitteenkäyttö
Ajokorttikoe: Word

*= perusopinnot sisältävät opintoja taloushallinnosta, juridiikasta, yritystoiminnasta, markkinoinnista, tietojenkäsittelystä, viestinnästä, matematiikasta sekä kansantaloudesta.