Johtajuus Oivalla-messuprojektissa

*viestinnän tehtävä vuodelta 2020

Olen toiminut projektipäällikkönä oppiyritysten virtuaalimessuprojektissa, ja on kieltämättä ollut ihanaa ja antoisaa olla jälleen johtajan roolissa. Ennen opintojani toimin kauppiaana, jolloin alaisenani työskenteli aina kerrallaan useampi henkilö, ja kaikki pitivät otteestani esimiehenä.

Olen luontainen johtaja, ja haluan tuoda työssäni pehmeitä arvoja esille entistä paremmin. Avoin viestintä vähentää väärinkäsitysten määrää, herättää luottamusta, luo varmuutta päivittäiseen työhön ja sitouttaa työntekijän yrityksen tavoitteisiin, todetaan myös aTalentin tutkimuksessa. Tämä on ollut minulle tärkeää myös oppiyrityksen kanssa tehdyssä työssä. (aTalent 2019.)

Johtajana haluan, että kaikki pääsevät tuomaan esille vahvuuksiaan ja kehittymään. Olenkin kannustanut jokaista tekemään yhteistyössä asioita, jotka menevät sopivasti myös mukavuusalueen ulkopuolelle – uskon, että tämä on tehokas tapa kasvaa ja kehittyä. Haastamisen tulee olla kuitenkin ehdottoman kannustavaa, jotta ilmapiiri on otollinen kehittymiselle. OP-median artikkelissa viitataan 1990-luvulla julkaistuun väitöskirjaan, jonka mukaan tiimit, joissa ihmiset kokivat psykologista turvallisuutta ja joissa oli myönteinen ilmapiiri, pärjäsivät muita paremmin. Artikkelissa kerrotaan, että mm. Googlella toimitaan näin. (Op-media 2019.)

Olen perusluonteeltani hyvin empaattinen, ja osaan ajatella asioita monelta kannalta. Empatia tulee tarpeeseen erityisesti kun annetaan korjaavaa palautetta, ja Op-median artikkelissakin todetaan, että on suuri ero annetaanko palautetta turhautuneesti vai myötätuntoisesti. Messuprojektissa olemme ideoineet todella paljon ja monenlaisia asioita liittyen niin osaprojektiimme kuin ständiimme, ja on ollut tärkeää rajata ideoita toimivaan kokonaisuuteen. Mikäli ilmapiirimme olisi huono, tämä olisi projektipäällikölle todella vaikeaa ja saattaisi aiheuttaa kahnauksia pitempäänkin. (Op-media 2019.)

Messuprojektissa toimiva johtajuus on ollut avainasemassa työn eteenpäin viemiseksi, ja hyvän työilmapiirin säilyttämiseksi. Olen todella tyytyväinen siihen miten olen onnistunut tehtävässäni ja odotan jo innolla messuja!

Kuva: Pixabay

Lähteet:

ATALENT RECRUITING 2019. “Pehmeät” arvot jyräävät, kun nuoret kuvailevat hyvää johtajuutta ja esimiestaitoja . [Viitattu 2020-02-10] Saatavissa: https://atalent.fi/press-release/pehmeat-arvot-jyraavat-kun-nuoret-kuvailevat-hyvaa-johtajuutta-ja-esimiestyot

KOTILAINEN, SAMULI 2019. Millainen on hyvä johtaja? -Pehmeät ominaisuudet tuovat kovia tuloksia. [Viitattu 2020-02-10] Saatavissa: https://op.media/chydenius/uusi-tyo/millainen-on-hyva-johtaja-pehmeat-ominaisuudet-tuovat-kovia-tuloksia-6251cb70cb2e4b61bd41c5d84f5573e7