Ryhmätyötaidot oppiyritysryhmässä

*viestinnän tehtävä vuodelta 2020

Tuoreempi kirjoitus ryhmätyötaidoista: https://blogi.savonia.fi/tanjaudd/2021/04/18/ryhmatyotaidot-tyoyhteisossa/

Ryhmätyötaidot ovat ensisijaisen tärkeitä niin työelämässä, oppiyrityksessä, opiskelussa ja vapaa-ajallakin, ja on hienoa että pääsemme oppimaan niitä myös Oivalla-ympäristössä.

Ryhmätyötaidoissa korostuu joustavuus, taito kuunnella ja ystävällisyys.  Nämä ovat ominaisuuksia, joita ihminen tarvitsee myös muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä ja näitä tulisi kehittää. Oppiyrityksessämme kuuntelemisen taito ja joustavuus ovat olleet tärkeitä, koska tehtävien monimuotoisuuden takia joudumme kukin vuorollamme oman mukavuusalueemme ulkopuolelle, tulee kaikkien joustaa ja uskaltaa heittäytyä. Tarvitsemme kukin myös apua toisiltamme, jolloin kuuntelemisen taito ja kärsivällisyys opastaessa toisia ovat tarpeellisia. (Duodecim 2018.)

Ryhmässä työskentelemisessä hienoa onkin niin esitellä omaa kuin nähdä toisten vahvuuksia. Olen päässyt itse toimimaan mentorin roolissa, ja jakamaan omaa osaamistani yritysmaailmasta. Meillä kaikilla on jotain, jossa olemme hyviä ja haluamme tuoda vahvuuksiamme esille – on hieno tunne jakaa osaamistaan ja opettaa muita. Ryhmässä toimiminen on halua toimia niin, että jokainen ryhmän jäsen pääsee tuomaan omat parhaat puolensa esille, ja se on motivoitumista yhteisestä hyvästä. (Duodecim 2018.)

Ryhmänä olemme tällä hetkellä normien muodostumisen ja tehtävän suorittamisen välissä ryhmän muodostumisen kannalta ajateltuna. Aiemmin koimme selvästi lyhyen kuohuntavaiheen, mutta nyt pystymme ja olemme avoimempia ja tehtäväorientoituneempia. Teemme kaikki hyvin yhteistyötä, ja tunnemme voimakkaammin olevamme yhtä ryhmää. Nyt messujen lähestyessä, energiaa on suunnattu voimakkaasti konkreettiseen tekemiseen ja pyrimme aktiivisesti myös tukemaan toisiamme, ja minusta näemme toistemme vahvuudet ja heikkoudet entistä selkeämmin – esimerkiksi vertaisarvioinnin antaminen oli paljon helpompaa kuin Yritystoiminnan suunnittelu-jaksolla.

Hyvä ryhmähenki takaakin sen, että jokainen kokee psykologista turvaa, mikä tarkoittaa uskallusta tuoda omaa osaamista osaksi ryhmää ja uskallusta myös erehtyä ja epäonnistua. (Duodecim 2018)

Lähteet:

DUODECIM 2018. Ryhmätyötaidot. [Viitattu 2020–27.] Saatavissa:
https://www.koulunterveyskirjasto.fi/aihe/luonteenvahvuudet/luonteenvahvuudet/lnv00007

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kehitysvaiheet. [Viitattu 2020-01-28.] Saatavissa: https://www.jyu.fi/viesti/verkkotuotanto/ryhmaviesti/prosessi/muotoutuminen/kehitysvaiheet.html

Ensimmäinen puoli vuotta takana

Kuten otsikkokin jo kertoo, tällä hetkellä opintojani on takana ensimmäiset puoli vuotta. Aika on mennyt uskomattoman nopeasti, ja uutta tietoa on kertynyt muistiin hurja määrä.

Haluan aloittaa bloggaamisen ilmentääkseni matkaani tradenomiksi ulkopuolisille, mutta myös itselleni omaksi kasvutarinakseni.

Jännittävää, että pian teemme jo suuntautumisvalinnat ja ensi vuonna pääsemme aloittamaan ammatilliset opinnot – ja jos aika jatkaa lentämistä tällä vauhdilla, se on jo ihan nurkan takana!

Ensimmäinen puoli vuotta on pitänyt sisällään paljon Oivalla-opintoja ja ensimmäisenä mieleeni tulee Myyntitykki-kilpailu ja toimiminen myyntitiimissä. Teimme hurjan määrän töitä, ja voitto tulikin kotiin! Muita opintoja ovat olleet mm. juridiikka, englanti, yritystoiminta ja taloushallinto.

Kaikki osat opinnoistani ovat startanneet hyvin ja olen saanut kiitettäviä arvosanoja, mutta uuden oppimisen keskellä oma epävarmuuteni ottaa joskus vallan ja on vaikea uskoa että koulu menee ihan oikeasti hyvin, vielä ei tarvitse osata kaikkea täydellisesti ja luota itseesi. Aiemmin olen ollut aina omassa työssäni asiantuntijana ja yrittäjänä “osannut kaiken”, joten on hankalaa sopeutua olemaan keskeneräinen. Toivon, että tähän tulee muutos ja pystyn kasvattamaan itseluottamustani.

Odotan innolla jo kevättä, se on itselleni aina parasta aikaa vuodesta ja kasvavasta valon määrästä saa uutta energiaa. Palataan taas asiaan keväämmällä!

Kuva: Pixabay