Uraohjaus2020

Tervetuloa hankkeen loppuwebinaariin!

Uranostoja: Uraohjaus2020-hankkeen loppuwebinaari keskiviikkona 27.5. klo 13.00 – 14.45  

Tervetuloa kuulemaan Uraohjaus2020-hankkeessa tehdyn kehittämistyön tuloksia!

Webinaarissa tarjoilemme hankkeen parhaat palat ja kerromme, kuinka ne ovat jalkautumassa oppilaitosten arkeen.

Esittely- ja kommenttipuheenvuorot:

  • Sari Turpeinen, Uraohjaus2020-hankkeen projektipäällikkö (Savonia-ammattikorkeakoulu),
  • Pirjo Peltola, apulaisrehtori (Savon ammattiopisto),
  • Kirsi Pulkkinen, vararehtori (Ylä-Savon ammattiopisto),
  • Esa Viklund, kehittämispäällikkö (Savonia-ammattikorkeakoulu)

Yhteiskehittämistä ja vaikuttavuutta: Hanketoimijat Savon ammattiopistolta, Ylä-Savon ammattiopistolta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta

Osallistumislinkki: https://savonia.zoom.us/j/97353419975

_________________________________________________________________________

Uraohjaus2020 -hanketta koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen muut toimijat ovat Savon ammattiopisto ja Ylä-Savon Ammattiopisto.

Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli.

Tavoitteena on myös vahvistaa alueen oppilaitosten roolia opiskelijoiden uraohjauksessa, työllistymisen tukemisessa ja työllistämistoiminnassa, yhteistyössä markkinoilla toimivien asiatuntijaorganisaatioiden kanssa. Hankkeen  kesto on 01.03.2018 – 31.5.2020. Hankkeen alkuperäinen päättymisaika oli 29.02.2020, mutta hanke jatkuu lisäajalla  31.5.2020 saakka.

Yhteystiedot:

Savonia-ammattikorkeakoulu
Uraohjaus2020 -ESR-hanke
PL 6 (Microkatu 1)
FI-70210 Kuopio, Finland

Hankkeen projektipäällikkö 1.1.2019 alkaen: Sari Turpeinen, koulutussuunnittelija, tekniikan ala
Tel. +358 44 785 5621, sari.turpeinen@savonia.fi

Hankkeen projektipäällikkö 31.12.2018 saakka: Anna-Maria Saarela, lehtori, matkailu- ja ravitsemisala
Tel. +358 44 785 5354, anna-maria.saarela@savonia.fi

Hankehenkilöstö Savonia-ammattikorkeakoulu:

Pirjo Venhovaara, koordinoiva opinto-ohjaaja, korkeakoulupalvelut
Tel. +358 44 785 5009, pirjo.venhovaara@savonia.fi

Tarja Joona, lehtori, opinto-ohjaaja
Tel. +358 44 785 6937, tarja.joona@savonia.fi

Hankehenkilöstö Savon ammattiopisto:

Marjo Jalkala, opinto-ohjauksen koordinaattori, ohjauksen asiantuntija
Tel. +358 44 785 4112, marjo.jalkala@sakky.fi

Arja Pehkonen, ohjauksen ja pedagogiikan asiantuntija
Tel. +358 44 785 3316, arja.pehkonen@sakky.fi

Hankehenkilöstö Ylä-Savon ammattiopisto:

Riitta Turpeinen, opinto-ohjaaja/uraohjaaja
Tel. +358 40 177 8589, riitta.turpeinen@ysao.fi

Terttu Kortelainen, opinto-ohjaaja/uraohjaaja
Tel. +358 400 793 374, terttu.kortelainen@ysao.fi

Hankkeen ohjausryhmä:
Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallinnoimalle hankkeelle Uraohjaus2020, on nimetty ohjausryhmä, jonka kokoonpano on seuraava:

Kimmo Tiainen, ylitarkastaja, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY (varalla Minna Koljonen, ylitarkastaja, ELY)
Päivi Savolainen, HR Mentor Oy, henkilöstöpalveluyritysten edustaja (varalla Mervi Okkonen)
Päivi Halonen, palvelujohtaja, Osaamisen kehittämispalvelut, TE-palvelujen edustaja
Kirsi Pulkkinen,  koulutusalajohtaja, Ylä-Savon ammattiopisto (varalla Leena Toivanen)
Pirjo Peltola, apulaisrehtori, Savon ammattiopisto  (varalla Jukka Kosunen, apulaisrehtori)
Kaija Sääski, koulutusvastuujohtaja, Savonia Ammattikorkeakoulu Oy  (varalla Antti Iire, TKI-päällikkö)
Juha Asikainen, toiminnanjohtaja, Opiskelijakunta SAVOTTA, Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoittajan edustajana ohjausryhmän kokouksissa on Tuija Tuomela.

Hankkeen blogin toimituskunta:
Esa Viklund, kehittämispäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Mikko Vuoristo, vararehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu