Toteutuminen ja tulokset

Raportoimme hankkeen toteutumisesta ja toimenpiteistä sekä tuloksista puolivuosittain hankkeen ohjausryhmän kokouksissa. Tälle sivulle kootaan ohjausryhmän kokouksissa esiteltyjä hankkeen tuloksia.

Ohjausryhmän kokous 11.4.2019

Seurantajaksolla 1.9.2018 – 28.2.2019 tehdyt toimenpiteet ja tulevaa toimintaa toimenpiteittäin/toimijoittain:

Toimenpiteet_etenemiskaavio_savonia_220319

Toimenpiteet_etenemiskaavio_sakky_270319

Toimenpiteet_etenemiskaavio_ ysao_270319

Tilannekatsaus uraohjauksen palvelumalliin:

Tilannekatsaus_palvelumalliin_110419

Joustava nivelvaihe/väyläopinnot -pilotti toiselta asteelta amk:hon:

Joustava nivelvaihe_väyläopinnot_pilotti_110419

Uraohjauskyselyn tulokset on esitetty oppilaitoksittain https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/julkaisut/ löytyvissä artikkeleissa.