Toteutuminen ja tulokset

Raportoimme hankkeen toteutumisesta ja toimenpiteistä sekä tuloksista puolivuosittain hankkeen ohjausryhmän kokouksissa. Tälle sivulle kootaan ohjausryhmän kokouksissa esiteltyjä hankkeen tuloksia.

Toteutuminen: (kuvat)

Uraohjauskyselyn tulokset on esitetty oppilaitoksittain julkaisut kohdasta löytyvissä artikkeleissa.