Toteutuminen ja tulokset

Uraohjaus2020-hanke päättyi 31.5.2020. Alla olevassa posterissa on kuvattu hankkeen keskeiset tulokset. Lämmin kiitos kaikille hankeyhteistyössä mukana olleille!

Raportoimme hankkeen toteutumisesta ja toimenpiteistä sekä tuloksista puolivuosittain hankkeen ohjausryhmän kokouksissa. Tälle sivulle kootaan ohjausryhmän kokouksissa esiteltyjä hankkeen tuloksia.

Ohjausryhmän kokous 2.4.2020

Seurantajaksolla 1.9.2019-29.2.2020  tehdyt toimenpiteet toimijoittain:

Toimenpiteet_010919_290220

Hankkeen alustavia tuloksia, tilanne 28.2.2020:

Alustavat_tulokset_290220

Ohjausryhmän kokous 30.10.2019

Seurantajaksolla 1.3.- 31.8.2019  tehdyt toimenpiteet ja tulevaa toimintaa toimenpiteittäin/toimijoittain:

Toimenpiteet_010319_310819

Uraohjauspalvelut oppilaitoksissa -palvelukartta (palvelumalli) 31.8.2019 tilanne:

Palvelukartta_310819

Hankkeen seurantatiedot 31.8.2019 tilanne:

Seurantatiedot 310819

Ohjausryhmän kokous 11.4.2019

Seurantajaksolla 1.9.2018 – 28.2.2019 tehdyt toimenpiteet ja tulevaa toimintaa toimenpiteittäin/toimijoittain:

Toimenpiteet_etenemiskaavio_savonia_220319

Toimenpiteet_etenemiskaavio_sakky_270319

Toimenpiteet_etenemiskaavio_ ysao_270319

Tilannekatsaus uraohjauksen palvelumalliin:

Tilannekatsaus_palvelumalliin_110419

Joustava nivelvaihe/väyläopinnot -pilotti toiselta asteelta amk:hon:

Joustava nivelvaihe_väyläopinnot_pilotti_110419

Uraohjauskyselyn tulokset on esitetty oppilaitoksittain https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/julkaisut/ löytyvissä artikkeleissa.