Tässä blogissa kerrotaan Savonian koordinoiman hankkeen etenemisestä.

Blogin toimituskunta:

Pirjo Kinnunen
lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu

Anna Laukkanen
viestintäpäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu