Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmät ja valtakunnallinen (180 op) koe käyttöön vuonna 2021

Aikaisemmissa blogiteksteissä on käsitelty yleSHarviointi-hankkeen etenemistä työpakettien kautta. Työ hankkeessa jatkuu aktiivisesti ja määrätietoisesti kohti valtakunnallisesti yhdenmukaisia sairaanhoitajan ydinosaamisen arviointimenetelmiä. Tässä blogitekstissä tarkastellaan arviointimenetelmiä kokonaisuutena ja pohjustetaan niiden käyttöönottoa ammattikorkeakouluissa. Parhaillaan ovat meneillään Sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen arviointimenetelmien koekäyttö ja ydinosaamisen