Hanketta koordinoi Savonia AMK ja hankeen projektipäällikkö on Yliopettaja Marja Silén-Lipponen
p. 044 785 6489, marja.silen-lipponen@savonia.fi

Hankkeessa ovat mukana Suomen kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtavaa koulutusta: Ammattikorkeakoulu Arcada (Arcada), Centria-ammattikorkeakoulu (Centria), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Karelia ammattikorkeakoulu (Karelia), Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK), Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK), Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia), Ammattikorkeakoulu Novia (Novia), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Savonia ammattikorkeakoulu (Savonia), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK).

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen sairaanhoitajaliitto ry ja sen kautta European Federation of Nursing Associations, Tehy ry, Lääkehoidon opetuksen kehittämisen kansallinen asiantuntijaryhmä (LOKKA), Hallintoylihoitajien verkosto ja mukana olevien ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja kolmannen sektorin toimijat sekä toisen asteen oppilaitokset lähihoitajakoulutuksen osalta, STM, OKM sekä lausunnon antajina Fimean koordinoima valtakunnallinen lääkeinformaatioverkosto ja Valvira.