Hankkeessa kehitetään kahta päätuotetta: Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe). Hankkeessa kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät suunnitellaan ja toteutetaan pääosin verkkopohjaisina ja digitaalisesti.

Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä voidaan käyttää koulutuksen ajan ohjaamaan opiskelijan osaamisen kehittymistä eri oppimisympäristöissä mm. taitopajoissa, simulaatioissa, verkkoympäristöissä ja harjoittelussa. Menetelmät mahdollistavat opiskelijan opintojen nopeuttamisen edistymisen mukaan ja kliinisen osaamisen tunnistamiseen esimerkiksi aiemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta. Uudet menetelmät tukevat monimuotoista oppimista, joka voi tapahtua esimerkiksi kesällä ja kv-vaihdossa.

Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe) varmentaa sairaanhoitajan tutkinnon edellyttämän perusosaamisen ja mahdollisesti nopeuttaa opiskelijan etenemistä opinnoissaan. Arviointimallia voidaan myös soveltaa ulkomailla tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien ja kotimaisten työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen arviointiin ja lisäkoulutuksen räätälöityyn kohdentamiseen.

Hanke toteutuu kahdeksana työpakettina, joista jokaisesta vastaa yksi ammattikorkeakoulu yhteistyössä taulukossa 1. kerrottujen toteuttajien kanssa.

 

Taulukko 1. Työpaketit, osallistujat ja etenemisaikataulu

TYÖPAKETTI VASTUU AMK JA HENKILÖ TOISET TOTEUTTAJAT AMK JA HENKILÖ AIKATAULU
Työpaketti 1:

Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimusten määrittäminen

Savonia

Satu Kajander-Unkuri

SAMK

Saimia

VAMK

 

16.4-30.9.2018

 

Työpaketti 2:

Sairaanhoitaja-

opiskelijan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmien tuottaminen

Turku AMK

Tiina Nurmela

 

HAMK

Karelia

Lapin AMK

Laurea

Metropolia

SeAMK

1.5-30.9.2018

 

 

 

Työpaketti 3: Sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmien tekninen toteutus Metropolia

Jukka Kesänen

 

 

Arcada

JAMK

Novia

Turku AMK

Metropolia

1.8.2018-31.3.2020
Työpaketti 4: Sairaanhoitaja-

opiskelijan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmien pilotointi

 

Laurea

Sanna Partamies

Mika Alastalo

 

Centria

DIAK

HAMK

JAMK

KAMK

LAMK

Lapin AMK

SeAMK

Savonia

1.11.2018 -31.10.2019

I vaihe. 1.11-31.12.2018.

II vaihe. 1.1-28.3.2019..

III vaihe. 1.3-31.11.2019.

Työpaketti 5: Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen arvioinnin menetelmien valinta ja sisällön tuottaminen (valtakunnallinen koe) XAMK

Paula Mäkeläinen

Tarja Turtiainen

Anneli Airola

Hannele Saunders

 

Centria

Karelia

Metropolia

SAMK

Turku AMK

1.5.2018 – 30.11.2018

 

Työpaketti 6: Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen arvioinnin sähköisen työalustan tekninen toteutus (valtakunnallinen koe) TAMK

Rami Yli-Villamo

 

Arcada

Metropolia

JAMK

Novia

 

 

1.8.2018-31.9.2019

I vaihe: 1.8.2018 – 31.10.2018

II vaihe: 1.11.2018 – 28.2.2019

III vaihe: 1.3.2019 – 31.9.2019.

Työpaketti 7: Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisen arviointimenetelmien pilotointi (valtakunnallinen koe)

 

OAMK

Kaisa Koivisto

 

Arcada

DIAK

JAMK

KAMK

LAMK

Novia

Saimia

SAMK

SeAMK

TAMK

VAMK

Savonia

1.3.2019 -31.8.2020.

 

Työpaketti 8: Hallinnointi ja koordinointi Savonia

Marja Silén-Lipponen

Savonia

Turku

Metropolia

Laurea

XAMK

TAMK

OAMK

5.4.2018 – 31.12.2020