Tuloksena valtakunnallisesti yhtenäiset sairaanhoitajan (180op) osaamisvaatimukset, kliinisen ydinosaamisen kokeet ja valtakunnallinen ydinosaamisen koe

Lähes kaksi ja puoli vuotta on tiivistä yhteistyötä takana ja voidaan ylpeänä todeta, että YleSHarviointi -hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet ja tehtävät. Ensimmäiseksi määriteltiin ja julkaistiin Sairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja niiden sisällöt. Osaamisvaatimusten mukaisesti kehitettiin 1) sairaanhoitajan kliinisen ydinosaamisen