Maitotilayrittäjillä on entistä suurempi tarve hakea uutta tietoa yrityksensä kehittämiseksi. Tehokkain oppimisen tapa on learning by doing, sillä tieto on helpointa ottaa haltuun itse tekemällä. KV-farmari-hanke käynnistettiin keväällä 2019 päätavoitteena tukea maatalousyrittäjien tiedonhankintaa ulkomaille suuntautuvien työharjoittelujen muodossa.

Koronapandemia hiljensi hanketta merkittävästi, mutta senkin aikana toimintaa oli mm. etäyhteyden kautta toimineen kansainvälisen benchmarkkausryhmän muodossa. Lisäksi järjestettiin englannin kielen preppauksia ja kuultiin eri maiden maidontuotantoa valottavia asiantuntijapuheenvuoroja. Syksystä 2022 alkaen pystyttiin taas järjestämään noin viikon mittaisia harjoittelujaksoja ulkomaisille tiloille. Kohdemaita olivat Tanska, Hollanti, Kanada, USA ja Itävalta. Näiden viikkojen aikana muut hankkeessa mukana olevat yrittäjät seurasivat harjoittelua etänä WhatsApp-ryhmässä sekä kommentoivat ja keskustelivat esille tulleista toimintatavoista. Harjoittelun jälkeen kokemuksia jaettiin verkkokokoontumisissa.

Mallia, jossa yksi yrittäjä jalkautuu tiedonhakuun ja välittää tiedon vuorovaikutuksessa muille yrittäjille, kehitetään varmasti edelleen. Hanke on saanut ennätyksellisen positiivista palautetta maatalousyrittäjiltä: yrittäjät ovat saaneet konkreettista tekemistä, kokemista ja omin silmin näkemistä.

Kuva: Yrjö Tuunanen

Harjoitteluiden yhteydessä tuli ilmi asioita, joista yrittäjät halusivat erityisesti uutta tietoa. Näistä teemoista tuotettiin erilaisia tulosjulkaisuja:

Miten toiminta jatkuu?

Hankkeessa toteutettuja englannin kielen preppauksia järjestetään jatkossa Oulun ammattikorkeakoulun johdolla avoimen AMK:n kursseina. Työharjoittelut ulkomaisiin tilakohteisiin ovat mahdollisia hankkeen jälkeen omakustannehintaan, jolloin yrittäjät maksavat itse matkansa, majoituksensa ym. Hankkeen verkkosivut päivitetään kesäkuun aikana, ja aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hankkeen jälkeenkin oheisen verkkosivun kautta: https://kvfarmari.savonia.fi/

Hankkeen päätoteutti 1.2.2019­­–30.6.2023 Savonia-ammattikorkeakoulua yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Riveria-koulutuskuntayhtymän ja Kainuun ammattiopiston kanssa.

Mika Repo
Projektipäällikkö
Savonia-ammattikorkeakoulu

KV-farmari-hanke toi kansainvälisten työharjoittelujen myötä uutta tietoa maatiloille
Merkitty:            

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *