Digitaalisuus on ujuttautunut viime vuosina meidän useiden ihmisten iholle. Erilaisten digitaalisten laitteiden ja ohjelmien käyttäminen alkaa olla jo automaattinen osa arkeamme. Meille on syntynyt tarve mitata jatkuvasti, että sykkiikö sydämemme sopivasti, kertyykö tänään askeleita vähintään 10 000 ja kuluuko kaloreita riittävästi. Aktiivisuustason mittaaminen, palautumisaikojen seuraaminen ja unenlaadun analysointi ovat alkaneet tuntua lähes yhtä tärkeille päivittäisrutiineille kuin vaikkapa hampaanpesu.

 

 

 

 

 

Kuva 1. Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstöllä on yhteiskäytössä hyvinvoinnin mittareita. Kuva: Miia Bovellan.

Rannekellot ovat vaihtuneet aktiivisuusmittareihin ja älypuhelimien sovelluksiin, joiden avulla saamme palautetta säännöllisesti päivän kulusta ja olemmeko olleet riittävän tehokkaita ja muistaneet lähteä liikkeelle, kun se aika on. Päivän saavutuksia analysoidessa on palkitsevaa havaita saavuttaneensa tavoitteensa 253 %:sti. Harvoin tässä hektisessä maailmassa saamme mistään yhtä konkreettista palautetta. Tässä voisi olla yhtälö myös siihen, miksi koemme tällaiset laitteet niin tärkeinä ja motivoivina.

Miten olemmekaan tulleet toimeen ilman näitä hienoja älylaitteita? Varmastikin keskimäärin ihan hyvin. Tulevaisuus tulee näyttämään millaisia terveyshyötyjä digitaalisuus tuo tullessaan ja kuinka se on edistänyt väestön hyvinvointia. Mielenkiintoista on myös seurata, saammeko siinä sivussa kylkiäisenä myös terveyshaittoja? Ja kuinka on käynyt meidän luontaiselle itsetutkiskelulle ja intuitiivisille tuntemuksille suhteessa omaan kehoon ja terveyden tilaan?

Miten me varmistaisimme hyvinvointia tuottavien tekijöiden pysyvyyden elämässämme, kun uutuuden viehätys digilaitteisiinkin saattaa pian kadota?

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Hyvinvoinnin vuosikello tukee oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelua ja yhteisöllisyyden edistämistä. Kuva: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Digitaalisuuden avulla on mahdollisuus myös vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä erilaisten fyysisten ja virtuaalisten tilojen ja olosuhteiden sekä toiminnan kehittämisprosesseissa osana meidän työ- ja oppimisyhteisöjen arkea. Hyvinvoinnin edistämisen perustana erilaisissa yhteisöissä tulisi olla koko toiminta- tai lukuvuoden kestävä suunnitelmallinen hyvinvointityö, jota suunniteltaisiin osallistamalla koko yhteisöä. Hyvinvoinnin vuosikellon käyttöön ottaminen olisi tähän hyvä työkalu, jonka avulla saisimme valita myös henkilökohtaisiin kalentereihimme ja sovelluksiimme itsekullekin sopivaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Ja tietenkin tämäkin löytyy myös digitaalisena versiona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi sähköisen työkalun, jonka avulla voi luoda toimipaikkakohtaisen hyvinvoinnin vuosikellon.

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Miia Bovellanin kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Miian kirjoitus on hyvä esimerkki.

Kirjoittajat:

Miia Bovellan, TYKO18SY

Riitta Turjamaa, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia- ammattikorkeakoulu

Lähteet:

THL 2017. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja [verkkodokumentti]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2019-05-1]. Saatavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

THL 2018b. Opiskelijat mukaan! –opas. Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen [verkkodokumentti]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  [Viitattu 2019-05-1]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/handle/10024/136561

SAKU ry 2019. Hyvinvoinnin vuosikello [verkkojulkaisu]. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry. [Viitattu 2019-05-1]. Saatavissa: http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/hyvinvoinnin-vuosikello

Virtanen, Ville, 2018. Hyvinvoinnin väylät. Käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry. [Viitattu 2019-05-1]. Saatavissa: https://view.joomag.com/saku-ry-hyvinvoinnin-v%c3%a4yl%c3%a4t-saku-hyvinvoinnin-vaylat/0087435001541543027?short

Hyvinvoinnin vuosikello tikittää digiaikaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *