Etälääkärin palveluita on ollut saatavilla yksityissektorilla jo vuosien ajan. Jostakin syystä julkinen sektori on herännyt tähän hieman myöhemmin. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Siun Sote aloitti syksyllä 2018 kokeiluna etälääkärin vastaanoton haja-asutusalueilla pienillä paikkakunnilla, joilla on lääkärivajetta. Yksi kokeiluun valikoituneista paikkakunnista oli vajaan 5000 asukkaan Juuan kunta.

KUVA 1 Etävastaanotto. Kuvaaja Jonna Martikainen.

Etälääkärin vastaanottopalvelu valittaessa on huomioitava potilaan soveltuvuus vastaanotolle. Esimerkiksi TULES eli tuki- ja liikuntaelinvaivat eivät vastaanotolle sovellu. Vastaavasti monet pitkäaikaissairauksien seurantakäynnit ovat hyvin soveltuvia etävastaanotolle. Erilaiset toimenpiteitä vaativat vastaanotot, muun muassa injektiohoitoa tarvitsevat potilaat eivät luonnollisestikaan ole mahdollisia etälääkärin arvioitavia tai hoidettavia potilaita.

Etävastaanottojen ottaminen osaksi pienten terveysasemien valikoimaa mahdollistaa lääkäreiden saatavuuden myös pienille paikkakunnille. Pienille paikkakunnille lääkärit harvoin muuttavat enää työn perässä, mutta etävastaanottoa voi tehdä kotoa käsin. Etävastaanottotoiminta voikin mahdollisesti lisätä lääkereiden työhyvinvointia kun työmatkoihin menee entistä vähemmän aikaa.

KUVA 2 Korvalamppu etäyhteyteen liitettynä. Kuvaaja Jonna Martikainen.

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa esimerkiksi korvan tutkimisen ”etänä”. Vastaanottotilanne on tehty potilaalle mahdollisimman miellyttäväksi. Läsnä vastaanottohuoneessa on myös sairaanhoitaja, joka varmistaa yhteyksien toimivuuden ja tarvittaesssa esimerkiksi näyttää lääkärille korvalampulla potilaan korvaa tai avustaa potilasta siirtymisessä vuoteelle.

Terveysaseman vastaanoton sairaanhoitaja Piia Kortelainen toteaa potilailta saadun palautteen Pohjois-Karjalassa videovälitteisestä palvelusta olevan pääasiassa positiivista. Osa potilaista toki haluaa tavata lääkärin edelleen kasvotusten ja suhtautuu hieman skeptisesti etälääkärin vastaanottoon.

Tulevaisuuden haasteena tulee varmasti olemaan palvelun jatkuvuuden turvaaminen ja myös niiden potilaiden ennakkoluulojen murtaminen, jotka ovat tähän asti etävastaanotosta kieltäytyneet.

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Jonna Martikaisen kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Jonnan kirjoitus on hyvä esimerkki.

 

Kirjoittajat

Jonna Martikainen, TYKO18SY

Riitta Turjamaa, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia- ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Suvi-Sanette Alatalo 2017. Kajaanin ammattikorkeakoulu. Videovälitteinen lääkärinvastaanotto työterveyshuollossa. Opinnäytetyö. Insinööri YAMK. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122439/Alatalo_Suvi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sitra 2015. ”Erinomainen ja tätä päivää oleva vastaanoton muoto” – Opiskelijat tyytyväisiä YTHS:n kokeilemiin sähköisiin palveluihin. Artikkeli. Saatavissa: https://www.sitra.fi/uutiset/erinomainen-ja-tata-paivaa-oleva-vastaanoton-muoto-opiskelijat-tyytyvaisia-ythsn/

Etälääkärin vastaanotto – periferian pelastus?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *