KOHDATAAN! Mutta kenen ehdoilla?

Kohtaamisen merkityksestä, sen toteutumisesta sekä toteuttamisesta puhutaan asiakastyössä paljon. Mutta millä tavalla se oikeasti toteutuu? Entäpä kenen ehdoilla ja tarpeista lähtien sitä toteutetaan? Kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen sekä sen kehittämiseen on olemassa lukemattomia oppaita. Organisaatiot myös kouluttavat työntekijöitään parempiin vuorovaikutustaitoihin ja

ALUEPOLITIIKKA HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ts. HYTE, on laaja-alainen käsite ja monimutkainen kokonaisuus. ”Kaikki vaikuttaa kaikkeen” -periaatteen mukaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii yksilön, yhteisöjen ja yhteiskuntarakenteiden sekä ympäristön huomioonottamista kaikessa päätöksenteossa ollakseen vaikuttavaa ja tehokasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on

Tiedosta vahvuutta – henkilöstön toiveita kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle

Minkälaisia mielikuvia sinulle herää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä? Ajattelet ehkä ensimmäisenä omaa terveyttäsi ja siihen vaikuttavia toimia. Mahdollisesti pohdit ammatteja, joissa vaikutetaan hyvinvointiin ja terveyteen. Näitä ajatuskulkuja syventämällä huomaat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) olevan aiheena hyvin laaja-alainen. Monipuolinen