Yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimukset ja sisällöt julkaistu

Nämä osaamisvaatimukset sisältöineen on tehty yhteistyössä OKM:n kärkihankkeiden, EduPal ja Sote Peda 24/7, kanssa. Osaamisvaatimukset  sisältöineen voivat vielä tarkentua tämän hankkeen edetessä ennen hankkeen päättymistä v. 2020. Lähdeluettelo täydentyy vielä Tiedonhallinnan osalta. Osaamisvaatimusten  ja niiden sisältöjen kanssa on noudatettu periaatetta: kerran kirjoitettu,