Tytti Venäläisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon vasikkapiiloja käytetään ja millainen on toimiva vasikkapiilo. Tavoitteena oli myös luoda vasikkapiilo-opas, johon tärkeimmät tiedot on koottu helposti ymmärrettävään muotoon. Oppaan tavoitteena oli koota yhteen kirjallisuudesta ja internet aineistosta löytyvä tieto sekä tutkimuksen avulla saadut tulokset. Oppaan tarkoitus olisi toimia apuna uusille emolehmätuottajille tai jo olemassa oleville, jotka haluavat kehittä tuotantoaan. Työn toimeksiantajana toimi Savonia ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen Vaali viisaasti vasikkaa -hanke ja hankkeen yhteyshenkilönä toimi Arja Korhonen.

Vasikkapiilot (kuva Lotta Junnonaho) ovat alueita, jonne emojen pääsy on estetty. Vasikkapiilo toimii vasikoiden lepo- ja leikkipaikkana ja lisäksi sinne voidaan järjestää vasikoille lisäruokintaa. Vasikkapiilon sijoitus ja mitoitus vaihtelee tuotantorakennus-tyyppien mukaan. Hyvä vasikkapiilo on vedoton, hyvin kuivitettu ja vasikoille mieluinen.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyä varten valittiin perusjoukko, joka tässä tapauksessa oli Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Kainuussa sijaitsevat emo-lehmätilat. Kyselyn lisäksi suoritettiin tilavierailuja yhteensä neljälle eri emolehmätilalle, joiden tarkoituksena oli kerätä valokuvia erilaisista vasikkapiilo ratkaisuista. Tuloksena tutkimuksesta saatiin, että vasikkapiilot koetaan yleisesti tuottajien keskuudessa toimiviksi ja tarpeellisiksi ratkaisuiksi. Joissain tapauksissa vasikkapiilon sijoitus koettiin vaikeaksi tai sen aiheuttamat kustannukset liian suuriksi, ja siksi vasikkapiiloa ei ollut rakennettu. Vasikkapiilon tyhjennys ja kuivitus koettiin työlääksi, joten vasikkapiilon sijoituksen tärkeyttä painotettiin. Lisäruokinnan kerrottiin lisäävän vasikoiden kasvua ja sen avulla vasikat oppivat syömään väki- ja karkearehuja jo nuorena. Tästä puolestaan koettiin olevan hyötyä vieroituksen aikaan, kun vasikka ei enää saa emon maitoa ja kaikki energia pitäisi saada muista rehuista.

Tutustu tutkimukseen.

Tytti Venäläinen
AMK-agrologi

Pirjo Suhonen
Lehtori
Savonia-amk

Vasikkapiilo osana tuottavaa emolehmätuotantoa
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *