Laidunnukseen ja jaloitteluun valmistautuminen osa II – koko- vai osapäiväistä laidunnusta?

Edellisessä Jalaka-hankkeen blogissa pohdittiin sitä, mikä merkitys laiduntamisella ja jaloittelulla on lehmille. Toinen merkittävä pohdinnan aihe ja tehtävä päätös on laidunnuksen intensiivisyys, laidunnetaanko kokopäiväisesti vai osapäiväisesti. Näiden perusteella valitaan laitumen määrä ja kierto, laitumilla viljeltävän nurmikasvin laatu sekä muun ruokinnan järjestäminen.

Sonnivalinta, energiastatusindikaattori ja rehunsäästöindeksi esillä Maataloustieteen päivien Kotieläinten jalostus -sessiossa

Maataloustieteen päivien kotieläinjalostussessiossa Helsingin yliopiston Viikin kampuksella kerrottiin lypsylehmien jalostukseen liittyvistä uusista tutkimuksista. Tutkimukset käsittelivät tilatason jalostusvalintaa auttavia työkaluja ja uusia avauksia indeksilaskentaan. Energiatehokkuus ja ilmastovaikutukset ovat agendalla kotieläinjalostuksessakin. Lypsykarjanomistajien ilmaistu ja toteutunut keinosiemennyssonnivalinnan preferenssi eli mieltymys on vielä vähän

Oppia tanskalaisesta maidontuotannosta

i Viidenkymmenen hengen reipas maaseudun ammattilaisten joukkue perehtyi tanskalaiseen maidontuotantoon ja erityisesti umpikauden ja transitiovaiheen hoitoon, ruokintaan ja olosuhteisiin. Matkan järjesti marraskuun 2019 alussa Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima, Euroopan Unionin maatalousrahaston rahoittama Umpi-hanke yhdessä ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoiman Maidosta maitoon –hankkeen kanssa. Matkakohteina

Menestystä Maataloustieteen päivillä 2020

Savonian posteri palkittiin Maataloustieteen päivillä 8.1.2020. Savonialta oli tapahtumassa kaikkiaan 16 posteria ja yksi suullinen esitelmä, jotka pohjautuivat pääosin TKI-hankkeiden tuloksiin sekä opinnäytetöihin. Esillä olleista postereista palkittiin kolme parasta. Arvioijina toimi Suomen Maataloustieteellisen seuran jäsenistä koostuva arviointiryhmä. Postereista arvioidaan sekä

International Youth Ploughing Contest

Uutta oppia ja vanhojen perusmuokkaustaitojen kertausta kyntökilpiluissa agrologiopiskelijoille. Virossa, Olustveressä järjestettävät Euroopan maatalousalan opiskelijoiden väliset kyntökilpailut ovat olleet jo perinteinen tapahtuma useamman vuoden ajan. Tapahtuman järjestämispaikkana ja pääorganisaattorina on Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Viron maatalousministeriö. Tapahtuma on laajentunut vuosittain

Nurmen satoarviosta punnittuun tietoon

Tiedätkö säilörehunurmien satotason? Miltä lohkolta saadaan hyviä satoja ja miltä sato on heikompi? Miten nurmituotannon kannattavuutta saadaan parannettua? Näihin kysymyksiin paneutuu Luonnonvarakeskuksen hallinnoiman ja Maaseuturahaston rahoittaman Tuotantovarmuutta nurmesta eli VarmaNurmi-hankkeen Savonia-ammattikorkeakoulun osuus hankkeesta. Kuva 1. Säilörehunurmen nykyisen satotason tietäminen on

Kokemuksia hyönteistalouden kehittämisestä Hollannissa

Luonnonvarakeskuksen vetämä Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen -hanke ja Oulun ammattikoreakoulun koordinoima MiniEines – Hyönteisestä einestä ja euroja -hanke järjestivät yhteistyössä matkan Hollantiin ja matkan tarkoituksena oli tutustua Alankomaiden hyönteistalouteen. Matka suuntasi s’Hertogenbosch (Den Bosch) nimiseen kaupunkiin kesäkuussa 2019 ja sieltä kävimme

Miten pölyttäjämme voivat?

Workshop Norjassa naapurivaltioiden kanssa Pölyttäjien merkitys kasvintuotannolle ja marjantuotannolle on suuri. Pölyttäjien toimintaa uhkaavat mm. torjunta-aineet, ympäristösaasteet sekä elinolosuhteiden kapeneminen siten, että jopa kokonaisia hyönteislajeja tuhoutuu. Savonia-ammattikorkeakoulun Satoa ja laatua pölytyspalvelulla -hankkeen työntekijät Piia Kekkonen ja Inka Nykänen saivat tilaisuuden