Kuva 1: Pixabay

Koskettaako omaishoito sinua? Pohdi hetki asiaa esimerkiksi seuraavan määritelmän pohjalta. Rosalyn Carter totesi jo aikaa sitten osuvasti maailmassa olevan vain neljänlaisia ihmisiä:

  • Heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia
  • Heitä, jotka ovat omaishoitajia
  • Heitä, joista tulee omaishoitajia
  • Heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia

Omaishoitajuuden oven avaa meistä ennemmin tai myöhemmin lähes jokainen. Omaishoitajuus kytkeytyy elämässä tapahtuneeseen tai tulevaan isoon muutokseen. Läheisesi voi sairastumisen, vammautumisen tai muun erityisen hoivan tarpeen takia tulla tarvitsemaan apuasi ja tukeasi arjessa selviytymiseen. Minä ja sadat tuhannet muut suomalaiset työikäiset mietimme ja tunnemme epävarmuutta siitä kuinka omat vanhemmat tai appivanhemmat pärjäävät ikääntymisen mukanaan tuomissa haasteissa.

Jos päädyt ottamaan vastuun läheisesi hoidosta ja huolenpidosta, teet sen useasti monien tunnekuohujen keskellä. Haluat läheisellesi parasta, mutta hyvin pian voit huomata omaishoitajuuden kuormittavan omaa hyvinvointiasi. Tarvitset apua, tukea ja neuvoja siihen kuinka yhdistää omaishoito ja oma hyvinvointi ja jaksaminen. Mistä löytyisi tietoa ja tukea tällaiseen tilanteeseen?

Verkossa toteutettavan maksuttoman valmennuksen, eOvet-kurssin tavoitteena on helpottaa omaishoitajuuden polulla etenemistä. eOvet-kurssi pohjautuu Omaishoitajaliiton kehittämään Ovet-valmennus® konseptiin. Kurssi koostuu neljästä osiosta, joissa käsitellään omaishoitajuutta, tukipalveluja, avustamista ja hoivatyötä sekä muutosta ja vertaistukea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Ovet-valmennukseen osallistuneen omaishoitajan kokemuksia valmennuksesta. Kuva: Omaishoitajaliitto

Verkossa tapahtuva valmennus sopii varsinkin niille omaishoitajille, joilla ei esimerkiksi sitovan omaishoitotilanteen vuoksi ole mahdollisuutta päästä perinteisesti järjestettyihin Ovet-valmennuksiin. Omaishoitajaliiton koulutussuunnittelija Matilda Linnavirran mukaan verkkokursseille on osallistunut erilaisissa omaishoitotilanteissa olevia omaishoitajia, mutta varsinkin kohdennetut kurssit ovat olleet suosittuja. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat ovat kokeneet heille kohdennetun verkkokurssin hyvänä ja luontevana tapana saada tietoa ja tukea omaishoitajuuteen. Linnavirta toteaakin eOvet-kurssin tarjoavan oivan mahdollisuuden vertaiskeskusteluille ja -tuelle omalta kotisohvalta käsin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Omaishoitajan ajatuksia vertaistuesta ja eOvet-kurssista. Kuva: Omaishoitajaliitto

Kun tulee hetki, että minusta tulee hoivan ja tuen antaja läheiselleni, haluan ehdottomasti pitää huolen läheiseni lisäksi myös omasta jaksamisestani ja hyvinvoinnistani. Näin toivoakseni ajattelee moni muukin tuleva tai nykyinen omaishoitaja. Olemme ihmisinä erilaisia ja siksi tarvitsemme myös erilaisia ovia, joiden takaa löydämme tarpeiden mukaista tietoa ja tukea hyvinvointimme edistämiseksi. Verkkopohjaiset ratkaisut tarjoavat keinoja, välineitä ja vaihtoehtoja ovien löytämiseksi, mutta eivät vielä itsessään ole valmis ratkaisu asiaan.

Sovelluksia, verkkoalustoja yms. tulisikin kehittää ihmisten ehdoilla. Insinööritaitojen lisäksi tarvitsemme teknologiakehityksessä osaamista ja ymmärrystä kohderyhmästä sekä itse kohderyhmän ääntä asiaan liittyen. Valittujen ratkaisujen tulisi olla aina niitä, jotka palvelevat kohderyhmän mahdollisimman oman näköistä elämää ja elämänlaatua. (Mäkisalo-Ropponen, 2017.)

Me tulevat omaishoitajat voimme olla rakentamassa jo nyt osaltamme parempaa teknologista tulevaisuutta ja hyvinvointia itsellemme ja läheisillemme tuomalla äänemme kuuluviin. Ja me tulevat hyvinvointikoordinaattorit olemme mahdollistamassa ja tukemassa omaishoitajia siinä, että he löytävät keinolla tai toisella hyvinvoinnin lähteille. Omaishoitajien hyvinvointi on meidän kaikkien asia!

 

PS. kenties kohtaamme jonain päivänä kanssasi eOvet-kurssilla omaishoitajuuden ovien äärellä…

 

 

Kuva 4: Pixabay

Lukemasi blogiteksti on tehty yhdessä hyvinvointikoordinaattori, YAMK-opiskelija Juha Timoskaisen kanssa. Blogiteksti liittyy hyvinvointikoordinaattoriryhmän opintojaksoon Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op). Opintojaksolla analysoidaan mm. digitaalisaation hyötyjä ja haittoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Opiskelijat kirjoittavat ammatillisen blogitekstin, josta Juhan kirjoitus on hyvä esimerkki. Lisätietoja saat Savonian nettisivustolta www.savonia.fi.

Kirjoittajat

Juha Timoskainen, TYKO18SY

Riitta Turjamaa, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet

Omaishoitajaliitto. https://omaishoitajat.fi/

Mäkisalo-Ropponen, Merja 2017. Teknologian yleistyminen hoito- ja hoivatyössä – uhka vai mahdollisuus? Teoksessa: Kauppila P, Kärnä E, Pihlainen K ja Koskela T (toim.) 2017. Teknologia ikäihmisen tukena – ketterän kokeilukulttuurin ytimessä. IkäOTe- Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat -hanke. Jyväskylä: Grano Oy.

 

 

Verkkovalmennus avaa ovia omaishoitajuuteen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *