Hyvinvointikoordinaattori (YAMK) opintoihin kuuluvan opintojakson Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmät (10 op) aikana opiskelijat kehittelivät ja kokeilivat omissa työyhteisössään ja/tai verkostoissaan erilaisia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä menetelmiä. Näitä työmenetelmien kokeiluja ja näiden kokeilujen tuloksia esiteltiin Savonia AMK:n Microkadun kampuksella 15.11.2019.

Toimintapäivän tavoitteena oli toiminnallisten pisteiden kautta saada aikaan keskustelua hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmistä. Työmenetelmien esittelytapahtuma järjestettiin pop- up-tyyppisenä ja toiminnallisia työpisteitä oli useita. Esillä olivat mm. toiminnalliset esittelyt ja harjoitteet sekä elämänhallintaa ja hyvinvointi kehittävien ja mittaavien toimintojen esittely.  

Kuva 1-2: Opiskelijoita toimintapisteellä päivän aikana

Iso merkitys työpajan onnistumisella oli meidän sisäänheittäjillämme, jotka houkuttelivat kävijöitä tasaiseen tahtiin onnistuneesti. Mindfulness-harjoitteet ja liikkuvuustestit olivat selkeästi toisten vierailijoiden kiinnostuksen kohde. Monet tapahtumassa vierailleet halusivat päästä konkreettisesti kokeilemaan asioita.

Päivän aikana esiteltiin esimerkiksi erilaisia palvelu- ja elintapaohjauksen menetelmiä, joita oltiin toteutettu vuoden aikana 2019 eri työpaikoilla. Esittelyssä olivat Päiväntasaajan ja aikuissosiaalityön asiakkaille suunnattu Ruokaisa-kurssi, MiePä popup ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön menetelmä peruskoululaisille, Vaalijalan Varkauden yksikön palvelutarjotin sekä PAKKA-toimintamalli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn. Toimintapiste keräsikin mukavasti menetelmistä kiinnostuneita. Esimerkiksi sokerinäyttely, arvonta ja havainnollistavat nettisovellutukset nuuskan ja tupakan vaikutuksista elimistöön sekä ikärajavalvonnasta innostivat yleisöä. Arvonnassa onnekkaita palkittiin villasukilla, lapasilla ja makeisilla. Tapahtuman tähtihetkiä olivat yhdessä toteuttaminen ja monipuoliset ajatustenvaihdot niin ryhmäläisten kuin osallistujen kesken.

Kuva 2. Palvelutarjotin

Mikä parasta, keskusteluja heräsi ja näiden keskustelujen pohjalta saatiin omiin töihimme hyviä kehitysideoitakin. Osaa kysyttiin myös pitämään omasta aiheestaan oppitunteja. Eräs opiskelijan kanssa käyty keskustelu jäi mieleemme hyvin. Hänen kanssaan keskusteltiin juuri kykyviisarista ja samalla kerrottiin meidän hyvinvointikoordinaattorin koulutuslinjasta. Hän kiteytti hienosti meidän seminaarin ja koulutuksen idean yhteen virkkeeseen.  ”Teidän koulutus ja tuleva työ kuulostaa olevan ennakoivaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa. Annetaan ihmisille tukea, mahdollisuuksia ja työkaluja edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.”

Opiskelijat totesivat päivän jälkeen ”Saimme ideoita miten vastaavaa tapahtumaa voisi jatkossa kehittää. 🙂 Saimme paljon positiivista palautetta kävijöiltä tapahtuman järjestämisestä sekä osallistumista myös kiitollisuuden aiheiden löytymiseen ja ajatuksia läheisten/naapureiden hyvinvoinnin lisäämiseksi”.

Kirjoittajat:

Hyvinvointikoordinaattori (YAMK) ryhmä: TYKO18SY

Marjo Heikkinen, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, lehtori, Savonia- ammattikorkeakoulu

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menetelmien ketterät kokeilut esittelyssä 15.11.2019 Savonian Microkadun kampuksella

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *