Työyhteisötaidoilla lisätään sairaanhoitajien työhyvinvointia

Teksti liittyy hyvinvointikoordinaattorikoulutuksessa (YAMK) tehtyyn opinnäytetyöhön. Opinnäytetyöni tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien työyhteisötaitoja ja niiden yhteyttä työhyvinvointiin. Tavoitteena oli lisätä tietoa sairaanhoitajien työyhteisötaidoista ja niiden yhteydestä työhyvinvointiin. Tutkimuskysymykset olivat, millaisia työyhteisötaitoja tarvitaan sairaanhoitajan työssä ja miten työyhteisötaidot ovat yhteydessä työhyvinvointiin? Opinnäytetyöni

“Kulttuuri kuuluu Kaikille”- Kulttuuri osana ihmisen kokonaishyvinvointia

Podcastin kuvaus: Tässä podcastissä keskustelen teidän kuuntelijoiden kanssa kulttuurin merkityksestä omalle hyvinvoinnille ja kuinka kulttuuritapahtumista voi nauttia oman kulttuurikaverin kanssa helposti ja edullisesti. Kerron myös kuulijoille kivasta teatterimatkasta, jonka tein yhdessä Lastenklinikan syömishäiriöyksikön potilaiden kanssa Helsingin kaupungin teatteriin v.2011 ja mitenkä