Usein kysytään, mitä jää jäljelle, kun hanke päättyy? AVEKKI-toimintatapamalli on yksi Savonian menestystarinoista siinä, kuinka hanketoiminta on muutettu pysyväksi liiketoiminnaksi. Miten luotiin jatkuvan oppimisen koulutustuote, joka on kestänyt aikaa työelämän ja toimintaympäristön muuttuessa?

Mikä AVEKKI on?

AVEKKI on toimintatapamalli väkivalta- ja uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn, ennakointiin ja hallintaan. Teemoja ovat ammatillinen asiakkaan kohtaaminen, varhainen ennaltaehkäisy sekä yhtenäisen toimintatapamallin sisäistäminen. AVEKKI räätälöidään suoraan työyhteisöjen ja eri alojen tarpeisiin. Koulutukset toteutetaan usein 8, 12 tai 24 tunnin kokonaisuuksina. Suppeampi koulutus painottuu ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Laajempi 24 tunnin koulutus soveltuu työyhteisöön, joissa tarvitaan edellä mainittujen teemojen lisäksi syvällisempää taitoa asiakkaan turvalliseen hallintaan.

Tuote työelämän tarpeisiin

Toimintatapamalli kehitettiin AVEKKI-hankkeen aikana 2005–2008, jolloin myös ensimmäiset AVEKKI-kouluttajat valmistuivat. Toimijoina projektissa olivat Savonia-AMK (hallinnoija), Niuvanniemen sairaala, Kuopion yliopistollinen sairaala, Iisalmen ja Varkauden sairaalat, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Pelastusopisto, Kuopion yliopisto ja Kuopion poliisi.

AVEKKI-hankkeen projektipäällikkö, nykyinen koulutuspalvelupäällikkö Seija Taattola kuvaa onnistumisen olleen monen tekijän summa.

Merkittävin tekijä oli, että taustalla oli todellinen työelämätarve ja läpi hankkeen mukana oli asiantuntevia ja sitoutuneita työelämäkumppaneita. Varsinaista toteutusta edisti hyvin tehty hankesuunnitelma, jossa oli siirretty katse tulevaisuuteen. Pohjatyötä koulutusten markkinoinnille pystyttiin tekemään jo hankkeen aikana.”

Alusta saakka AVEKKI-kouluttajana toiminut Risto Lommi on samaa mieltä yhteistyön merkityksestä.

”AVEKIlle oli tuolloin olemassa vahva tuki. Tällainen tarina ei ikinä mahdollistu, jos sen ympärille ei luoda laajempaa yhteistyötä. Toiminta vaatii sitoutumista ja panostusta. Mikään asia ei kehity itsestään.”

AVEKKI elää ja kehittyy ajassa

Aggressio, väkivalta ja työstressi uhkaavat yhä useamman työssä käyvän hyvinvointia. On surullistakin todeta, että AVEKKI on ajankohtaisempi kuin koskaan. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan joka neljäs sairaala- ja sote-alan työntekijä raportoi viimeisen vuoden aikana asiakkaan aiheuttamasta fyysisessä väkivalta- tai uhkatilanteesta (TTL 2019). Erilaiset uhkaavat tilanteet ovat arkipäivää myös muilla toimialoilla ja työpaikoilla.

AVEKKI-toimintatapamallilla panostetaan erityisesti ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on lisätä työn turvallisuutta, työyhteisöjen yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden turvallisuudentunnetta. Vaikka aihe on ajankohtainen, on koulutus myös kehittynyt vuosien saatossa. Kehittämisestä ovat vastanneet Savonian AVEKKI-keskuksen työntekijät.

Lommi kuvaa koulutuksen kehittyneen yhdessä työyhteisöjen kanssa.

”Alunperin koulutus lähti liikkeelle potilaan ja asiakkaan kivuttomasta fyysisen aggression hallinnasta. Tärkeimpänä asiana oli potilaan ja henkilökunnan turvallisuus. Vuosien aikana toimintatapamalli on kehittynyt vuorovaikutuskulttuurin, tunnesäätelyn, yhteisöllisyyden ja dialogisuuden teemoja hyödyntäen. Työyhteisöissä on ymmärretty, että oman työn psyykkisen hallinnan tunne, henkinen kiinni pitäminen, on tässä ajassa se juttu. Sen oppiminen on pidempi prosessi kuin fyysinen kiinni pitäminen. Tämän merkitys ja tärkeys on hiljalleen ymmärretty.”

Mikä sitten kannustaa jatkamaan kouluttamista vuosienkin jälkeen, vaikka työelämän tilanteet ovat haastavia?

”Minulle suurin arvo, kaikkialla näissä Suomen työyhteisöissä, on se, että ihminen, ne asiakkaat ja potilaat tulevat paremmin kohdatuksi. Kun ilmapiiri kehittyy ja työryhmille tulee hallinnan fiilis, se synnyttää psyykkistä ja psykologista aikuisuutta ja edistää työntekijänä toimimista. Seurauksena ihmiset tulevat oikein kohdatuksi ja hyvin hoidetuksi. Hyvän antaminen asiakkaille on se juttu”, Lommi kiteyttää.

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 15 vuotta AVEKKI-toimintatapamallin luomisesta. Kaikkiaan vuosien aikana on Savonia-ammattikorkeakoulun toimesta koulutettu 265 AVEKKI-kouluttajaa ja toteutettu satoja työyhteisöille suunnattuja koulutuksia. AVEKKI on esimerkki hankerahoituksella kehitetystä pysyvästä toiminnasta, josta voimme olla aidosti ylpeitä. Savonia-ammattikorkeakoulun lisäksi AVEKKIa hyödynnetään osana sosiaali-, terveys- ja turvallisuusalan opintoja myös muissa alan oppilaitoksissa.

Riikka Tähtinen
suunnittelija
Savonia-AMK, Jatkuvan oppiminen, Koulutuksen liiketoiminta

Lisätietoja:

koulutuspalvelupäällikkö  Seija Taattola                                                                                         
Savonia-ammattikorkeakoulu oy                                                                                                                                        
seija.taattola@savonia.fi, 044 785 6471                                                                                        
AVEKKI-keskus: http://avekki.savonia.fi/index.php/avekkikoulutukset

HANKKEESTA TUOTTEEKSI – AVEKKI TIENRAIVAAJANA

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.