Sairaanhoitajaopiskelijat Anni Kannisto, Ansku Natunen ja Outi Rosilainen Savonia-ammattikorkeakoulusta loivat opinnäytetyönä keinon parantaa vastuuhoitajuutta. Idea opaskortin ja videon toteuttamiseen syntyi yhteisymmärryksessä yhteistyökumppanin kanssa, oikean tarpeen pohjalta. Opinnäytetyön tarkoitus oli laatia opaskortti ja video opaskortin käyttöön, jolloin tuotos olisi konkreettinen ja työelämälähtöinen. Tavoitteena oli selkeyttää vastuuhoitajan tehtävänkuvaa ja yhdenmukaistaa asiakkaiden saamaa hoitoa.

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä. Työskentelymenetelmänä kehittämistyö on selkeä ja sen avulla on helppo luoda konkreettinen tuotos. Opinnäytetyö on merkityksellinen, sillä se selkeyttää vastuuhoitajan työnkuvaa, yhdenmukaistaa asiakkaiden saamaa hoitoa sekä opaskortti toimii tukena hoitajan päivittäisessä työssä. Opaskortti ja video lisäävät hoitajien kiinnostusta vastuuhoitajuutta kohtaan, sillä nyt kaikki tehtävät on koottu selkeästi opaskortin muotoon, joka kulkee kätevästi hoitajan mukana. Näin hoitajan on helppo tarkistaa, että hän on tehnyt kaikki tarvittavat mittarit ja muut tehtävät jokaiselle asiakkaalle.

Kuva 1. Opaskortti – vastuuhoitajan tehtävät (Kannisto, Natunen & Rosilainen 2021)

Opaskortti ja video toimivat myös hyvin perehdytyksen tukena sillä, opaskortti on selkeä ja siihen jää konkreettisesti hoitajalle näkyviin mitä tehtäviä hänelle kuuluu ja milloin ne pitää päivittää. Opaskortti ja video ovat tehty myös sähköiseen muotoon.

Opaskortti toimii hoitajan päivittäisen työn ja perehdytyksen tukena.

Vastuuhoitaja on asiakkaan lähin yhteistyökumppani, jolloin turvallisen ja luotettavan hoitosuhteen luominen alusta alkaen on todella tärkeää. Vastuuhoitajalla on myös suuri vastuu omassa työssään, sillä hän suunnittelee asiakkaalle yhdessä tämän ja muun tiimin kanssa juuri asiakkaan tarpeita vastaavan hoitokokonaisuuden. Tärkeimpiä tehtäviä ovat asiakkaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Lisäksi yhteistyö asiakkaan omaisten ja muiden hänen hoitoonsa osallistuvien tahojen kanssa sekä kirjaaminen ovat tärkeitä tehtäviä.

Asiakkaita hoidetaan kotihoidon tiimissä yhdessä, mutta vastuuhoitajalla on asiakkaan sen hetkiset tiedot laajimmin. Vastuuhoitajan tehtävä on myös reagoida muuttuviin tilanteisiin ja tarvittaessa päivittää hoitosuunnitelmaa ja tarkistaa, että asiakas saa riittäviä palveluita. Opinnäytetyön tavoitteena oli konkreettisesti tukea vastuuhoitajia työssään, sillä varsinkin uusille hoitajille muistettavaa on paljon. Olemme opinnäytetyönä onnistuneet luomaan toimivan ja selkeän opaskortin, joka helpottaa asioiden muistamista.

Kuva 2. Opaskortti-vastuuhoitajan asiakkaat (Kannisto, Natunen & Rosilainen 2021)

Lopuksi

Opaskortti ja video parantavat kotihoidon asiakkaiden saamaa hoitoa ja laatua. Uusien työntekijöiden perehdytyksessä opaskortti ja video otetaan heti käyttöön ja sitä käytetään kaikkien hoitajien osalta päivittäisessä työssä helpottamaan vastuuhoitajan tehtävien sujuvuutta. Asiakkaat tulevat paremmin kuulluksi, kun he pääsevät osallistumaan heitä koskeviin hoidon toteutuksiin ja päätösten tekoon. Opaskortin ansioista kotihoidon arvot oikeudenmukaisuus, asiakaslähtöisyys, turvallisuus sekä osallisuus muistuttavat hoitajia tärkeistä asioista. Yhteistyöorganisaatio sai opinnäytetyön tuotoksesta hyvän ja toimivan työkalun.

Kirjoittajat:
Anni Kannisto, Ansku Natunen, Outi Rosilainen Sairaanhoitajaopiskelijat SN18SM
Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyön esittely: Vastuuhoitajan tehtävien toteuttaminen kotihoidossa – opaskortti ja -video kehittämistyönä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *